Ministère de la culture Inrap

Program môjho regiónu

Vyberte svoj región alebo vytlačte program.

20 výsledky
Banskobystrický, Devičie

Devičie: vychádzka po náleze historickej cesty s rozprávaním o míľnikoch dejín dopravy

Devičie, okr. Krupina
stretnutie pri obecnom úrade:
Obecný úrad Devičie 161

Počas vychádzky uvidíte nález barokovej cesty s kamenným mostom, pričom cesta bola v týchto miestach spomínaná už v 12. storočí. Tiež sa dozviete veľa zaujímavého o vývoji a míľnikoch dopravy od praveku po novovek. Počas vychádzky Vás budú sprevádzať archeológovia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica.

Stretnutie bude pri obecnom úrade v Devičí, okr. Krupina, o 18.00 hod.

Výlet so sprievodcom

Devičie: vychádzka po náleze historickej cesty s rozprávaním o míľnikoch dejín dopravy

Vstup voľný

piatok 17. júna de 18:00 à 19:00

Verejnosť

Banskobystrický, Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

Gemersko-malohontské múzeum
Nám. M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota

www.gmmuzeum.sk

Archeológ múzea PhDr. Alexander Botoš prostredníctvom prednášky spojenej s powerpointovou prezentáciou praveké a stredoveké osídlenie mesta Rimavská Sobota. Vo svojej prednáške predstaví praveké osídlenie mesta od obdobia neolitu, cez ťažiskové osídlenie v mladšej a neskorej dobe bronzovej. Hovoriť bude o počiatkoch a formovaní mesta, ako aj o stredovekom srdci Rimavskej Soboty – Hlavnom námestí. Súčasťou prednášky bude aj komentovaná virtuálna prehliadka uličkami mesta Rimavská Sobota v druhej polovici 18. storočia. Digitálna rekonštrukcia je zhotovená na základe historických reálií - veduty s názvom Náboženské nepokoje v Rimavskej Sobote, zhotovenej okolo roku 1771 a reflektuje tak doposiaľ všetky známe historické skutočnosti.

Prednáška

Praveké a stredoveké osídlenie mesta Rimavská Sobota
Archeológ múzea PhDr. Alexander Botoš prostredníctvom prednášky spojenej s powerpointovou prezentáciou praveké a stredoveké osídlenie mesta Rimavská Sobota. Vo svojej prednáške predstaví praveké osídlenie mesta od obdobia neolitu, cez ťažiskové osídlenie v mladšej a neskorej dobe bronzovej. Hovoriť bude o počiatkoch a formovaní mesta, ako aj o stredovekom srdci Rimavskej Soboty – Hlavnom námestí. Súčasťou prednášky bude aj komentovaná virtuálna prehliadka uličkami mesta Rimavská Sobota v druhej polovici 18. storočia. Digitálna rekonštrukcia je zhotovená na základe historických reálií - veduty s názvom Náboženské nepokoje v Rimavskej Sobote, zhotovenej okolo roku 1771 a reflektuje tak doposiaľ všetky známe historické skutočnosti.

2.00 €

piatok 17. júna de 09:00 à 10:00 et de 10:30 à 11:30

školy

Scolaire :

Collège, Lycée

Bratislavský, Bernolákovo

Bernolákovo, Hrad Čeklís - piatok 17.6.2022

Čeklís, 90027 Bernolákovo

SNM - Archeologické múzeum
Žižkova ul. 12 (vstup na č. 16), Bratislava 81006

www.snm.sk/am

Komentovaná obhliadka archeologickej lokality v Bernolákove, hrad Čeklís a priľahlý cintorín.

Sprevádzať Vás budú archeológovia zo SNM - Archeologického múzea v Bratislave.

POZOR! Prehliadka archeologickej lokality sa uskutoční len v prípade priaznivého počasia. Prosím sledujte informácie na:
www.snm.sk/am;
https://www.facebook.com/SNMarcheologickemuzeum

Výlet so sprievodcom

Komentovaná prehliadka archeologickej lokality - Bernolákovo, hrad Čeklís 17.6.2022 o 17:00
Stretnutie záujemcov o prehliadku lokality sa uskutoční priamo v obci Bernolákovo na lokalite - hrad Čeklís

17:00 – komentovaná prehliadka hradu Čeklís a priľahlého zaniknutého cintorína s archeológmi Zdenom Farkašom, Igorom Chomom a Luciou Pilkovou.
Archeológovia porozprávajú záujemcom o dlhoročnom systematickom výskume na tejto lokalite, jeho výsledkoch a plánoch do budúcnosti.
Na lokalite aktuálne výskum neprebieha.

POZOR! Prehliadka sa uskutoční len za priaznivého počasia.

