Ministère de la culture Inrap

The program of my region

Select your region or print the program.

Download the program in pdf

  • İstanbul
3 results
İstanbul, Fatih

Rezan Has Müzesi

Cibali Mah. Kadir Has Üniversitesi, Rezan Has Müzesi
İstanbul, Fatih 34083 / Türkiye

https://www.rhm.org.tr/

Rezan Has Müzesi, Kadir Has Üniversitesi’nin tarihî binasının alt katında yer alan 17. yüzyıla ait bir Osmanlı yapı kalıntısı ve 11. yüzyıla tarihlenen bir Bizans sarnıcı ile hayat bulmuş bir müze mekândır. 2007 yılında ziyarete açılan Rezan Has Müzesi, Neolitik Dönem’den Selçuklu Dönemi’ne kadar geniş bir zaman dilimini kapsayan arkeolojik eserleri ve Cibali Tütün Fabrikası’na ait tarihi belge ve objeleri koleksiyonunda bulundurmaktadır.

Uzmanlarımız sizleri Kadir Has Üniversitesi’nde karşılayacak ve Avrupa Arkeoloji Günleri kapsamında yapılacak olan rehberli turumuz üniversitenin içinde bulunan Rezan Has Müzesi’nde başlayacaktır. Sergide yer alan eserlerin tarihsel bir süreç kapsamında anlatılması sonrası sarnıç ve restorasyon atölyesi ziyareti ile turumuz tamamlanacaktır.

Guided tour

Türkçe Rehberli Tur
“Cibali Tütün Fabrikası: Emeğin Mekânı Sergisi”

Rezan Has Müzesi’nin içinde yer aldığı Cibali Tütün Fabrikası 1884 yılında Alexandre Vallaury tarafından inşa edilmiştir. Cibali Tütün Fabrikası: Emeğin Mekânı Sergisi Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin endüstriyel, ekonomik, siyasal, sosyo-kültürel tarihine tanıklık etme olanağı sunuyor.

“Gündelik Yaşamın Arkeoloji Sergisi”

Geçmişe kapı aralayan Gündelik Yaşamın Arkeolojisi Sergisi, Neolitik Dönem’den Selçukluya dek uzanan arkeolojik eser koleksiyonumuzdan özenle seçilerek tasarlandı. Binlerce yıllık yolculuğun ardından günümüzle buluşan bu önemli eserlerin yer aldığı sergiyle siz değerli ziyaretçilerimizi Anadolu ve çevre uygarlıklarına dair renkli bir tarihsel yolculuğa davet ediyoruz.


“Urartu Kemerleri Sergisi”

Müzemiz dünyanın en kapsamlı Urartu kemer koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Urartu Kemerleri Sergisi’nde, Urartu Dönemi’ne ait eser koleksiyonumuz içerisinden özenle seçilen ve daha önce gün yüzüne çıkmamış kemer ve kemer parçaları yer alıyor.

“Bizans Dönemi Sarnıcı”

Müzemizde yer alan, 11. yüzyıl sonlarına tarihlenen Bizans Dönemi su sarnıcı 48 kemer, 15 ayak ve 20 sütundan oluşmakta. Sarnıçta Erken Bizans Dönemi’nden 11. yüzyıla kadar tarihlenen, farklı stillerde yapılmış sütun başlıklarını görmek mümkün.

Free

Friday 16 June de 11:00 à 12:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

İstanbul, Fatih

Rezan Has Museum

Cibali District, Kadir Has University, Rezan Has Museum
İstanbul, Fatih 34083 / Türkiye

https://www.rhm.org.tr/en/

Rezan Has Museum is a space that has come to life with the remains of a 17th century Ottoman structure and an 11th century Byzantine cistern located on the basement floor of the historical building of Kadir Has University. Rezan Has Museum, which was opened to the visitors in 2007, includes archaeological artifacts that cover a wide range of chronology from Neolithic Period to the Seljuk Period and historical documents and objects belonging to the Cibali Tobacco Factory in its collection.

Our experts will greet you at Kadir Has University and our guided tour will start at the Rezan Has Museum located inside the university. After explaining the works in the exhibition within a historical process, our tour will be completed with a visit to the cistern and restoration studio.

Guided tour

Guided Tour in English
“The Cibali Tobacco Factory: The Space of Labor Exhibition”

Cibali Tobacco Factory, in which Rezan Has Museum is located, was built in 1884 by Alexandre Vallaury. Cibali Tobacco Factory: The Space of Labor Exhibition offers the opportunity to witness the industrial, economic, political, socio-cultural history of the late Ottoman Empire and the Republic of Turkey.

