Ministère de la culture Inrap

The program of my region

Select your region or print the program.

13 results
Arad, Arad

Complexul Muzeal Arad

G. Enescu squarre, no. 1, Arad, Romania

Video presentations of the research carried out in the archeological site Sântana - ”Cetatea Veche”, Arad County, Romania.

Digital offers

Sântana - ”Cetatea Veche”
Video presentations of the research carried out in the archeological site Sântana - ”Cetatea Veche”, Arad County, Romania.

Free

General public

Bucarest, Bucuresti Sector 1

Muzeul George Severeanu

26 Henri Coandă , sector 1, Bucharest

https://muzeulbucurestiului.ro/muzeul-george-severeanu.html

Tur ghidat despre istoria colecțiile de piese arheologice Maria și sr. George Severeanu

Guided tour

Colecție de antichități Maria și dr. George Severeanu
Muzeul „George Severeanu” a fost reşedinţa primului director al Muzeului Municipiului Bucureşti şi reprezintă un exemplu tipic pentru arhitectura bucureşteană din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Proiectul expozițional Pe urmele trecutului. Colecţia „Maria şi dr. George Severeanu”, reprezintă un demers menit să valorifice impresionanta colecţie a doctorului George Severeanu şi să ne familiarizeze cu universul colecţiilor şi al colecţionarilor de la începutul secolului al XX-lea.

Free

General public

Bucarest, Bucharest

Muzeul Municipiului București

26 Henri Coandă , sector 1, Bucharest

https://muzeulbucurestiului.ro/

Prezentarea procesului de restaurare a pieselor provenite din contexte arheologice. Un specialist din cadrul MMB va prezenta importanța restaurării și detaliile procesului prin care trec vasele ajunse de pe șantierul arheologic în depozit.

Lecture

Restaurarea pieselor arheologice
Scurtă prezentare a metodologiei de restaurare a artefactelor.

Free

General public

Bucarest, București

Institutul Național al Patrimoniului

str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, Sector 4

https://patrimoniu.ro/

Institutul Naţional al Patrimoniului, este o instituţie publică, de importanţă naţională cu activitate în domeniul protejării, restaurării, cercetării şi promovării patrimoniului cultural, aflată în subordinea Ministerului Culturii. Institutul coordonează activitatea de protejare, consolidare-restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice, activitatea de gestiune şi punere în valoare a patrimoniului cultural mobil, a patrimoniului cultural digital, a patrimoniului cultural imaterial prin realizarea de lucrări de cercetare ştiinţifică şi servicii de specialitate, tehnice şi economice în domeniul de referinţă. Asigură desfăşurarea activităţilor necesare pentru punerea în aplicare a Strategiei naţionale în domeniul protejării patrimoniului cultural.

Digital offers

Cetățile dacice din Munții Orăștiei. Vechi și noi descoperiri arheologice
De Zilele Europene ale Arheologiei, Institutul Național al Patrimoniului vă invită la o nouă întâlnire din seria Arheologia Pentru Toți.
În cea de-a 11-a ediție a prelegerilor destinate promovării patrimoniului arheologic vom afla despre istoria cercetărilor desfășurate în cetățile dacice din Munții Orăștiei, dar și despre cele mai recente descoperiri arheologice de aici.
Cercetătorul care ne va prezenta rezultatele săpăturilor arheologie în siturile din zona Munților Orăștiei este Răzvan Mateescu, doctor în istorie al Universității Babeș-Bolyai, muzeograf la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, arheolog expert, cu experineță de lucru de 15 ani în studiul siturilor dacice, inclusiv în calitate de responsabil al șantierului arheologic Grădiștea de Munte-Sarmizegetusa Regia din județul Hunedoara.
Vino alături de noi la întâlnirea Arheologia pentru Toți, ediția a 11-a, pentru o nouă incursiune în lumea descoperirilor arheologice. Moderatorul întâlnirii va fi Marius Streinu, șeful secției Documentare Muzeală și Arheologică din cadrul Institutului Național al Patrimoniului.

