Spodnjeposavska, Krško

Arheološko najdišče Veliki Kamen

FreeFriday 18 June

Velki Kamen
8282 Koprivnica

add

Na Velikem Kamnu, na ledini Dobrova so arheologi odkrili ostanke prazgodovinske in rimskodobne
poselitve.

Način gradnje, najdbe iz grobov in napisi na nagrobnikih kažejo, da je v naselbini iz konca 1.
in prve polovice 2. stoletja prebivalo staroselsko latobiško prebivalstvo.

Učencem šole bomo predstavili pomembno kulturno dediščino njihovega šolskega okoliše, ki je v
register kulturne dediščine vpisana z EŠD 12093.

Dogodek organizira Kulturni dom Krško - enota Grad Rajhenburg v sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice in OŠ Koprivnica.

Organizatorji: Kulturni dom Krško – enota Grad Rajhenburg, Posavski muzej Brežice, OŠ Koprivnica / kontakt: zinka.junkar@gradrajhenburg.si

School group visits

School group visits

Predavanje in ogled najdišča

Free

Friday 18 June de 10:00 à 12:00

Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Press contact:

Anja Vintar

info@arheoportal.si

+386 51 211 117

  • Lončena hišasta žara, Veliki Kamen, 1. pol. 2. stol.
    Foto: Gregor Molan, foto: arhiv PMB.

Access map

15.522062 46.042166