Vstup voľný

piatok 17. júna de 17:00 à 18:00

Verejnosť

Bratislavský, Bratislava

SNM - Archeologické múzeum - piatok 17.6.2022

Žižkova ul. 12 (vstup č. 16), Bratislava 81006

www.snm.sk/am

V SNM - Archeologickom múzeu si môžete pozrieť viacero výstav:

Poklady z Malých Karpát;
Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v Bratislave;
Zaujímavosti starých zbierok;
Laterarius - Dejiny tehliarstva na Slovensku;
Stĺp Marca Aurelia a Slovensko;
Lapidarium

Vstupné do múzea je spoločné pre ďalšie dve múzeá: Múzeum kultúry karpatských Nemcov a Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku.
Otváracie hodiny múzeí sú utorok až nedeľa 10:00 - 17:00.
Základné vstupné do všetkých múzeí je 4€.

Viac informácii o múzeu alebo o podujatiach nájdete na: www.snm.sk/am

Prednáška

Archeologické prednášky pre verejnosť 17.6.2022
Archeológovia SNM - Archeologického múzea pripravili pre verejnosť na piatok 17.6.2022 v pivničných priestoroch tieto prednášky:

16:00 – prednáška – Benediktínske kláštory na Slovensku – archeológ Martin Hanuš

17:00 – prednáška spojená s prehliadkou pripravovanej výstavy – Doba železná na Slovensku – archeológ Radoslav Čambal

4.00 €, Il existe des tarifs réduits

piatok 17. júna de 16:00 à 18:00

Verejnosť

Bratislavský, Bratislava

SNM - Archeologické múzeum - sobota 18.6.2022

Žižkova ul. 12 (vstup na č. 16), Bratislava 81006

www.sm.sk/am

V SNM - Archeologickom múzeu si môžete pozrieť viacero výstav:
Poklady z Malých Karpát;
Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v Bratislave, Zaujímavosti starých zbierok;
Laterarius - Dejiny tehliarstva na Slovensku
Stĺp Marca Aurelia a Slovensko
Lapidarium

Vstupné do múzea je spoločné pre ďalšie dve múzeá: Múzeum kultúry karpatských Nemcov a Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku.
Otváracie hodiny múzeí sú utorok až nedeľa 10:00 - 17:00.
Základné vstupné do všetkých múzeí je 4€.
Viac informácii nájdete na: www.snm.sk/am

Výlet so sprievodcom

Prehliadka SNM - Archeologického múzea pre rodiny s deťmi 18.6.2022 o 11:00
11:00 – komentovaná prehliadka Archeologického múzea pre rodiny s deťmi – Podivné predmety z minulosti a ako ich archeológovia vysvetľujú - s archeologičkou Annou Bajanovou

4.00 €, Il existe des tarifs réduits

sobota 18. júna de 11:00 à 12:00

Rodina

Workshop

Tvorivé dielne pre rodiny s deťmi, 18.6.2022, 12:00 - 15:00
12:00 – 15:00 – tvorivé dielne – výroba medailónov so zvláštnymi výjavmi z halštatskej keramiky

Dielne sa konajú na nádvorí SNM - Archeologického múzea.
Na nádvorí sa deti môžu tiež zahrať v archeologickom pieskovisku na archeológov, ale aj na rímskych vojakov.

POZOR! Tvorivé dielne sa uskutočnia len v prípade priaznivého počasia.

Sledujte informácie na:
www.snm.sk/am
https://www.facebook.com/SNMarcheologickemuzeum

4.00 €, Il existe des tarifs réduits

sobota 18. júna de 12:00 à 15:00

Rodina

Výlet so sprievodcom

Komentovaná prehliadka výstavy Poklady z Malých Karpát, 18.6.2022 o 15:00
15:00 – komentovaná prehliadka - k výstave Poklady z Malých Karpát s archeológom Pavlom Jelínkom

4.00 €, Il existe des tarifs réduits

sobota 18. júna de 15:00 à 16:00

Verejnosť

Prednáška

Prednáška: Náboženstvo v dobe bronzovej, 18.6.2022 o 16:00
16:00 – prednáška – Náboženstvo v dobe bronzovej – archeológ Pavol Jelínek.

V pivničných priestoroch SNM - Archeologického múzea.

