Ministère de la culture Inrap

Žilinský, Martin

Slovenské národné múzeum v Martine – Etnografické múzeum

Fee requiredSaturday 18 June

Malá hora 2, Martin

www.snm.sk/em
add

Slovenské národné múzeum v Martine je jednou z najväčších a najstarších organizačných zložiek Slovenského národného múzea. Už od svojho počiatku získavalo zbierky vlastivedného charakteru (historické, etnografické, numizmatické, umelecko-historické, prírodovedné, archívne a knižné) z celého Slovenska a zo zahraničia. Od roku 2004 tvorí SNM v Martine šesť múzeí a spolu spravuje takmer trištvrte milióna zbierkových predmetov.

Demonstration

Demonstration

OZ STARTECH – Staré technológie

10.30 – 11.30 ukážky výroby nástrojov z doby kamennej (kamenné nožíky a čepieľky, kosáky a sekerky) (OZ Startech)

11.30 – 12.00 rúbanie dreva kamennou sekerou (OZ Startech)

13.45 – 14.45 ukážky žatia a spracovania obilia v praveku (OZ Startech)

15.00 – 16.00 ukážky výroby nástrojov z doby kamennej (kamenné nožíky a čepieľky, kosáky a sekerky) (OZ Startech)

16.30 – 17.00 ukážky výroby povrazov a spriadania nití pomocou vretena a praslenu (OZ Startech)

4.00 €, There are discounted rates

Saturday 18 June de 10:30 à 17:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Lecture

Lecture

Život v Turci v dobe kamennej

Archeológ múzea Marek Both predstaví predmety a život v našom regióne v dobe kamennej. Prednáška sa začína o 13.00 hod.

4.00 €, There are discounted rates

Saturday 18 June de 10:30 à 17:00

Adults, General public

Workshop

Workshop

Tvorivé dielne a aktivity

- tvorivé dielne – práca s hrnčiarskou hlinou

- vystrihovačky – zhotovenie modelu hradiska, slovanskej dediny, stredovekého hradu alebo hospodárskej usadlosti

- tvorivé dielne – tkanie šnúrok a tkaníc starými technikami

- archeologické pieskovisko

4.00 €, There are discounted rates

Saturday 18 June de 10:30 à 17:00

Children, Family, General public

Press contact:

Milena Kiripolská

milena.kiripolska@snm.sk

+421432454223

Access map

18.928437204532543 49.063910832192704
-->