Free

Friday 17 June de 14:00 à 16:00

Children, Family, Adults

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Hearing disability

Bucarest, Bucuresti

Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) / National History Museum of Romania

Calea Victoriei 12, 030026, Sectorul 3, București

www.mnir.ro

A series of 3 public conferences on certain specific topics related to: dedicated graphic for reconstructions of archaeological sites and artefacts; historic reenactment (ancient history); aerial archaeology - identification of archaeological sites and monuments

Lecture

Public lecture Radu OLTEAN – Despre ilustrația arheologică și istorică. De la obiect sau ruină la reconstituire
A public lecture held by a very well known graphic designer about the historical and archaeological illustration, namely on how he works for making elaborate drawings of sites, monuments and artefacts based on a very thorough documentation and a close dialogue with archaeologists.

Free

Friday 17 June de 14:00 à 15:30

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Lecture

Public lecture Victor MARIN (Terra Dacica Aeterna) – Popularizarea arheologiei prin reconstituire istorică
A public lecture held by the president of the Bucharest branch of one of the most famous reenactment associations in Romania, who recently presented two very interesting reenactments in the framework of two exhibitions organised by the National History Museum of Romania, namely the permanent exhibition “The cast of Trajan's Column“ at museum's venue in Bucharest and the temporary exhibition “Archaeological Treasures of Romania. Dacian and Roman Roots“ organized at the National Archaeology Museum in Madrid (Spain).

Free

Friday 17 June de 15:30 à 17:00

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Lecture

Public lecture Carmen MIU – Despre arheologie altfel. Situri și monumente arheologice văzute din văzduh
A public lecture held by one of the most experienced archaeologists in Romania, specialized in aerial archaeology and aerial photographic interpretation, presenting new results of her landscape archaeology researches in the framework of the Danube's Archaeological e-Landscapes (DAeL) Project.

Free

Saturday 18 June de 11:00 à 12:30

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Călărași, Oltenița

Situl Arheologic de la Gumelnița

Așezarea preistorică este situată în zona de Est a confluenței râului Argeș cu fluviul Dunăre, pe un martor de eroziune impunător (denumit „Măgura Gumelnița” sau „Măgura Calomfirescu”), aflat la o distanță de cca. 4 km NE de municipiul Oltenița.

https://muzeulbucurestiului.ro/gumelnita-un-sit-care-a-definit-o-civilizatie/

Situl este pentru prima dată amintit ca stațiune preistorică de Vasile Pârvan în 1922. Materialele strânse din perimetrul așezării de Barbu Ionescu, economist din Oltenița pasionat de istoria și preistoria locală, fac obiectul unei prime publicații despre specificul eneolitic al artefactelor din așezare, studiu realizat în 1924 de Vladimir Dumitrescu de la Muzeul Național de Antichități din București. Acesta demarează în anul 1925 primele cercetări arheologice cu caracter științific din așezarea de la Gumelnița (în partea de NV a acesteia) și publică rezultatele obținute în același an. Cu o suprafață de peste patru hectare, așezarea de la Gumelnița a fost cercetată în secolul trecut într-o proporție de sub 1%.

Digital offers

Short excavation clip
Un scurt clip filmat în timpul cercetărilor arheologice de la Gumelnița, cu informații despre sit, dar și despre echipa și metodologia de cercetare.

Free

General public

Călărași, Oltenița

Direcția de Cultură Oltenița - Muzeul Civilizației Gumelnița

strada Argeșului nr 101 și nr 6A

https://dcmo.ro/

Direcția de Cultură Oltenița este o instituție publică prin care se oferă servicii culturale, de protejare a patrimoniului material și imaterial, tangibil și intangibil, instituție-gazdă de spectacole și/sau concerte, redare filme, de utilitate publică, având deplină autonomie în stabilirea și realizarea strategiilor, programelor, proiectelor și acțiunilor culturale și științifice proprii sau în colaborare, în consens cu politicile culturale și de educație ale autorităților centrale sau locale, concepute pentru a răspunde nevoilor comunității, în asigurarea coeziunii sociale și a accesului comunitar la informație.

