Ministère de la culture Inrap

Program môjho regiónu

Vyberte svoj región alebo vytlačte program.

2 výsledky
Banskobystrický, Banská Štiavnica, Banská Štiavnica

Nom du musée, du site archéologique, du chantier de fouilles...

Starozámocká 11, 969 01 Banská Štiavnica, Slovakia

www.muzeumbs.sk

Plánovaný program:
Stretnutie s archeológom začne ploche pred budovou Starého zámku, ktorá slúži aj ako obľúbená vyhliadka. Výhľad z tohto miesta využijeme a vysvetlíme si najstaršiu históriu mesta a regiónu z pohľadu archeológie. Následne sa skupinka presunie do areálu, kde „preskúma“ objekt. Táto etapa bude zavŕšená na nádvorí citadely kde je dobre viditeľný architektonický vývoj komplexu. Jedným zo zastavení bude miestnosť s plastikami z Nám. Svätej Trojice, kde budú návštevníkom podané ďalšie informácie jednak ku námestiu ale aj aktuálne skúmanej budove Berggerichtu. Program zakončíme na poschodí starozámockej citadely, kde sa budeme venovať exponátom v archeologickej expozícii.

Prešovský, Kežmarok, Kežmarok

Názov múzea, archeologickej lokality, stavby, kde prebieha výskum a pod.

Hradné námestie 42, Kežmarok

www.kezmarok.com

Múzeum v Kežmarku sídli v pôvodne gotickom Kežmarskom hrade z 15. storočia, prestavanom neskôr na honosné renesančné sídlo. Nachádza sa v malebnom historickom meste Kežmarok ležiacom pod Vysokými Tatrami. Okrem stálych expozícií predstavujúcich históriu hradu a mesta, ponúka múzeum aj rôzne aktivity pre školy a širokú verejnosť. Patrí k nim ponuka vzdelávacích aktivít pre školy k rôznym témam regionálnej histórie, tvorivé dielne viazané k zvykom počas výročných sviatkov, odborné prednášky a moderované prehliadky počas noci múzeí a ďalších podujatí. Múzeum organizuje aj koncerty, či obľúbené nočné divadelné predstavenia v priestoroch hradu a na jeho nádvorí. K tradičnému programu pripája múzeum už štvrtý rok aj aktivity organizované v rámci Európskych dní archeológie.

Návštevy školských skupín

Hravo archeológom
Interaktívne podujatie určené pre žiakov ZŠ, predstavujúce hravou formou prácu archeológa a archeologické nálezy. Tento rok pôjdeme trochu hlbšie do histórie, zoznámime sa aj so skamenelinami – pamiatkami na dávno vyhynuté organizmy. Nazrieme však aj do života pravekých lovcov mamutov a budeme spolu putovať ďalej cestou pravekom. Je možné dotýkať sa, hrať sa a bude sa aj súťažiť! Súčasťou podujatia je aj netradičná interaktívna výstava. Aktivity sú realizované aj v bežne nedostupných priestoroch Kežmarského hradu.

0.50 €, Il existe des tarifs réduits

piatok 14. júna de 09:00 à 15:00

školáci, školy

Scolaire :

Elémentaire

Pre vopred ohlásené skupiny detí, odporúčaný počet detí v skupine 20 - 25. Väčšie skupiny je možné rozdeliť, program môže prebiehať nezávisle pre 2 skupiny súčasne. Ak navštívite v ten istý deň aj múzeum v Kežmarskom hrade, vstup na podujatie je potom zdarma.

Výstava

Mestské hradby v Kežmarku a Podolínci
Výstava je venovaná téme mestského opevnenia Kežmarku a Podolínca. Kým mestské hradby v Kežmarku sú známejšie o opevnení Podolínca sa hovorí menej. Prostredníctvom historických zobrazení a opisov ponúkne výstava pohľad na podobu a vývoj opevnení oboch miest, s odkazom aj na archeologické výskumy, ktoré na týchto opevneniach realizovalo Múzeum v Kežmarku. Všeobecne sa dotýka aj spôsobu organizácie obrany stredovekých miest, ako aj výzbroje a výstroje pri tom využívanej.

Vstup voľný

piatok 14. júna de 09:00 à 17:00 Nedeľa 16. júna de 09:00 à 17:00 Sobota 15. júna de 09:00 à 17:00

Verejnosť

-->