Banska Bystrica, Banská Bystrica

Archeológia v Stredoslovenskom múzeu

Fee requiredSaturday 19 June, Sunday 20 June

  • Difficultés motrices / fauteuil roulant

Matejov dom
Námestie Š. Moysesa 20
97401 Banská Bystrica

https://ssmuzeum.sk/
add

Stredoslovenské múzeum je regionálnou inštitúciou s komplexnou dokumentáciou vývoja spoločnosti a prírody stredného Slovenska. Na základe prieskumu zhromažďuje, spravuje, ochraňuje a sprístupňuje zbierkové predmety ako súčasť kultúrneho a prírodného dedičstva.
Počas Európskych dní archeológie prinesie Stredoslovenské múzeum predstavenie archeologickej vedy formou prednášok a komentovaných prehliadok.
Návštevníkov prosíme o telefonické nahlásenie účasti na podujatí na tel. č. +421 484 125 577.

Guided tour

Guided tour

Archeológia v Stredoslovenskom múzeu

Počas európskych dní archeológie prinesie Stredoslovenské múzeum predstavenie archeologickej vedy formou prednášok a komentovaných prehliadok.

Návštevník si môže vypočuť prednášku o archeológii v súvislosti s obliekaním obyvateľstva v období sťahovania národov a v úvodnej etape včasného stredoveku. Zameriame sa predovšetkým na oblasť nášho územia. Pozornosť sa sústredí na zbierkové predmety obsiahnuté v archeologickom fonde Stredoslovenského múzea.

4.00 €, There are discounted rates

Saturday 19 June de 14:30 à 15:30 et de 16:30 à 17:30

Sunday 20 June de 14:30 à 15:30 et de 16:30 à 17:30

Family, Adults, General public

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Press contact:

Luba Oravcova

oravcova@ssmuzeum.sk

+421940511547

  • Európske archeologické dni
  • Európske dni archeológie
  • Matejov dom
  • Matejov dom - expozícia

Access map

19.146542389664333 48.737674350000006