Guided tour

Incursiune în viața comunităților preistorice și instorice în zona Municipiului Oltenița
Direcța de Cultura Oltenița prin Muzeul Civilizației Gumelnița oferă spre vizitare publicului mai multe spații expoziționale, în strada Argesului nr 101 și nr 6A cu ocazia Zilelor Europene ale Arheologiei.
În strada Argeșului nr 101 expozița de bază oferă publicului vizitator o incursiune în viața comunităţilor ce au locuit pe actualul teritoriu din jurul Municipiului Oltenița, astfel acesta să-şi poată forma o imagine completă despre ocupaţiile şi modul de viaţă ale omului din timpurile cele mai vechi. Perioadele reprezentate sunt:
Epoca neolitică:
o Cultura Dudeşti
o Cultura Boian
o Cultura Gumelniţa
Perioada de tranziţie la epoca bronzului:
o Cultura Cernavoda I
Epoca bronzului:
o Cultura Glina
o Cultura Tei
o Cultura Radovanu
Antichitate: Civilizaţia geto-dacă
În strada Argeșului nr 6A este etalată expoziția permanentă “Gumelnița – o civilizație care transcende timpul” care prezintă în detaliu din punct de vedere arheologic, viața comunităților gumelnițene de la Nord de Dunăre.

Free

Friday 17 June de 08:00 à 16:00

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Constanța, Constanța

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Piața Ovidiu nr. 12, localitatea Constanța, județul Constanța

https://www.minac.ro/

Cu ocazia „Zilelor Europene ale Arheologiei”, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC), în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local ale Comunei Siliștea, Constanța și alături de colaboratori, organizează o serie de activități educative și distractive dedicate copiilor: ateliere de creație, de meșteșugărit, vânători de comori, reconstituiri istorice, concursuri și multe alte surprize. Evenimentele se vor desfășura în două locații diferite: în sediul MINAC din Piața Ovidiu nr. 12, Constanța (17 iunie) și în Parcul Tineretului din localitatea Țepeș Vodă, com. Siliștea, jud. Constanța (18-19 iunie).
Vă așteptăm!

Lecture

Domus - Casa romană
Arheologul Radu Petcu va prezenta copiilor cum arăta o casă romană și ce obiecte se puteau găsi în ea, descriind totodată și aspecte din viața locuitorilor din antichitate.
Prezentarea va avea loc la sediul MINAC din Piața Ovidiu nr. 12, Constanța, în data de 17 iunie, orele 10:00-14:00, iar accesul se va face gratuit, în grupuri, în limita locurilor disponibile.

Free

Friday 17 June de 10 à 14 (Prezentarea va dura maximum 30 minute/grup de copii)

Children, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Prezentarea casei romane (domus) va fi interactivă și ilustrată de proiectarea unei reconstituiri 3D.

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Evenimentul va avea loc la parterul sediului MINAC, unde există rampă specială pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii.

Workshop

În căutarea Fortunei - vânătoare de comori
Din dorința de a-i ajuta pe copii să descopere cele mai interesante exponate și povești din Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC), Twinkl România a creat o mascotă personalizată, fișe de colorat și hărți interactive, care vor fi folosite pentru a-i provoca pe copii la o „vânătoare de comori” prin muzeu. Acest pachet cu resurse poate fi descărcat de pe site-ul Twinkl cu un cont GRATUIT. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a fost inclus astfel în campania Twinkl, care dorește să facă vizitele la muzeele din România mai atractive și mai captivante pentru copii.
Acțiunea va avea loc în data de 17 iunie, orele 10:00-14:00, la sediul MINAC din Piața Ovidiu nr. 12, Constanța.
Accesul este gratuit.

Free

Sunday 19 June de 10 à 14 Saturday 18 June de 10 à 14 Friday 17 June de 10 à 14

Children, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years)

Exhibition

Din culisele organizării unei expoziții
Specialiștii Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța vor prezenta copiilor care sunt etapele organizării unei expoziții, materialele folosite, provocările ce pot să apară și fotografii ce ilustrează munca arheologilor și personalului din laboratoarele de restaurare.
Publicul este așteptat în data de 17 iunie, în intervalul orar 10:00-14:00, la sediul MINAC din Piața Ovidiu nr. 12, Constanța.
Accesul este gratuit.