4.00 €, Il existe des tarifs réduits

sobota 18. júna de 16:00 à 17:00

Dospelí

Bratislavský, Bratislava

SNM - Archeologické múzeum - nedeľa 19.6.2022

Žižkova ul. 12 (vstup na č. 16), Bratislava 81006

www.snm.sk/am

V SNM - Archeologickom múzeu si môžete pozrieť viacero výstav:
Poklady z Malých Karpát;
Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v Bratislave, Zaujímavosti starých zbierok;
Laterarius - Dejiny tehliarstva na Slovensku
Stĺp Marca Aurelia a Slovensko
Lapidarium

Vstupné do múzea je spoločné pre ďalšie dve múzeá: Múzeum kultúry karpatských Nemcov a Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku.
Otváracie hodiny múzeí sú utorok až nedeľa 10:00 - 17:00.
Základné vstupné do všetkých múzeí je 4€.
Viac informácii nájdete na: www.snm.sk/am

Výlet so sprievodcom

Prehliadka SNM - Archeologického múzea pre rodiny s deťmi, 19.6.2022 o 11:00
11:00 - komentovaná prehliadka Archeologického múzea pre rodiny s deťmi – Podivné predmety z minulosti a ako ich archeológovia vysvetľujú - s archeologičkou Annou Bajanovou
Prehliadka sa uskutoční na prízemí múzea.

Na nádvorí múzea sa deti môžu zahrať na archeológov v archeologickom pieskovisku, ale aj zahrať sa na rímskych vojakov.

4.00 €, Il existe des tarifs réduits

nedeľa 19. júna de 11:00 à 12:00

školáci, Rodina

Výlet so sprievodcom

Komentovaná prehliadka výstavy Stĺp Marca Aurelia a Slovensko, 19.6.2022 o 15:00
15:00 – komentovaná prehliadka – k výstave Stĺp Marca Aurelia a Slovensko s archeológom Vladimírom Turčanom
Prehliadka sa uskutoční na 1. poschodí múzea.

4.00 €, Il existe des tarifs réduits

nedeľa 19. júna de 15:00 à 16:00

Verejnosť

Výlet so sprievodcom

Komentovaná prehliadka výstavy: Laterarius - Dejiny tehliarstva na Slovensku, 19.6.2022 o 16:00
16:00 – komentovaná prehliadka – k výstave LATERARIUS - Dejiny tehliarstva na Slovensku s archeológom Petrom Nagyom
Prehliadka sa uskutoční v pivničných priestoroch múzea.

4.00 €, Il existe des tarifs réduits

nedeľa 19. júna de 16:00 à 17:00

Verejnosť

Bratislavský, Pezinok

Malokarpatské múzeum v Pezinku

M. R. Štefánika 4, Pezinok 902 01

www.muzeumpezinok.sk

V Malokarpatskom múzeu v Pezinku uvidíte archeologickú výstavu “Ako sa žilo pod Malými Karpatmi v 4. tisícročí pred Kristom?“. Dozviete sa, čo vieme o živote pravekých ľudí v dobe medenej a pozriete si zaujímavé archeologické nálezy.
V rámci interaktívneho edukačného programu “Ako sa žilo pod Malými Karpatmi? Zostúp s nami do doby medenej“ sú pripravené atraktívne sprievodné podujatia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Základné vstupné na výstavu so sprievodnými podujatiami je 2 €.

Výlet so sprievodcom

Komentovaná prehliadka a tvorivé dielne k výstave “Ako sa žilo pod Malými Karpatmi v 4. tisícročí pred Kristom?“, 19.6.2022 o 14:00
Archeologička Anna Bajanová (SNM - Archeologické múzeum) pre Vás pripravila komentovanú prehliadku výstavy. Program dopĺňajú tvorivé dielne na tému predtkáčskych techník, kde si vyskúšate praveké postupy výroby šnúr, popruhov či ozdobných lemovaní textilu. Podujatie je vhodné pre dospelých návštevníkov ako aj pre rodiny s deťmi.

2.00 €, Il existe des tarifs réduits

nedeľa 19. júna de 14:00 à 16:00

Rodina, Dospelí

Bratislavský, rôzne po celom Slovensku

Zaostrené na archeologické nálezy

internet

https://exhibition.indihu.cz/view/ Zaostrennaarcheologicknlezy2022-06-16T190257283Z

Virtuálna výstava Pamiatkového úradu SR prináša výber nálezov z výskumnej činnosti archeológov - pamiatkarov, ako aj výber nálezov, ktoré náhodne objavili a nahlásili poctiví nálezcovia.

Prevedie Vás rôznymi miestami Slovenska a rôznymi obdobiami našej minulosti od neolitu po 20. storočie.

Výstava bude sprístupnená v nedeľu 19. júna 2022, na dobu cca 1 mesiaca.

