Ministère de la culture Inrap

Košický, Kráľovský Chlmec a Vinné

Dva nové 3D modely terénu archeologických nálezísk zo Zemplína | Pamiatkový úrad SR

FreeFriday 17 June, Saturday 18 June, Sunday 19 June

Digital offers

Kráľovský Chlmec - hradisko Veľký vrch,
Vinné - Senderov - zaniknuté opevnené vinohrady

https://sketchfab.com/Pamiatkovy_Urad_SR/collections/lidar
add

Pamiatkový úrad SR pripravil nové 3D modely terénu archeologických nálezísk zo Zemplína, ktoré dopĺňajú kolekciu 3D modelov archeologických nálezísk prístupnú na platforme Sketchfab.
Na modeloch je možné vidieť zaniknuté aj súčasné vinohrady a ďalšie doklady vinohradníctva, valové opevnenia aj zaniknutý kostolík.

Digital offers

Digital offers

Vinné - Senderov, zaniknuté opevnené vinohrady

Vo V časti k.ú. obce Vinné (okr. Michalovce) je zaujímavý relikt historickej kultúrnej krajiny. V doline medzi kopcami Veľký a Malý Senderov sú zaniknuté vinice, po kt. ostali len pásy voľne uložených kameňov – tzv. kamenice. Sú umiestnené po svahoch kolmo na vrstevnice. Vznikali každoročným vynášaním kamenia pri práci na vinohrade a vytvárali medze medzi vinohradmi. Údolie je chránené mohutným dvojitým valom na SV, menší val obkolesuje vinice po chrbte okolitých kopcov. Opevnená plocha je 21 ha. Pôv. zrejme išlo o hlinitý val s palisádou. Vinice zanikli zrejme už v 17. stor., keďže na mapách z 18.stor. už nie sú. Pre túto oblasť sú historické zmienky o vykrádaní vinohradov, čo môže súvisieť s opevňovaním vinohradov niekedy medzi koncom stredoveku a zač. novoveku. V J časti sú zvyšky románskeho kostola sv. Kríža.

Free

General public

Digital offers

Digital offers

Kráľovský Chlmec, hradisko Veľký vrch

Západne od intravilánu mesta Kráľovský Chlmec (okr. Trebišov) sa nachádza prirodzená dominanta regiónu vyvýšenina Veľký kopec (maď. Nagy hegy). Jeho svahy sú pokryté drobnými živými vinohradmi. Jeho vrchol s nadmorskou výškou 261 m n. m. obkolesuje nevýrazný, voľným okom takmer nepostrehnuteľný val. Zreteľne ho je vidno až na mape terénu po leteckom skenovaní, kde vidíme nepravidelnú elipsu s pravdepodobným vstupom na západnej strane. Prieskum priamo na lokalite zatiaľ nepriniesol žiadne hnuteľné archeologické nálezy, ale neďaleko lokality na okraji intravilánu mesta sa našli nálezy z obdobia neskorej doby kamennej – eneolitu. Severne asi 1,5 km od kopca sa nachádza známa archeologická lokalita – slovanský mohylník v lese Erös.

Free

General public

Press contact:

Petra Kmeťová

petra.kmetova@pamiatky.gov.sk

+421 905 690 138

  • 18827_vignette_Senderov.png
    Vinné - Senderov, zaniknuté opevnené vinohrady
  • 18828_vignette_KralovskyChlmec.png
    Kráľovský Chlmec, hradisko Veľký vrch (Nagy hegy)

Access map

21.979610000000037 48.421700000000044
-->