Free

Friday 17 June de 10 à 14

Children, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Prezentarea expoziției este interactivă, copiii putând să intre în contact direct cu fotografiile și obiecte arheologice.

Workshop

Ateliere de creație
Specialiștii Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța vor coordona trei ateliere de creație: desen, pictură și modelaj.
Acestea se vor desfășura în perioada 18-19 iunie, în Parcul Tineretului din loc. Țepeș Vodă, com. Siliștea, jud. Constanța, între orele 10:00-18:00.
Participarea este gratuită.

Free

Sunday 19 June de 10 à 18 Saturday 18 June de 10 à 18

Children, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Atelierele urmăresc promovarea istoriei dobrogene și a bunurilor culturale descoperite de arheologi.

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Activitățile au loc într-un spațiu unde este asigurat accesul persoanelor cu dizabilități.

Demonstration

Reconstituire istorică
Prietenii noștri reenactori de la asociația „Historia Renascita” vor prezenta participanților scene de luptă, armura și uneltele anticilor și vor organiza ateliere de meșteșugărit.
Toate acestea se vor desfășura în Parcul Tineretului din loc. Țepeș Vodă, com. Siliștea, jud. Constanța, în intervalul 18-19 iunie, orele 10:00-18:00.
Accesul este gratuit.

Free

Sunday 19 June de 10 à 18 Saturday 18 June de 10 à 18

Children, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Activitățile au loc într-un spațiu unde este asigurat accesul persoanelor cu dizabilități.

Workshop

Cercetașii României în acțiune
Cercetașii României vor organiza în cadrul evenimentului o serie de ateliere demonstrative. Astfel, copiii pot învăța istoria organizației și elementele specifice de vestimentație, cum se fac noduri rezistente, elemente de orientare turistică și multe altele.
Acțiunile vor avea loc în perioada 18-19 iunie, orele 10:00-18:00, în Parcul Tineretului din loc. Țepeș Vodă, com. Siliștea, jud. Constanța.
Accesul este gratuit.

Free

Sunday 19 June de 10 à 18 Saturday 18 June de 10 à 18

Children

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Activitățile au loc într-un spațiu unde este asigurat accesul persoanelor cu dizabilități.

Workshop

Micul Arheolog
În cadrul concursului „Micul Arheolog”, copiii se vor întrece spre a găsi cât mai multe piese arheologice. Ei vor învăța care sunt uneltele arheologului și cum se folosesc acestea.
Acțiunea va avea loc în perioada 18-19 iunie, orele 10:00-18:00, în Parcul Tineretului din loc. Țepeș Vodă, com. Siliștea, jud. Constanța.
Accesul este gratuit.

Free

Sunday 19 June de 10 à 18 Saturday 18 June de 10 à 18

Children, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii este asigurat.

Workshop

Raftul Prieteniei
Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța se va alătura evenimentului, prin desfășurarea acțiunii intitulată „Raftul prieteniei”. Acest proiect încurajează schimbul de carte între copii, fiind o modalitate gratuită și prietenoasă cu mediul de reînnoire a bibliotecilor personale. Schimbul se va realiza prin „Bursa de carte”, un joc în care copiii vor aduce o carte ce le aparține și pe care doresc să o ofere la schimb sau vor folosi „capitalul” de carte furnizat de Bibliotecă. O parte din acest „capital” provine din campania de donații organizată de Bibliotecă și dedicată special acestui eveniment.
Acțiunea va avea loc în data de 18 iunie, orele 10:00-13:00, în Parcul Tineretului din loc. Țepeș Vodă, com. Siliștea, jud. Constanța.
Accesul este gratuit.

Free

Saturday 18 June de 10 à 13

Children, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Activitățile au loc într-un spațiu unde este asigurat accesul persoanelor cu dizabilități.

Workshop

Farmecul Naturii
Complexul Muzeal de Științe ale Naturii participă la evenimentul „Zilele Europene ale Arheologiei” organizând ateliere distractive pentru copii. Astfel, cei mici vor învăța să folosească tehnica linogravurii, vor afla cum se face un acvariu și care a fost evoluția moluștelor de-a lungul timpului.
Toate aceste activități interactive vor avea loc în data de 18 iunie, orele 10:00-13:00, în Parcul Tineretului din loc. Țepeș Vodă, com. Siliștea, jud. Constanța.
Accesul este gratuit.