Bratislavský, Svätý Jur

Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure

Prostredná 29, Svätý Jur 900 21

www.facebook.com/Literarne-a-vlastivedne-muzeum-vo-Svatom-Jure-167138790152272

V Literárnom a vlastivednom múzeu vo Svätom Jure (pobočke Malokarpatského múzea v Pezinku) môžete zažiť históriu intenzívnejšie ako kedykoľvek predtým vďaka animáciám vo virtuálnej realite. Vstupné v cene 2 € platí zároveň pre celú expozíciu múzea, kde sú vystavené aj archeologické nálezy zo stredovekých pevností Hradisko Neštich a Biely Kameň. Pracovníci múzea Vás v prípade záujmu nasmerujú na individuálnu prehliadku pevností prostredníctvom informačných tabúľ. Prebiehajúci archeologický výskum na týchto lokalitách z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Premietanie

Archeologické lokality vo virtuálnej realite
Návštevník vzhliadne detailne prepracované animácie dvoch významných archeologických lokalít v období ich existencie vo včasnom stredoveku. Virtuálna realita ho “vráti v čase“ a umožní mu navštíviť slovanské Hradisko Neštich vo Svätom Jure a Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch.
17.6.2022 a 18.6.2022 počas otváracích hodín múzea.

2.00 €, Il existe des tarifs réduits

piatok 17. júna de 08:00 à 12:00 et de 13:00 à 16:00sobota 18. júna de 10:00 à 16:00

Verejnosť

Bratislavský, Bratislava

Deň živého dunajského limesu (Living Danube Limes Day)

Bratislava-Rusovce, Gerulata
Bratislava-Staré Mesto, Bratislavský hrad
Petronell-Carnuntum (Rakúsko)

https://www.visitbratislava.com/sk/podujatia/living-danube-limes-day/

Cesta po stopách Rimanov sľubuje deň plný zábavy a poznávania rímskej histórie

Na sobotu 18. júna pripravil Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave putovanie do slávnej rímskej minulosti v rámci projektu Living Danube Limes programu cezhraničnej spolupráce Interreg a Európskych dní archeológie.

Poďte nahliadnuť do života Rimanov v antických lokalitách Gerulata v Rusovciach a Carnuntum v Rakúsku. Obe lokality zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO spojili svoje sily, aby zvýšili povedomie o rímskom kultúrnom dedičstve.

Podujatie ponúkne autobusové prepojenie medzi oboma antickými lokalitami v slovensko-rakúskom pohraničí (Gerulata, Carnuntum) a sprievodcov, ktorí poskytnú odborný výklad. Spojenie doplní zastávka na Bratislavskom hrade.

Prehliadka

Archeobus trasa A
Bratislava-Most SNP – Bratislavský hrad – Bratislava – Rusovce/Gerulata – Jarovce – Kittsee – Berg – Edelstal – Prellenkirchen – Petronell-Carnuntum – Bad Deutsch Altenburg – Bratislava Most SNP

PROGRAM
09:00 – odchod od hotela Park Inn by Radisson Danube pri Moste SNP
09:30 – príchod do Historického múzea na Bratislavskom hrade, prehliadka výstavy Rimania a Slovensko
10:30 – odchod do Rusoviec-Gerulaty, prehliadka múzea Antická Gerulata
13:00 – odchod z Rusoviec do Carnunta po trase pôvodnej rímskej cesty
14:00 – 16:00 – pobyt v Carnunte
16:00 – odchod do Bratislavy
17:00 – príchod do Bratislavy

Vstupenky na „archeobus“ získate zdarma po registrácii. Po nej získate s lístkom na „archeobus“ aj zľavnený vstup do múzeí s odbornou sprievodcovskou prehliadkou.

Vstup voľný

sobota 18. júna de 09:00 à 17:00

Verejnosť

Prehliadka

Archeobus trasa B
Bratislava-Most SNP – Bad Deutsch Altenburg – Petronell-Carnuntum – Prellenkirchen– Edelstal – Berg – Kittsee – Jarovce – Bratislava-Rusovce/Gerulata – Bratislavský hrad

PROGRAM
09:00 – odchod od hotela Park Inn by Radisson Danube pri Moste SNP
10:00 – 12:00 – pobyt v Carnunte
12:30 – odchod z Carnunta do Rusoviec
13:30 – 15:00 – príchod do Rusoviec-Gerulaty, prehliadka múzea Antická Gerulata
15:00 – 17:00 – odchod do Bratislavy, príchod do Historického múzea na Bratislavskom hrade, prehliadka výstavy Rimania a Slovensko

Vstupenky na „archeobus“ získate zdarma po registrácii. Po nej získate s lístkom na „archeobus“ aj zľavnený vstup do múzeí s odbornou sprievodcovskou prehliadkou.

