Ministère de la culture Inrap

Bratislavský, rôzne po celom Slovensku

Zaostrené na archeologické nálezy

FreeSunday 19 June

Virtuálna výstava Pamiatkového úradu SR prináša výber nálezov z výskumnej činnosti archeológov - pamiatkarov, ako aj výber nálezov, ktoré náhodne objavili a nahlásili poctiví nálezcovia.

Prevedie Vás rôznymi miestami Slovenska a rôznymi obdobiami našej minulosti od neolitu po 20. storočie.

Výstava bude sprístupnená v nedeľu 19. júna 2022, na dobu cca 1 mesiaca.

Press contact:

Petra Kmeťová

petra.kmetova@pamiatky.gov.sk

+421 905 690 138

  • 18850_vignette_a-MG-2513.JPG
    plastika ľudskej hlavy z Dolných Lefantoviec z obdobia stredného neolitu (výskum Pamiatkového úradu SR - KPÚ Nitra)
  • 18851_vignette_IMG-2499.jpg
    náramennica (ozdoba horných končatín) z doby bronzovej, náhodne nájdená spolu s ďalšími predmetmi hromadného nálezu v Obišovciach (foto: Mgr. art. Barbora Kopnická, ArtD.)
  • 18852_vignette_Hubina-nalez-viedenskych-fenigov-2.JPG
    náhodný nález pokladu stredovekých mincí - viedenských fenigov - v Hubine
-->