Free

Saturday 18 June de 10 à 13

Children, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Activitățile au loc într-un spațiu unde este asigurat accesul persoanelor cu dizabilități.

Show

Program artistic
Membrii talentați ai Ansamblului „Silișteanca” vor încânta spectatorii prin cântece și dansuri populare.
Spectacolul va avea loc în data de 18 iunie, orele 19:00-20:00, în Parcul Tineretului din loc. Țepeș Vodă, com. Siliștea, jud. Constanța.
Accesul este gratuit.

Free

Saturday 18 June de 19 à 20

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii este asigurat.

Show

Program artistic
Revolution Dance Studio se alătură evenimentului pentru a uimi spectatorii cu mișcări surprinzătoare de dans modern.
Spectacolul va avea loc în data de 19 iunie, orele 19:00-20:00, în Parcul Tineretului din loc. Țepeș Vodă, com. Siliștea, jud. Constanța.
Accesul este gratuit.

Free

Sunday 19 June de 19 à 20

General public

Accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii este asigurat.

Hunedoara, Deva

Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva/ Museum of Dacian and Roman Civilization

39, Strada 1 Decembrie, 330005, Deva / 39, 1 Decembrie 1918 Street, 330005, Deva

https://www.mcdr.ro/

Muzeul Civilizației Dacice și Romane sărbătorește Zilele Europene ale Arheologiei printr-o serie de conferințe publice cu subiecte variate de istorie antică și medievală susținute de colegi cercetători din Hunedoara și din țară./The Museum of Dacian and Roman Civilization celebrates the European days of Archeology through a series of public conferences on various topics of ancient and medieval history supported by fellow researchers from Hunedoara and the country.

Lecture

Harta arheologică a municipiului Deva, ediția 2022
Conferință publică susținută, în colaborare, de Antoniu Marc, Cătălin Cristescu, Cristina Bodo, Ionuț Codrea, și Oana Tutilă, specialiști ai muzeului devean concepută pentru a atrage atenția publică asupra siturilor arheologice amplasate în raza Devei./Public conference held in collaboration by Antoniu Marc, Cătălin Cristescu, Cristina Bodo, Ionuț Codrea, and Oana Tutilă, specialists of the history museum designed to draw public attention to archaeological sites located in the radius of Deva.

Free

Friday 17 June de 09:00 à 09:20

Adults, General public

Lecture

Morminte cu arme și identități culturale fluide în a doua epocă a fierului. Noi descoperiri din sud-vestul Transilvaniei./Tombs with weapons and fluid cultural identities in the second iron age.
Aurel Rustoiu, cercetător la Institutul de Arheologie și Istorie a Artei Cluj - Napoca în colaborare cu Iosif Vasile Ferencz, cercetător în cadrul Muzeului Civilizațeiei Dacice și Romane Deva vor susține conferința publică ”Morminte cu arme și identități culturale fluide în a doua epocă a fierului. Noi descoperiri din sud-vestul Transilvaniei”./ Aurel Rustoiu, researcher at the Institute of Archeology and Art History Cluj-Napoca in collaboration with Iosif Vasile Ferencz, researcher at the Museum of Dacian and Roman Civilization Deva will hold the public conference “Tombs with weapons and fluidcultural identities in the second Iron Age. New discoveries in South-West Transylvania.”

