Ministère de la culture Inrap

Dolnośląskie, Wrocław

Muzeum Archeologiczne, Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia/ Museum of Archaeology, City Museum of Wrocław

FreeSaturday 18 June, Sunday 19 June

 • Difficultés motrices / fauteuil roulant
 • Handicap visuel
 • Handicap auditif
 • Handicap mental

Piąta edycja imprezy plenerowej "Ludzie Ognia", organizowanej na dziedzińcu Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu, mieszczącego się w dawnym Arsenale Miejskim, poświęcona będzie prezentacji rzemiosł praktykowanych na Śląsku w początkach naszej ery, opartych na wykorzystaniu ognia. Muzeum Archeologiczne jako jeden z siedmiu oddziałów Muzeum Miejskiego Wrocławia specjalizuje się w archeologii Śląska./ The fifth edition of the open-air event "People of Fire", organised in the inner yard of Museum of Archaeology, located in the Wroclaw City Arsenal, will be focused on the presentation of crafts practised in ancient times in Silesia and based on the use of fire. The Archaeological Museum, as one of seven branches of the Wroclaw City Museum, specialises in the archaeology of Silesia.

Demonstration

Demonstration

Wytop żelaza w piecu dymarskim/ Iron smelting in a bloomery furnace

Tradycyjnie już osią programową spotkania będzie wytop żelaza w piecu dymarskim, stanowiącym rekonstrukcję urządzeń działających m.in. na obszarze dzisiejszego Wrocławia w początkach naszej ery. Podczas pierwszego dnia imprezy wznoszony będzie gliniany szyb pieca, a w specjalnym palenisku prażona ruda żelaza przeznaczona do wytopu. Równolegle działać będzie warsztat kowalski wytwarzający przedmioty wzorowane na zabytkach archeologicznych z okresu rzymskiego. W drugim dniu dymarze-rekonstruktorzy przeprowadzą proces wytopu, którego finałem będzie wydobycie z pieca i wstępne przekuwanie tzw. łupki żelaza./ Traditionally the main focus of the event will be on iron smelting in a bloomery furnace, which is a reconstruction of devices operating in the area of today's Wrocław in the beginnings of AD. During the first day of the event, a clay furnace shaft will be built and iron ore will be roasted in a special hearth. At the same time, the blacksmith's workshop will produce items based on archaeological artefacts from the Roman period. On the second day, reneactors-craftsmen will conduct the smelting process, which will be culminated with removing from the furnace of so-called iron bloom and it's primary smithing.

Free

Saturday 18 June de 11:00 à 17:00

Sunday 19 June de 11:00 à 17:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Demonstration

Demonstration

Prezentacje warsztatów rzemieślniczych/ Presentations of the craftsmen's workshops

W trakcie festynu "Ludzie Ognia" przedstawiona będzie również cała paleta innych „wysoko-temperaturowych” rzemiosł, takich jak odlewnictwo brązu, złotnictwo, szklarstwo i garncarstwo./ During the 'People of Fire' festival, a whole range of other "high-temperature" crafts such as bronze casting, goldsmithing, glassmaking and pottery will also be presented.

Free

Saturday 18 June de 11:00 à 17:00

Sunday 19 June de 11:00 à 17:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Show

Show

Pokazy grup rekonstrukcyjnych/ Re-enactment groups presentations

W ramach festynu "Ludzie Ognia" szerszy kontekst historyczny dla pokazów rzemieślniczych przedstawią grupy rekonstrukcyjne prezentujące strój, uzbrojenie oraz różne aspekty życia codziennego, zarówno rzymskich żołnierzy, jak i barbarzyńskich wojowników./ During the festival 'People of Fire', a wider historical context for the craft demonstrations will be provided by re-enactment groups presenting costume, weaponry and various aspects of everyday life, both of Roman soldiers and barbarian warriors.

Free

Saturday 18 June de 11:00 à 17:00

Sunday 19 June de 11:00 à 17:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Show

Show

Pokaz ogniowy z wykorzystaniem pyłu bursztynowego/ Fire show using amber dust

Jedną z atrakcji festynu "Ludzie Ognia" będzie niezwykle efektowny pokaz ogniowy z wykorzystaniem pyłu bursztynowego w wykonaniu rzemieślnika-bursztynnika. Będzie on również demonstrował różne techniki obróbki bursztynu./ One of the attractions of the 'People of Fire' festival will be an extremely impressive fire show with the use of amber dust performed by an amber artisan. He will also demonstrate various techniques of amber processing.

Free

Saturday 18 June de 11:00 à 17:00

Sunday 19 June de 11:00 à 17:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Workshop

Workshop

Warsztaty języka łacińskiego/ Latin language workshops

W ramach festiwalu "Ludzie Ognia" odbędą się warsztaty języka łacińskiego prowadzone przez Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego./ As part of the 'People of Fire' festival, there will be Latin language workshops conducted by the Institute of Classical, Mediterranean and Oriental Studies of Wrocław University.

Free

Saturday 18 June de 11:00 à 11:45 et de 12:00 à 12:45

Sunday 19 June de 11 à 12:30

Adults

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Workshop

Workshop

Warsztaty manualno-plastyczne/ Manual-art workshops

W trakcie trwania imprezy "Ludzie Ognia" prowadzone będą kreatywne warsztaty manualno-plastyczne skierowane do rodzin z dziećmi, wykorzystujące motywy zaczerpnięte z kultury antycznej./ In the course of the 'People of Fire' event, creative manual-art workshops will be carried out, addressed to families with children, using motifs taken from ancient culture.

Free

Saturday 18 June de 11:00 à 17:00

Sunday 19 June de 11:00 à 17:00

Children, Family

Schoolchildren :

Preschool, Primary

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Press contact:

Ewa Pluta

ewapluta@mmw.pl

71-347-16-90 wewn. 12

 • 15340_vignette_22.jpg
  Wstępne przekuwanie łupki żelaza/ Primary smithing of iron bloom.
 • 15268_vignette_-F8A0204.jpg
  Wydobycie łupki żelaza z pieca dymarskiego/ Removing iron bloom from the bloomery furnace.
 • 15341_vignette_8.jpg
  Warsztat kowalski/ Blacksmith's workshop
 • 15342_vignette_13.jpg
  Legioniści rzymscy i wojownicy barbarzyńscy/ Roman legionaries and barbarian warriors
 • 15343_vignette_19.jpg
  Pokaz ogniowy z wykorzystaniem pyłu bursztynowego/ Fire show using amber dust

Access map

17.02684681724145 51.1127984156426
-->