Presov, Kežmarok

Múzeum v Kežmarku | Múzeum v Kežmarku

FreeSunday 20 June

Free of chargeFriday 18 June, Saturday 19 June

Digital offers
  • Handicap mental
  • Handicap auditif

Hradné námestie 42
06001 Kežmarok

www.kezmarok.com
add

Múzeum v Kežmarku je regionálnou inštitúciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Jeho sídlom je malebný Kežmarský hrad.

Múzeum zhromažďuje, spravuje, ochraňuje a sprístupňuje hodnotný zbierkový fond z oblasti histórie, dejín umenia, etnografie a archeológie s dôrazom na okres Kežmarok.

Počas Európskych dní archeológie ponúkne pre školákov hravú archeológiu v podobe interaktívnej hodiny archeológie pre začiatočníkov, popularizačnú prednášku o tom, ako sa dá porozumieť kódovanej reči archeologických nálezov. Výber z uvedenej prednášky v podobe prezentácie bude dostupný na webstránke múzea.

School group visits

School group visits

Hravo archeológom

Kombinácia komentovanej prehliadky a vyučovacej hodiny v odľahčenej forme má za cieľ interaktívnou formou zoznámiť deti s prácou archeológa, ako i jej výsledkami a prečo má zmysel sa archeológii venovať.

V priestoroch Kežmarského hradu sa deti hravou formou zoznámia s tým, čo nám archeologické nálezy vedia povedať o živote ľudí v minulosti a sami sa budú môcť zahrať na archeológov a obzrieť si originálne archeologické nálezy a pohrať sa s ich replikami.

Free

Friday 18 June de 09:00 à 14:00 (Vhodné pre skupiny do 15 osôb, nutná rezervácia na tel.č. 0917654113)

Children

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years)

Rôzne poznávacie aktivity, vhodné pre skupiny do 15 osôb

Accessibility

Mental disability

Prispôsobené aj pre deti s ľahším mentálnym znevýhodnením.

Lecture

Lecture

Kódovaná reč archeologických nálezov

Popularizačná prednáška o tom, ako môžu iné vedné disciplíny pomôcť pri interpretácii výsledkov archeologických výskumov prostredníctvom ďalšieho skúmania archeologických nálezov.

Prednáška bude zameraná na konkrétne prípady z praxe a predstavenie práve prebiehajúceho projektu venovaného medziodborovému výskumu stredovekých objektov z lokality Švábovce – Sad.

Prednáška bude spojená s prezentáciou a menšou výstavou archeologických nálezov, ukončená bude jej komentovanou prehliadkou.

Free

Saturday 19 June de 16:00 à 17:00 (Popularizačná prednáška, odporúča sa rezervácia na tel.č. 0917654113)

Adults

Digital offers

Digital offers

Kódovaná reč archeologických nálezov

Výber z prednášky z predchádzajúceho dňa zameraný na prezentáciu a propagáciu prebiehajúceho interdisciplinárneho výskumu stredovekých objektov vo Švábovciach.

Prezentácia bude mať popularizačný charakter, jej cieľom, rovnako ako pri prednáške, bude oboznámiť laickú verejnosť jednak s doterajšími výsledkami archeologického výskumu, ako aj s možnosťami ďalšieho zhodnotenia výsledkov archeologického výskumu a archeologických nálezov metódami iných vedeckých odborov.

Free

Sunday 20 June de 10:00 à 23:00 (prezentácia bude dostupná na webstránke múzea)

Adults

Accessibility

Hearing disability

Press contact:

Marta Kučerová

archeolog@kezmarok.com

0917654113

  • Kežmarský hrad
  • Prehliadky v múzeu
  • Archeologický výskum
  • Archeologické nálezy

Access map

20.433261 49.139818