Bratislava, rôzne regióny

Nové digitálne 3D modely zaujímavých archeologických nálezísk | Pamiatkový úrad SR

FreeFriday 18 June, Saturday 19 June, Sunday 20 June

Digital offers

Pamiatkový úrad SR pri príležitostí Európskych dní archeológie 2021 vytvoril a sprístupnil nové 3D modely terénu zaujímavých archeologických nálezísk na platforme Sketchfab:

Digital offers

Digital offers

Nové digitálne 3D modely terénu archeologických nálezisk, sprístupnené na platforme Sketchfab:

- včasnostredoveký mohylník v Skalici v polohe Kopečnica

- hrad Devín - národná kultúrna pamiatka

- hradisko v Zemianskom Podhradí

- hrádok Dlžín - národná kultúrna pamiatka

- ryžoviská zlata pri Malinovej

- hrádok v Slovenskom Pravne

- hrad Tekovská Breznica

- hradisko Plešovica v Slovenskej bráne

- hrádok Kamenín - národná kultúrna pamiatka

- komitátny hrad Gemer

Novo spracované modely sú dostupné spolu so staršími modelmi na linku: https://sketchfab.com/Pamiatkovy_Urad_SR/collections/lidar

Free

General public

Press contact:

Petra Kmeťová

petra.kmetova@pamiatky.gov.sk

+421 905 690 138