Vstup voľný

sobota 18. júna de 09:00 à 17:00

Verejnosť

Prehliadka

Cyklolimes
Po stopách Rimanov sa môžete vydať aj na bicykli po starej trase rímskej cesty z Carnunta do Gerulaty. Cyklovýletom vás bude sprevádzať Kristián Elschek, ktorého výklad si budet môcť vypočuť na zastávkach v Bad Deutsch Altenburgu (Museum Carnuntinum), Rímskom vojenskom amfiteátri, v rímskom meste Petronell-Carnuntum, civilnom amfiteátri, pri Pohanskej bráne a v múzeu Antická Gerulata v Rusovciach.

Most Lafranconi – Hainburg – Bad Deutsch Altenburg (Museum Carnuntinum) – vojenský amfiteáter – Petronell-Carnuntum (Archeologický park) – Civilný amfiteáter – Gladiátorská škola – Pohanská brána – Edelstal – Kittsee – Jarovce – Rusovce (cca. 52 – 58 km)

PROGRAM
09:00 – odchod cyklistov spod mosta Lanfranconi
Kontakt na registráciu: Kristian.Elschek@savba.sk alebo sabikova@muop.eu

Vstup voľný

sobota 18. júna de 09:00 à 17:00

Verejnosť

Košický, Kráľovský Chlmec a Vinné

Dva nové 3D modely terénu archeologických nálezísk zo Zemplína

Kráľovský Chlmec - hradisko Veľký vrch,
Vinné - Senderov - zaniknuté opevnené vinohrady

https://sketchfab.com/Pamiatkovy_Urad_SR/collections/lidar

Pamiatkový úrad SR pripravil nové 3D modely terénu archeologických nálezísk zo Zemplína, ktoré dopĺňajú kolekciu 3D modelov archeologických nálezísk prístupnú na platforme Sketchfab.
Na modeloch je možné vidieť zaniknuté aj súčasné vinohrady a ďalšie doklady vinohradníctva, valové opevnenia aj zaniknutý kostolík.

Digitálne podujatia

Vinné - Senderov, zaniknuté opevnené vinohrady
Vo V časti k.ú. obce Vinné (okr. Michalovce) je zaujímavý relikt historickej kultúrnej krajiny. V doline medzi kopcami Veľký a Malý Senderov sú zaniknuté vinice, po kt. ostali len pásy voľne uložených kameňov – tzv. kamenice. Sú umiestnené po svahoch kolmo na vrstevnice. Vznikali každoročným vynášaním kamenia pri práci na vinohrade a vytvárali medze medzi vinohradmi. Údolie je chránené mohutným dvojitým valom na SV, menší val obkolesuje vinice po chrbte okolitých kopcov. Opevnená plocha je 21 ha. Pôv. zrejme išlo o hlinitý val s palisádou. Vinice zanikli zrejme už v 17. stor., keďže na mapách z 18.stor. už nie sú. Pre túto oblasť sú historické zmienky o vykrádaní vinohradov, čo môže súvisieť s opevňovaním vinohradov niekedy medzi koncom stredoveku a zač. novoveku. V J časti sú zvyšky románskeho kostola sv. Kríža.

Vstup voľný

Verejnosť

Digitálne podujatia

Kráľovský Chlmec, hradisko Veľký vrch
Západne od intravilánu mesta Kráľovský Chlmec (okr. Trebišov) sa nachádza prirodzená dominanta regiónu vyvýšenina Veľký kopec (maď. Nagy hegy). Jeho svahy sú pokryté drobnými živými vinohradmi. Jeho vrchol s nadmorskou výškou 261 m n. m. obkolesuje nevýrazný, voľným okom takmer nepostrehnuteľný val. Zreteľne ho je vidno až na mape terénu po leteckom skenovaní, kde vidíme nepravidelnú elipsu s pravdepodobným vstupom na západnej strane. Prieskum priamo na lokalite zatiaľ nepriniesol žiadne hnuteľné archeologické nálezy, ale neďaleko lokality na okraji intravilánu mesta sa našli nálezy z obdobia neskorej doby kamennej – eneolitu. Severne asi 1,5 km od kopca sa nachádza známa archeologická lokalita – slovanský mohylník v lese Erös.

Vstup voľný

Verejnosť

Nitriansky, Nová Baňa

Potterov ohňový stroj a jeho archeologický výskum

Areál šachty “Althandel“

20.6.2022 14:00-16:00

Komentovaná prehliadka archeologického výskumu v Novej Bani (Mgr. Matej Styk, PhD. z Katedry archeológie FF UKF v Nitre)

Výlet so sprievodcom

Stretnutie historie a archeológie
Termín: Pondelok 20.6.2022 14:00-16:00

Čo doteraz prezradil archeologický výskum na mieste kde v 18. storčí postavil anglický vynálezca Izák Potter fenomenály banský stroj, nad ktorým vraj žasol celý vtedajší svet vám porozpráva Mgr. Matej Styk, PhD.
Dozviete sa o tom ako archeológia nielen potvrdzuje ale aj koriguje predstavu založenú na písomných historických prameňoch.
Stretnete sa tu aj s nadšencami z Novej Bane, ktorí tento výskum iniciovali, podporujú ho finančne a ktorí tu pomáhajú archeológom pri samotnom výskume.