Free

Friday 17 June de 09:20 à 09:40

Adults

Lecture

Noi elemente de fortificare în aria cetăților Dacice din Munții Orăștiei./ New fortification elements in the area of the Dacian fortresses in the Orăştie Mountains.
Conferință publică susținută de Răzvan Mateescu, cercetător la Muzeul Național al Transilvaniei Cluj - Napoca./ Public conference held by Răzvan Mateescu, researcher at the National Museum of Transylvania Cluj - Napoca

Free

Friday 17 June de 09:40 à 10:00

Adults

Lecture

Cercetările arheologice în Colonia Dacica Sarmizegetusa, 2016 - 2020./ Archaeological researches in Colonia DacicaSarmizegetusa, campaigns 2016 - 2020
Prezentarea în conferință a campaniilor de săpături arheologice susținute între anii 2016 - 2020 în Colonia Dacica Sarmizegetusa de către colectivul de cercetare: profesor Ioan Piso (Universitatea Babeș - Bolyai Cluj - Napoca), cercetător Ovidiu Țentea (Muzeul Național de Istorie a României București), Florian Matei Popescu, cercetător la Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, București și cercetător Vitalie Bârcă (Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj - Napoca)

Free

Friday 17 June de 10:20 à 10:40

General public

Lecture

Date privind reședința oficială a guvernatorilor Provinciei Dacia - Praetorium Consularis de la Apulum/Data on the official residence of the governors of the province of Dacia - Praetorium Consular
Conferință publică susținută de cercetător Viorica Rusu-Bolindeț (Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca) cu titlul:
Date privind reședința oficială a guvernatorilor Provinciei Dacia - Praetorium Consularis de la Apulum/ Public conference held by researcher Viorica Rusu-Bolindeț (The National Museum of History of Transylvania Cluj-Napoca) with the title:Data on the official residence of the governors of the province of Dacia - Praetorium Consularis from Apulum

Free

Friday 17 June de 10:40 à 11:00 à 11:00

General public

Lecture

Schimbări demografice și culturale în Transilvania spre începutul perioadei medievale timpurii (ultima treime a sec. al VI-lea – sec. al VII-lea)/ Demographic and cultural changes in Transylvani
Conferința publică:Schimbări demografice și culturale în Transilvania spre începutul perioadei medievale timpurii
(ultima treime a sec. al VI-lea – sec. al VII-lea) susținută de cercetătorul Ioan Stanciu de la Institutul de Arheologie și Istorie a Artei Cluj-Napoca/ Public conference: Demographic and cultural changes in Transylvania at the beginning of the Early Medieval period (last third of 6th century – 7th century) held by Ioan Stanciu, researcher at the Insitute of Archaeology and Art History Cluj-Napoca

Free

Friday 17 June de 11:00 à 11:20

General public

Lecture

Cercei din secolele VII - VIII descoperiți în mormintele de bărbați din Transilvania/ Earrings from the 7th to the 8th centuries discovered in the tombs of men in Transylvania
Cercei din secolele VII - VIII descoperiți în mormintele de bărbați din Transilvania, conferință publică susținută de cercetătorul Călin Cosma de la Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj - Napoca / Earrings from the 7th to the 8th centuries discovered in the tombs of men in Transylvania, a public conference held by researcher Calin Cosma from the Institute of Archeology and Art History Cluj-Napoca

Free

Friday 17 June de 11:20 à 11:40

General public

Lecture

Ludus inhonestus et illicitus. Materialitatea arheologică a practicării jocului de șah în evul mediu. Câteva (posibile) exemple de pe teritoriul actual al României./ Ludus inhononus et illicitus
Dan Băcueț- Crișan, cercetător la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău va susține o conferință despre jocurile de noroc, mai mult sau mai puțin cinstite: Ludus inhonestus et illicitus. Materialitatea arheologică a practicării jocului de șah în evul mediu.
Câteva (posibile) exemple de pe teritoriul actual al României./ Dan Băcueţ-Crisan, researcher at the Zalău County Museum of History and Art, will hold a conference on more or less honest gambling in Middle Age Romania: Ludus inhononus et illicitus. The archaeological materiality of the practice of chess in the Middle Ages. Some (possible) examples from the current territory of Romania

Free

Friday 17 June de 11:40 à 12:00

General public

Lecture

Cercetări arheologice și de parament în Castelul Corvinilor/Archaeological and parchment research in Corvin Castle
Cercetări arheologice și de parament în Castelul Corvinilor, conferință susținută de cercetătorii Sorin Tincu și Delia Maria Tatu (Muzeul Castelul Corvinilor Hunedoara)/ Archaeological and parchment research in Corvin Castle, conference held by the researchers Sorin Tincu and Delia Maria Tatu from The Museum of the Corvin Castle Hunedoara

