Ministère de la culture Inrap

Pomorskie, Gdańsk

Archeologia Westerplatte. Od badań do muzeum

FreeFriday 14 June, Saturday 15 June

  • Difficultés motrices / fauteuil roulant
  • Handicap mental

ul. Henryka Sucharskiego, półwysep Westerplatte

add

W ramach wydarzenia o nazwie „Archeologia Westerplatte. Od badań do muzeum” przewidziane jest przeprowadzenie szeregu lekcji archeologicznych. Dla odwiedzających planuje się udostępnienie wykopów archeologicznych prowadzonych na terenie dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte przez Dział Archeologiczny Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W planach jest również prezentacja procesu konserwacji zabytków pozyskanych w trakcie badań wykopaliskowych na Westerplatte. Ta część wydarzenia zostanie przeprowadzona w zabytkowym budynku elektrowni Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.

Discovery tour

Discovery tour

Udostępnienie wykopów archeologicznych prowadzonych na terenie dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte przez Dział Archeologiczny Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Udostępnione zostaną trzy lokalizacje:
- wykop archeologiczny wytyczony w ramach poszukiwań stanowiska polskiej armaty polowej 76,2 mm;
- wykop archeologiczny wytyczony w ramach poszukiwań miejsca śmierci legionisty Mieczysława Krzaka, obrońcy Wojskowej Składnicy Tranzytowej;
- wykop archeologiczny w miejscu planowanej drogi przeciwpożarowej powstającej w ramach budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

Free

Saturday 15 June de 10:00 à 15:00

Friday 14 June de 10:00 à 15:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Mental disability

School group visits

School group visits

Lekcje muzealne

W ramach lekcji zaprezentowane zostaną m.in. zabytki odnalezione w trakcie badań archeologicznych, wyjaśniona zostanie specyfika pracy archeologów oraz innych specjalistów zespołu badawczego (np. antropologa czy dokumentalistów archeologicznych)

Free

Friday 14 June de 10:00 à 15:00

Children, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Mental disability

Demonstration

Demonstration

Prezentacja procesu konserwacji zabytków

Ta część wydarzenia zostanie przeprowadzona w zabytkowym budynku elektrowni Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Prezentacja ma na celu uświadomienie uczestnikom wydarzenia jak wieloetapowy i pracochłonny jest łańcuch działań muzealników o różnych specjalizacjach. Muzealni archeolodzy planują i realizują badania wykopaliskowe, dzięki którym pozyskiwane są zarówno nowe informacje o historii badanego obszaru, jak i artefakty kontekstowo z nim związane. Odkryte artefakt należy wstępnie zabezpieczyć i udokumentować (interpretacja, inwentaryzacja, dokumentacja opisowa i fotograficzna). Po wykonaniu tych czynności zabytek przekazywany jest do pracowni konserwatorskiej, gdzie odbywa się proces doboru metod trwałego zabezpieczenia stanu zabytku oraz sama, niekiedy bardzo czasochłonna, konserwacja. Zakonserwowany zabytek ponownie trafia do archeologów, którzy opracowują jego szczegółowy opis. Dopiero ostatnim etapem tej swoistej „wędrówki” artefaktu jest muzealna wystawa.

Free

Saturday 15 June de 10:00 à 15:00

Friday 14 June de 10:00 à 15:00

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Mental disability

Press contact:

Patrycja Suszko

[email protected]

+48 577300064

  • 24465_vignette_DJI-0675.JPG
  • 24466_vignette_DJI-0148.JPG
  • 24468_vignette_Magazyn-8-01.JPG
  • 24469_vignette_DJI-0779.JPG

Access map

18.6674 54.4076
-->