Vstup voľný

nedeľa 19. júna de 14:00 à 16:00

školáci, Rodina, Dospelí

Scolaire :

Collège, Lycée

Nitriansky, Skýcov, hrad Hrušov

Archeologické potulky hradom Hrušov

Hrad Hrušov

Komentovaná prehliadka hradu a prednáška (Mgr. Stanislava Blahová, doktorandka z Katedry archeológie FF UKF v Nitre)

Výlet so sprievodcom

Archeologické potulky hradom
Hradom Vás prevedie Mgr. Stanislava Blahová z Katedry archeológie FF UKF v Nitre. Dozviete sa fakty aj zaujímavosti o histórii hradu, jeho obyvateľoch a ich živote na ňom aj o radostiach a strastiach archeológov, hradológov a reštaurátorov, ktorí túto pamiatku zachraňujú pre nás aj ďalšie generácie.

Vstup voľný

sobota 18. júna de 13:30 à 15:00

školáci, Rodina, Dospelí, školy

Scolaire :

Elémentaire, Collège, Lycée

Nitriansky, Nitra

Odhalené kosti zvierat z minulosti

Ponitrianske múzeum v Nitre
Štefánikova trieda 1
94901 Nitra

19.6.20222, 15:00-16:00

Workshop pre deti (Mgr. Katarína Šimunková, PhD. z Katedry archeológie FF UKF v Nitre)

Workshop

Odhalené kosti zvierat z minulosti
Hands-on workshop pre deti.
Pod vedením Mgr. Kataríny Šimunkovej, PhD. si deti budú môcť vyskúšať ako ZooArcheológovia postupujú pri práci v labortaóriu.
Naučia sa ako je možné z úlomkov zvieracích kostí alebo zo zubov vyčítať, či sú ovčie, konské, kravské, jelenie, medvedie... či sú z mláďat alebo dospelých zvierat... a tiež aké svedectvo poskytujú nielen o živote zvierat samotných, ale aj o ľudoch, ktorí ich chovali alebo lovili.

Vstup voľný

nedeľa 19. júna de 15:00 à 16:00

Rodina, Verejnosť, školy

Scolaire :

Elémentaire, Collège

Nitriansky, Nitra

Archeologické pexeso... alebo ako dostať deti do múzea

Ponitrianske múzeum v Nitre
Štefánikova trieda 1,
94901 Nitra

19.6.2022, 14:00-15:00
Prednáška a workshop pre deti (doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD. z Katedry archeológie FF UKF v Nitre)

Prezentácia

Archeologické PEXESO
Pre deti zameraný program o práci archeológa a o tom ako sa odhaľujú nepísané dejiny má dve časti. Interaktívnou prednáškou a súborom prakticky orientovaných aktivít, predstaví doc. Zuzana Borzová, PhD. ďeťom ako sa archeológovia dozdajú o živote našich predkov.

Vstup voľný

nedeľa 19. júna de 14:00 à 15:00

Rodina, Verejnosť, školy

Scolaire :

Elémentaire, Collège

Nitriansky, Nitra

Otvorenie obnoveného Náučného historického chodníka hradisko Zobor, spojené s náučnou vychádzkou

Nitra-Zobor, stretnutie pri Liečebnom ústave

https://web.hradiskozobor.sk/naucny-chodnik/

Národná kultúrna pamiatka hradisko Zobor bolo vybudované v neskorej dobe bronzovej okolo vrchov Pyramída a Zobor. V roku 2008 tu bol otvorený náučný chodník v dĺžke takmer 2 km, vedúci po korune valu hradiska. Nedávno bol obnovený, s osadením nových tabúľ s doplnenými a aktualizovanými informáciami.

Otvorenie obnoveného Náučného historického chodníka hradisko Zobor v nedeľu 19. júna o 10.00 hod. bude spojené s náučnou vychádzkou po hradisku s komentovaným výkladom archeológa P. Bistáka a predsedu OZ Hradisko Zobor I. Ballu. Okrem informácií o hradisku na Zobore a o ďalších opevnených sídlach v pohorí Tribeč sa účastníci budú mať možnosť zoznámiť aj s témami, ako sú ochrana archeologického dedičstva a využitie diaľkového výskumu zeme v archeológii.

