Ministère de la culture Inrap

The program of my region

Select your region or print the program.

2 results
Jihočeský, Kovářov

Zážitkový park Zeměráj

201 Kovářov 39855

https://www.zemeraj.cz/

Zážitkový park Zeměráj se rozkládá v malebné krajině na pomezí středních a jižních Čech na ploše 9 ha v okolí bývalé zemědělské usedlosti s roubeným domem z roku 1640. Zeměráj tvoří archeoskanzen raně středověké vesnice v podobě okrouhlice obklopené zahradami, poli a pastvinami, oživený jejími obyvateli a zvířectvem, doplněný svatyní a pohřebištěm, dále archeologické a paleontologické naleziště, dětská vesnička inspirovaná lidovými roubenými stavbami ve zmenšeném měřítku, kilometr dlouhá přírodní stezka naboso, dřevěné bludiště, interaktivní krytá herna, lukostřelnice a množství přírodních hřišť různého zaměření. V areálu je rozmístěno na sto různých herních prvků, stolních her, hlavolamů, dobrodružných a zábavných úkolů pro všechny věkové kategorie. Zeměráj je členem EXARC.

Demonstration

Evropské dny archeologie a slavnost slunovratu
Návštěvníci vybavení archeologickými pracovními pomůckami a nářadím mohou vyhledávat artefakty v simulovaném archeologickém nalezišti, sestavovat „rozbité“ nádoby a dřevěnou stavebnici srubového domu, dokumentovat archeologické objekty, seznámit se s vybranými archeologickými nálezy, pohřbíváním v raném středověku na modelu kostrového hrobu a s principy osídlování území pomocí modelu krajiny, vyzkoušet si kopání „jámy na mamuty“, ozdobit si vlastní keramickou nádobu pravěkými ornamenty nebo si vyrobit hliněný amulet podle pravěkých vzorů. Součástí akce je i scénicky pojatá dobová oslava svátku letního slunovratu.

150.00 CZK

Saturday 17 June de 10:00 à 17:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Prohlídky s audioprůvodcem

Olomoucký, Černá Voda (okr. Jesteník)

Kaltenštejn, středověký hrad z pohledu nedestruktivní archeologie

Černá Voda 194,
79054 Černá Voda, Czech Republic

https://www.muzejniarcheologie.cz/kaltenstejn/

Zřícenina středověkého hradu Kaltenštejn. Hrad byl vybudován na konci 13. stol. V roce 1512 byl záměrně zbourán a od té doby chátrá. V posledních dvou dekádách se stala zřícenina hradu cílem “hledačů pokladů“ s detektory kovů, kteří narušují již tak neutěšený stav památky. Tato situace vyústila v rozhodnutí zahájit nedestruktivní archeologický výzkum, který má za cíl zdokumentovat aktuální stav vybraných hradních zřícenin na Jesenicku.

Guided tour

Kaltenštejn, středověký hrad z pohledu nedestruktivní archeologie
V rámci komentované prohlídky bude představen nedestruktivní archeologický průzkum zříceniny středověkého hradu Kaltenštejn. Dále bude také probíhat prezentace práce konzervátora s ukázkou nalezených předmětů z výzkumu na hradě.

Free

Saturday 17 June de 10:00 à 12:00 (První turnus)

General public

-->