Ministère de la culture Inrap

Călărași, Oltenița

Direcția de Cultură Oltenița - Muzeul Civilizației Gumelnița

FreeFriday 17 June

strada Argeșului nr 101 și nr 6A

https://dcmo.ro/
add

Direcția de Cultură Oltenița este o instituție publică prin care se oferă servicii culturale, de protejare a patrimoniului material și imaterial, tangibil și intangibil, instituție-gazdă de spectacole și/sau concerte, redare filme, de utilitate publică, având deplină autonomie în stabilirea și realizarea strategiilor, programelor, proiectelor și acțiunilor culturale și științifice proprii sau în colaborare, în consens cu politicile culturale și de educație ale autorităților centrale sau locale, concepute pentru a răspunde nevoilor comunității, în asigurarea coeziunii sociale și a accesului comunitar la informație.

Guided tour

Guided tour

Incursiune în viața comunităților preistorice și instorice în zona Municipiului Oltenița

Direcța de Cultura Oltenița prin Muzeul Civilizației Gumelnița oferă spre vizitare publicului mai multe spații expoziționale, în strada Argesului nr 101 și nr 6A cu ocazia Zilelor Europene ale Arheologiei.
În strada Argeșului nr 101 expozița de bază oferă publicului vizitator o incursiune în viața comunităţilor ce au locuit pe actualul teritoriu din jurul Municipiului Oltenița, astfel acesta să-şi poată forma o imagine completă despre ocupaţiile şi modul de viaţă ale omului din timpurile cele mai vechi. Perioadele reprezentate sunt:
Epoca neolitică:
o Cultura Dudeşti
o Cultura Boian
o Cultura Gumelniţa
Perioada de tranziţie la epoca bronzului:
o Cultura Cernavoda I
Epoca bronzului:
o Cultura Glina
o Cultura Tei
o Cultura Radovanu
Antichitate: Civilizaţia geto-dacă
În strada Argeșului nr 6A este etalată expoziția permanentă "Gumelnița – o civilizație care transcende timpul” care prezintă în detaliu din punct de vedere arheologic, viața comunităților gumelnițene de la Nord de Dunăre.

Free

Friday 17 June de 08:00 à 16:00

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Press contact:

Theodor Zavalaș

directiadeculturaoltenita@gmail.com

0727845536

 • Imagini din expoziția permanentă
  Direcția de Cultură Oltenița
 • Imagini din expoziția permanentă
  Direcția de Cultură Oltenița
 • Imagini din expoziția permanentă
  Direcția de Cultură Oltenița
 • Imagini din expoziția permanentă
  Direcția de Cultură Oltenița
 • Imagini din expoziția permanentă
  Direcția de Cultură Oltenița

Access map

26.638286 44.092862
-->