Výlet so sprievodcom

Otvorenie obnoveného Náučného historického chodníka hradisko Zobor, spojené s náučnou vychádzkou
Stretnutie bude v nedeľu 19. 6. 2022 o 10.00 hod. pri Liečebnom ústave na Zobore. Predpokladané ukončenie o 13.00 hod. na Pyramíde.

Podujatie je vhodné aj pre rodiny s deťmi. Odporúčame vziať si pevnú obuv.
Prechádzka sa uskutoční v prípade priaznivého počasia.

Podujatie pripravuje Pamiatkový úrad SR v spolupráci s OZ Hradisko Zobor.

Vstup voľný

nedeľa 19. júna de 10:00 à 13:00

školáci, Rodina, Verejnosť

Nitriansky, Nitra

Ponitrianske múzeum v Nitre

Štefánikova tr. č. 1, 949 01 Nitra
Slovenská republika

www.muzeumnitra.sk

Primárnym cieľom výstavy je ilustrovanie života pravekého človeka na území dnešnej Nitry (s regionálnym presahom), pričom cieľovú skupinu predstavujú deti a učiaca sa mládež. Pozornosť je upriamená na bývanie, odievanie, spôsob obživy, vieru a umenie pravekého človeka so zámerom demonštrovať postupný rozvoj a skvalitňovanie životných podmienok, ako aj význam a účel existencie vystavených hmotných svedectiev. Ide o interaktívnu múzejnú prezentáciu, ktorá predstavuje doplnok školského vyučovania, vytvára podmienky na neformálnu edukáciu formou objektového učenia sa v priamom kontakte s autentickými nositeľmi kultúrnohistorického odkazu .

Výstava

Expedícia Pravek
Interaktívna výstava Expedícia Pravek je prvým podujatím z cyklu “Nitra v labyrinte času“. Postupne bude Ponitrianske múzeum v Nitre sprístupňovať výstavné prezentácie zážitkového charakteru s osobitým dôrazom na cieľovú skupinu rodina s deťmi a školská mládež. Zároveň sa vytvorí atraktívna programová ponuka pre rodiny s deťmi, ktoré prichádzajú do mesta Nitra počas letných mesiacov ako turisti a chcú spoznať históriu mesta. Celý cyklus je zameraný na históriu mesta od praveku po súčasnosť. Aktuálne ide o prvú výstavu, ktorá zachytáva mesto Nitra a región v období praveku a to od paleolitu po dobu bronzovú.

1.00 €

nedeľa 19. júna de 14:00 à 15:00

Rodina, školy

Prešovský, Kežmarok

Múzeum v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku, Hradné nám. 42, 060 01 Kežmarok

www.kezmarok.com

Múzeum v Kežmarku sídli v pôvodne gotickom Kežmarskom hrade z 15. storočia, prestavanom neskôr na honosné renesančné sídlo. Nachádza sa v malebnom historickom meste Kežmarok ležiacom pod Vysokými Tatrami. Okrem stálych expozícií predstavujúcich históriu hradu a mesta, ponúka múzeum aj rôzne aktivity pre školy a širokú verejnosť. Patrí k nim ponuka vyučovacích hodín k rôznym témam regionálnej histórie, tvorivé dielne viazané k zvykom počas výročných sviatkov, odborné prednášky a moderované prehliadky počas noci múzeí a iných aktivitách. Múzeum organizuje aj koncerty, či obľúbené nočné divadelné predstavenia v priestoroch hradu a na jeho nádvorí. K tradičným podujatiam pripája múzeum už druhý rok aj aktivity organizované v rámci Európskych dní archeológie.

Návštevy školských skupín

Hravo archeológom alebo archeológia pre začiatočníkov i pokročilých
Podujatie nadväzuje na aktivity z roku 2021, venované predovšetkým spoznávaniu práce archeológa v teréne. Archeologické vykopávky sú však len začiatkom archeologického výskumu. Po vyzdvihnutí nálezov zo zeme čaká na výskumníkov ešte veľa práce s nálezmi samotnými. A s tou sa budú môcť návštevníci nielen zoznámiť, ale niektoré činnosti si aj prakticky vyskúšať. Súčasťou podujatia je aj netradičná interaktívna výstava. Aktivity sú realizované v Kežmarskom hrade a jeho podzemí.

