Ministère de la culture Inrap

Koprivnica-Križevci County, Grad Križevci

Gradski muzej Križevci

Free of chargeFriday 17 June, Saturday 18 June, Sunday 19 June

  • Handicap visuel
  • Handicap auditif

Tome Sermagea 2, 48 260 Križevci

www.gradski-muzej-krizevci.hr
add

Gradski muzej Križevci zavičajni je muzej općeg tipa osnovan 1952. g. Smješten je u jednoj od najstarijih sačuvanih građanskih kuća u kojoj je bio pavlinski hospicij. U stalnom muzejskom postavu predstavljene su: Prirodoslovna, Arheološka, Zbirka oružja, Kulturno-povijesna, Etnografska, Cehovska te Sakralna zbirka. U dvorištu Muzeja smješten je etno – park s primjercima tradicijske arhitekture Kalničkog prigorja. Građa zastupljena u postavu Arheološke zbirke potječe s nalazišta križevačkog područja, a pripada širokom vremenskom rasponu koji obuhvaća razdoblje od mlađeg kamenog doba do kasnog srednjeg i ranog novog vijeka.

Workshop

Workshop

Prapovijesni keramičari

Polaznici radionice sudjelovat će u oblikovanju posuda u glini prema oblicima prapovijesnog keramičkog posuđa Arheološke zbirke koji potječu s eneolitičkih nalazišta lasinjske kulture i kasnobrončanodobnih lokaliteta križevačkog područja te će ih pokušati ukrasiti na način kako su ih ukrašavali prapovijesni keramičari.

Free

Saturday 18 June de 10:00 à 13:00

General public

Accessibility

Visual disability, Hearing disability

Press contact:

Davorka Maračić

dmaracic@amz.hr

+385954323188

  • Keramička bočica, Beketinec, lasinjska kultura
  • Etno-park u dvorištu Muzeja
  • Gradski muzej Križevci
  • Etno-park u dvorištu Muzeja

Access map

16.5444129 46.0256891
-->