Ministère de la culture Inrap

Nitriansky, Nitra

Ponitrianske múzeum v Nitre

Fee requiredSunday 19 June

Štefánikova tr. č. 1, 949 01 Nitra
Slovenská republika

www.muzeumnitra.sk
add

Primárnym cieľom výstavy je ilustrovanie života pravekého človeka na území dnešnej Nitry (s regionálnym presahom), pričom cieľovú skupinu predstavujú deti a učiaca sa mládež. Pozornosť je upriamená na bývanie, odievanie, spôsob obživy, vieru a umenie pravekého človeka so zámerom demonštrovať postupný rozvoj a skvalitňovanie životných podmienok, ako aj význam a účel existencie vystavených hmotných svedectiev. Ide o interaktívnu múzejnú prezentáciu, ktorá predstavuje doplnok školského vyučovania, vytvára podmienky na neformálnu edukáciu formou objektového učenia sa v priamom kontakte s autentickými nositeľmi kultúrnohistorického odkazu .

Exhibition

Exhibition

Expedícia Pravek

Interaktívna výstava Expedícia Pravek je prvým podujatím z cyklu "Nitra v labyrinte času". Postupne bude Ponitrianske múzeum v Nitre sprístupňovať výstavné prezentácie zážitkového charakteru s osobitým dôrazom na cieľovú skupinu rodina s deťmi a školská mládež. Zároveň sa vytvorí atraktívna programová ponuka pre rodiny s deťmi, ktoré prichádzajú do mesta Nitra počas letných mesiacov ako turisti a chcú spoznať históriu mesta. Celý cyklus je zameraný na históriu mesta od praveku po súčasnosť. Aktuálne ide o prvú výstavu, ktorá zachytáva mesto Nitra a región v období praveku a to od paleolitu po dobu bronzovú.

1.00 €

Sunday 19 June de 14:00 à 15:00

Family, Schoolchildren

Press contact:

Zuzana Vilčeková

zvilcekova@muzeumnitra.sk

+421911430001

  • Expedícia Pravek

Access map

18.088105813641164 48.313334788341706
-->