Free

Friday 17 June de 12:00 à 12:40

General public

Lecture

Date recente privind evoluția bisericii evanghelice din Sibiu/ Recent data on the evolution of the Evangelical Church in Sibiu
Date recente privind evoluția bisericii evanghelice din Sibiu, conferință publică susținută de Daniela Marcu Istrate, cercetător la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București/ Recent data on the evolution of the Evangelical Church in Sibiu, a public conference held by Daniela Marcu Istrate, researcher at the Institute of Archeology “Vasile Parvan” Bucharest

Free

Friday 17 June de 12:40 à 13:00

General public

Hunedoara, Deva

Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva/ Museum of Dacian and Roman Civilization

Strada 1 Decembrie 39, Deva, 330005/ 1 Decembrie Street, 39, Deva, postal code 330005

https://www.mcdr.ro/

Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva propune publicului tânăr o serie de noi activități interactiv-educative prin colaborarea cu Asociația Suport în Educație Hunedoara și Alert în Deva./ The Museum of Dacian and Roman Civilization in Deva proposes to the young public a series of new interactive-educational activities through the collaboration with the Association Suport in Educație Hunedoara and Alert in Deva

Discovery tour

Am fost aici înaintea ta. Cine sunt eu? / I was here before you. Who am I?
”Am fost aici înaintea ta. Cine sunt eu? - ghid practic de utilizare a Muzeului Civilizației Dacice și Romane”. Copiii coordonați de Asociația Suport în Educație Hunedoara și Alert în Deva vor înțelege și descoperi prin activități interactive funcțiile muzeului, activitatea specialiștilor și colecțiile sale./ ” I was here before you. Who am I? A handy guide on how to use The Muzeum of Dacian and Roman Civilization”. Schoolchildren coordinated by Suport în Educație Association and Alert in Deva will understand and discover through interactive activities the museum functions, the activity of specialists and its collections

Free

Saturday 18 June de 10:00 à 14:00

Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years)

Vânătoare de comori, descoperirea colecțiilor muzeului, identificarea pieselor./ Treasure hunt, discovery of the museum exhibitions, identifying the artifacts

Iași, Iași

„Alexandru Ioan Cuza” University Museum from Iasi

12 rue Titu Maiorescu 700460 Romania

https://www.facebook.com/MuzeulUAIC/

Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași participă anul acesta la evenimentul internațional „Zilele Europene ale Arheologiei”, care va avea loc între 17-19 iunie. Prin aceasta, oferim comunității academice, comunității locale dar și vizitatorilor, turiști aflați în orașul Iași, posibilitatea să viziteze Muzeul cu ocazia acestui eveniment, pregătind mai multe activități dedicate acestei ocazii.

Guided tour

Noi forme de interacțiune cu publicul în muzee: Pepper – arheologie și robotică
Vizita la Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași vă aduce aproape de lumea arheologiei, iar surpriza vine odată ce ați vizitat secția Muzeului Civilizației Cucuteni. În acest loc se întâmplă întâlnirea publicului cu robotul umanoid Pepper, care va fi ghidul nostru prin fascinanta lume a descoperirii civilizațiilor preistorice.
Responsabil: IRIS ROBOTICS IASI în parteneriat cu Muzeul Universității

Free

Friday 17 June de 09:00 à 18:00 et de 09:00 à 18:00Saturday 18 June de 10:00 à 15:00 Sunday 19 June de 10:00 à 15:00

General public

Accessibility

Visit in French Sign Language (LSF)

Tours in french with audioguide: https://izi.travel/ro/29ba-le-musee-universitaire/fr#6175-le-musee-de-la-civilisation-cucuteni/fr


https://irisrobotics.ro/pepper-robot/

Workshop

Atelier pentru toate vârstele - Tipare și produse din lut
- modelare lut și construire obiecte cu matrițe specifice
Responsabil: Conf.univ. dr. Neculai Bolohan

Free

Friday 17 June de 16:00 à 18:00 et de :00 à :00Saturday 18 June de 10:00 à 13:00

Children, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Screening

Etape ale inițierii arheologice. Provocări și răspunsuri actuale
Prezentare media întocmită de conf. univ. dr. Neculai Bolohan