“The Archaeology of Daily Life Exhibition”

The Archaeology of Daily Life Exhibition, which opens a door to the past, was carefully selected from our collection of archaeological artefacts from the Neolithic Period to the Seljuks. We invite you, our esteemed visitors, to a colorful historical journey about Anatolia and the surrounding civilizations, with the exhibition that includes these significant artefacts that have come to the present day after a journey of thousands of years.

“The Urartian Belts Exhibition”

Our museum has one of the most comprehensive collections by Urartian belts in the world. In the Urartian Belts Exhibition, there are belts and belt pieces that have not revealed before and selected carefully from our Urartian Period collection.

“Byzantine Cistern”

The Byzantine Period cistern in our museum, dated to the end of the 11th century, consists of 48 arches, 15 pillars and 20 columns. In the cistern, it is possible to see column capitals made in different styles, dating from the Early Byzantine Period to the 11th century.

Free

Friday 16 June de 14:00 à 15:00

Children, Family, Adults, Schoolchildren

İstanbul, Sultanahmet

Journées turco-européennes de l'Archéologie/Türk Avrupa arkeoloji günleri

Bibliothèque du Musée, Müzenin Kütüphanesinde
Cankurtaran,
34122 Fatih/İstanbul

https://www.ifea-istanbul.net/index.php/fr/evenements/eve-archeo/journees-turco-europeennes-de-l-arc

Türkiye-Avrupa Arkeoloji Günleri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde İstanbul Arkeoloji Müzesi, IFEA ve Düzce Üniversitesi tarafından koordine edilen bir etkinliktir. Etkinlik, kısmen IPLI Vakfı ve Institut français Türkiye'nin cömert destekleriyle finanse edilmiştir.

Les journées turco-européennes de l'Archéologie sont un événement coordonné par le musée d’Archéologie d’Istanbul, l’IFEA et l’université de Düzce, placé sous le haut patronage du ministère du patrimoine et de la culture turc. Elles ont été financées pour partie grâce au généreux support de la fondation IPLI et de l’Institut français de Turquie.

Workshop

Kent arkeolojisi Türkiye ve Fransa: yasalar ve uygulamalar yuvarlak masa toplantisi/Table ronde: l’archéologie urbaine en turquie et en france : entre législation et application
Une traduction simultanée en français et en turc est proposée pour cet événement.

Bu etkinlikte Fransızca ve Türkçe simültane çeviri yapılacaktır.

Kayıt sırasında/ Sur inscription

1) Discours d’ouverture/ Açılış konuşması

2) Keynotes : Kent arkeolojisi Türkiye ve Fransa: yasalar ve uygulamalar yuvarlak masa toplantisi/Table ronde: l’archéologie urbaine en turquie et en france : entre législation et application

Ces keynotes d’une durée de 45 mn seront l’occasion de découvrir l’archéologie préventives dans les deux pays (législations, financements, organisation administrative).

Bu 45 dakikalık açılış konuşmaları, her iki ülkedeki önleyici arkeolojiyi (mevzuat, finansman, idari organizasyon) keşfetmek için bir fırsat olacaktır.

3) Panel 1 : Les fouilles préventives en milieu urbain/ Kentsel alanlarda önleyici kazılar

Cadre juridique, système de fouilles et financement des fouilles urbaines à Istanbul et à Paris.

İstanbul ve Paris’teki kent kazılarının yasal çerçevesi, kazı sistemi, finansmanı.

4) Panel : Archéothanatologie en milieu urbain/ Koruyucu Arkeoloji ve Arkeotanatoloji.

5) Discussion Générale/ Genel Tartışma
Les panélistes échangeront sur les questions des fouilles préventives en milieu urbain.
Difficulté, succès, échec permettront de mieux saisir les enjeux et de mettre en perspective le travail d’archéologues et d’anthropologues en milieu urbain quand le temps des fouilles est compté.

Panelistler kentsel ortamda önleyici kazılar konusunu tartışacaktır. Zorluklar, başarılar ve başarısızlıklar, söz konusu sorunları daha iyi anlamamıza ve kazı için zamanın sınırlı olduğu kentsel bir ortamda arkeologların ve antropologların çalışmalarını bir perspektife oturtmamıza yardımcı olacaktır.

Free

Friday 16 June de 13:00 à 18:00

General public

Guided tour

Boukoleon et de Haydarpaşa alanları ziyaret/ Visites des sites du Boukoleon et de Haydarpaşa
Kayıt sırasında/ Sur inscription

Les deux sites du Boukoleon et de Haydarpaşa seront visitables. Une visite est proposée le matin et l’après-midi.
L'inscription est obligatoire pour la visite (à venir voir sur le site de l'Institut français d'études anatoliennes).
Sabah ve öğleden sonra Bukoleon ve Haydarpaşa alanları ziyaret edilecektir.
Ziyaret için kayıt zorunludur ((Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nün web sitesinde görülebilir).

Free

Saturday 17 June de 10:00 à 16:00

General public

-->