Vstup voľný

piatok 17. júna de 09:00 à 15:00 (rezervácia nutná: lektori@kezmarok.com, 0917654113)

školy

Scolaire :

Elémentaire, Collège, Lycée

interactive exhibition

Prednáška

Ako Kežmarok v stredoveku ťahal za nitky
Prezentácia o tom, ako stredoveká archeológia a história idú ruka v ruke v poznávaní dejín regiónu. Na príklade vzťahu predstaviteľov stredovekého Kežmarku a Kežmarského hradu a regionálnej šľachty (konkrétne pánov zo Šváboviec) budeme rozpletať personálne a majetkové prepojenia jednotlivých aktérov a hľadať motívy ich konania. Výsledkom bude poznanie, že stredoveký svet bol komplexnejší, ako sa na prvý pohľad zdá. Súvisiaca výstava predstaví rôzne stredoveké artefakty. Výskum bol podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.

Vstup voľný

sobota 18. júna de 16:30 à 17:30

Verejnosť

Digitálne podujatia

Ako Kežmarok v stredoveku ťahal za nitky
Prezentácia upravená pre web je zhrnutím prednášky z 18. júna a je určená záujemcom, ktorý nemohli navštíviť podujatie osobne. Predstaví spôsob, akým sa môže dopĺňať archeológia a história, ak sú zamerané na konkrétnu lokalitu a ako môžu obohatiť detailnejšie poznanie dejín nám blízkeho regiónu. Je výsledkom výskumu podporenému z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.

Vstup voľný

nedeľa 19. júna de 09:00 à 22:00

Verejnosť

Prístupnosť

Sluchové postihnutie

Žilinský, Liptovský Mikuláš

Výsledky archeologického výskumu jaskyne Dúpnica a jej okolia v Západných Tatrách

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Školská 4
031 01 Liptovský Mikuláš

https://www.smopaj.sk/sk

Expozícia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva bude pri príležitosti Európskych dní archeológie rozšírená o výstavu prezentujúcu výsledky archeologického výskumu jaskyne Dúpnica a jej okolia v Západných Tatrách. Výskum bol realizovaný v spolupráci Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a Krajského pamiatkového úradu Žilina.

Výstava

Výstava Výsledky archeologického výskumu jaskyne Dúpnica a jej okolia v Západných Tatrách
Výstavu prezentujúcu výsledky archeologického výskumu jaskyne Dúpnica a jej okolia v Západných Tatrách, ktorý sa uskutočnil v roku 2017, bude možné vidieť počas Európskych dní archeológie v rámci otváracích hodín múzea.

Vyžaduje sa vstupné

, Il existe des tarifs réduits nedeľa 19. júna de 10:00 à 18:00 sobota 18. júna de 10:00 à 18:00 piatok 17. júna de 10:00 à 18:00

Verejnosť

Žilinský, Martin

Slovenské národné múzeum v Martine – Etnografické múzeum

Malá hora 2, Martin

www.snm.sk/em

Slovenské národné múzeum v Martine je jednou z najväčších a najstarších organizačných zložiek Slovenského národného múzea. Už od svojho počiatku získavalo zbierky vlastivedného charakteru (historické, etnografické, numizmatické, umelecko-historické, prírodovedné, archívne a knižné) z celého Slovenska a zo zahraničia. Od roku 2004 tvorí SNM v Martine šesť múzeí a spolu spravuje takmer trištvrte milióna zbierkových predmetov.

Prezentácia

OZ STARTECH – Staré technológie
10.30 – 11.30 ukážky výroby nástrojov z doby kamennej (kamenné nožíky a čepieľky, kosáky a sekerky) (OZ Startech)

11.30 – 12.00 rúbanie dreva kamennou sekerou (OZ Startech)

13.45 – 14.45 ukážky žatia a spracovania obilia v praveku (OZ Startech)

15.00 – 16.00 ukážky výroby nástrojov z doby kamennej (kamenné nožíky a čepieľky, kosáky a sekerky) (OZ Startech)

16.30 – 17.00 ukážky výroby povrazov a spriadania nití pomocou vretena a praslenu (OZ Startech)

4.00 €, Il existe des tarifs réduits

sobota 18. júna de 10:30 à 17:00

školáci, Rodina, Dospelí, Verejnosť, školy

Prednáška

Život v Turci v dobe kamennej
Archeológ múzea Marek Both predstaví predmety a život v našom regióne v dobe kamennej. Prednáška sa začína o 13.00 hod.

4.00 €, Il existe des tarifs réduits

sobota 18. júna de 10:30 à 17:00

Dospelí, Verejnosť

Workshop

Tvorivé dielne a aktivity
- tvorivé dielne – práca s hrnčiarskou hlinou

- vystrihovačky – zhotovenie modelu hradiska, slovanskej dediny, stredovekého hradu alebo hospodárskej usadlosti

- tvorivé dielne – tkanie šnúrok a tkaníc starými technikami

- archeologické pieskovisko

4.00 €, Il existe des tarifs réduits

sobota 18. júna de 10:30 à 17:00

školáci, Rodina, Verejnosť

-->