Free

Friday 17 June de 10:00 à 12:00 Friday 17 June de 16:00 à 18:00

General public

Exhibition

Cercetarea arheologică interdisciplinară
Expoziția este organizată de CS III Dr. Iulia Dumitrache, CS II dr. Andrei Asăndulesei, CS II Felix-Adrian Tencariu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Departamentul de Științe Exact și Științe ale Naturii, Centrul Arheoinvest)

Free

Friday 17 June de 09:00 à 18:00 Saturday 18 June de 10:00 à 15:00

General public

Workshop

Atelier de modelare tridimensională a patrimoniului arheologic mobil
Drd. Radu Alexandru Brunchi (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Departamentul de Științe Exact și Științe ale Naturii, Centrul Arheoinvest)

Free

Friday 17 June de 16:00 à 18:00 Saturday 18 June de 10:00 à 13:00

General public

Workshop

Olăria preistorică. De la documentarea grafică la observații și mijloace individuale de analiză
Activitatea este organizată de ACS Dr. Ana Drob (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Departamentul de Științe Exacte și Științe ale Naturii, Centrul Arheoinvest).
Prezentare media - Perspective mai vechi și mai noi privind abordarea materialității arheologice.

Free

Friday 17 June de 16:00 à 18:00 Saturday 18 June de 10:00 à 13:00

General public

Lecture

Programul Inițiere în teorie și metodologie arheologică
Bogdan Ștefan Novac (cu participarea Cristinei Safta și a Talidei Radu), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Istorie - Cercetarea de suprafață a bazinului pârâului Dornești, Depresiunea Cracău-Bistrița

Free

Friday 17 June de 10:00 à 11:00

General public

Mureș, Eremitu

Parcul Arheologic de la Călugăreni

4 strada spre Dămieni 547211 Călugăreni

Știați că în epoca romană staționa la Călugăreni o trupă de arcași orientali? Oare de ce tocmai arcași? Oare de ce tocmai orientali? Oare de ce tocmai la Călugăreni? Cei interesați pot afla răspunsul sâmbătă, 18 iunie, în cadrul evenimentului organizat de Ziua Europeană a Arheologiei în Parcul Arheologic de la Călugăreni din județul Mureș. Vizitatorii pot participa la un concurs de tir cu arcul, exerciții militare romane, ghidaje de specialitate, expoziții temporare și activități de pedagogie muzeală.

Eveniment organizat de Muzeul Județean Mureș în parteneriat cu Asociația Milites Marisensis și Asociația Amicii Muzeului.

Guided tour

Ghidaje la paviloanele Time Box

4.00 RON, There are discounted rates

Saturday 18 June de 11:00 à 17:00

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Demonstration

Concurs de tir cu arcul

Free

Saturday 18 June de 11:00 à 17:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Workshop

Atelier de pedagogie muzeală

Free

Saturday 18 June de 11:00 à 17:00

Children, Family, Schoolchildren

Exhibition

Expoziție temporară

Free

Saturday 18 June de 11:00 à 17:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Demonstration

Exerciții militare romane

Free

Saturday 18 June de 11:00 à 17:00

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Tulcea, Isaccea

Cetatea Noviodunum

Str. Câmpia Libertății, 89, 825200, Isaccea

http://www.noviodunum.ro/

Cetatea Noviodunum este situată în punctul „Pontonul Vechi” sau „Eski Kale” (în limba turca Cetatea Veche), la aproximativ 2 km de orașul Isaccea, pe un promontoriu, în dreptul milei 65, în apropierea unuia dintre cele mai importante vaduri ale Dunarii, de pe cursul sau inferior.

Localitatea Isaccea, în fapt un mic orașel dobrogean, se înalță pe coline, pe malul drept al Dunării, la circa 35 km. nord-vest de municipiul Tulcea.
Cercetarile arheologice de la cetatea Noviodunum, contureaza imaginea unei asezari fortificate cu caracter urban, a carei importanta o detaseaza net, din toate punctele de vedere, de celelalte centre dobrogene din secolele X-XIV.

-->