Ministère de la culture Inrap

Program môjho regiónu

Vyberte svoj región alebo vytlačte program.

Télécharger le programme en pdf

  • Nitriansky
6 výsledky
Nitriansky, Nová Baňa

Potterov ohňový stroj a jeho archeologický výskum

Areál šachty “Althandel“

20.6.2022 14:00-16:00

Komentovaná prehliadka archeologického výskumu v Novej Bani (Mgr. Matej Styk, PhD. z Katedry archeológie FF UKF v Nitre)

Výlet so sprievodcom

Stretnutie historie a archeológie
Termín: Pondelok 20.6.2022 14:00-16:00

Čo doteraz prezradil archeologický výskum na mieste kde v 18. storčí postavil anglický vynálezca Izák Potter fenomenály banský stroj, nad ktorým vraj žasol celý vtedajší svet vám porozpráva Mgr. Matej Styk, PhD.
Dozviete sa o tom ako archeológia nielen potvrdzuje ale aj koriguje predstavu založenú na písomných historických prameňoch.
Stretnete sa tu aj s nadšencami z Novej Bane, ktorí tento výskum iniciovali, podporujú ho finančne a ktorí tu pomáhajú archeológom pri samotnom výskume.

Vstup voľný

nedeľa 19. júna de 14:00 à 16:00

školáci, Rodina, Dospelí

Scolaire :

Collège, Lycée

Nitriansky, Skýcov, hrad Hrušov

Archeologické potulky hradom Hrušov

Hrad Hrušov

Komentovaná prehliadka hradu a prednáška (Mgr. Stanislava Blahová, doktorandka z Katedry archeológie FF UKF v Nitre)

Výlet so sprievodcom

Archeologické potulky hradom
Hradom Vás prevedie Mgr. Stanislava Blahová z Katedry archeológie FF UKF v Nitre. Dozviete sa fakty aj zaujímavosti o histórii hradu, jeho obyvateľoch a ich živote na ňom aj o radostiach a strastiach archeológov, hradológov a reštaurátorov, ktorí túto pamiatku zachraňujú pre nás aj ďalšie generácie.

Vstup voľný

sobota 18. júna de 13:30 à 15:00

školáci, Rodina, Dospelí, školy

Scolaire :

Elémentaire, Collège, Lycée

Nitriansky, Nitra

Odhalené kosti zvierat z minulosti

Ponitrianske múzeum v Nitre
Štefánikova trieda 1
94901 Nitra

19.6.20222, 15:00-16:00

Workshop pre deti (Mgr. Katarína Šimunková, PhD. z Katedry archeológie FF UKF v Nitre)

Workshop

Odhalené kosti zvierat z minulosti
Hands-on workshop pre deti.
Pod vedením Mgr. Kataríny Šimunkovej, PhD. si deti budú môcť vyskúšať ako ZooArcheológovia postupujú pri práci v labortaóriu.
Naučia sa ako je možné z úlomkov zvieracích kostí alebo zo zubov vyčítať, či sú ovčie, konské, kravské, jelenie, medvedie... či sú z mláďat alebo dospelých zvierat... a tiež aké svedectvo poskytujú nielen o živote zvierat samotných, ale aj o ľudoch, ktorí ich chovali alebo lovili.

Vstup voľný

nedeľa 19. júna de 15:00 à 16:00

Rodina, Verejnosť, školy

Scolaire :

Elémentaire, Collège

Nitriansky, Nitra

Archeologické pexeso... alebo ako dostať deti do múzea

Ponitrianske múzeum v Nitre
Štefánikova trieda 1,
94901 Nitra

19.6.2022, 14:00-15:00
Prednáška a workshop pre deti (doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD. z Katedry archeológie FF UKF v Nitre)

Prezentácia

Archeologické PEXESO
Pre deti zameraný program o práci archeológa a o tom ako sa odhaľujú nepísané dejiny má dve časti. Interaktívnou prednáškou a súborom prakticky orientovaných aktivít, predstaví doc. Zuzana Borzová, PhD. ďeťom ako sa archeológovia dozdajú o živote našich predkov.

Vstup voľný

nedeľa 19. júna de 14:00 à 15:00

Rodina, Verejnosť, školy

Scolaire :

Elémentaire, Collège

Nitriansky, Nitra

Otvorenie obnoveného Náučného historického chodníka hradisko Zobor, spojené s náučnou vychádzkou

Nitra-Zobor, stretnutie pri Liečebnom ústave

https://web.hradiskozobor.sk/naucny-chodnik/

Národná kultúrna pamiatka hradisko Zobor bolo vybudované v neskorej dobe bronzovej okolo vrchov Pyramída a Zobor. V roku 2008 tu bol otvorený náučný chodník v dĺžke takmer 2 km, vedúci po korune valu hradiska. Nedávno bol obnovený, s osadením nových tabúľ s doplnenými a aktualizovanými informáciami.

Otvorenie obnoveného Náučného historického chodníka hradisko Zobor v nedeľu 19. júna o 10.00 hod. bude spojené s náučnou vychádzkou po hradisku s komentovaným výkladom archeológa P. Bistáka a predsedu OZ Hradisko Zobor I. Ballu. Okrem informácií o hradisku na Zobore a o ďalších opevnených sídlach v pohorí Tribeč sa účastníci budú mať možnosť zoznámiť aj s témami, ako sú ochrana archeologického dedičstva a využitie diaľkového výskumu zeme v archeológii.

Výlet so sprievodcom

Otvorenie obnoveného Náučného historického chodníka hradisko Zobor, spojené s náučnou vychádzkou
Stretnutie bude v nedeľu 19. 6. 2022 o 10.00 hod. pri Liečebnom ústave na Zobore. Predpokladané ukončenie o 13.00 hod. na Pyramíde.

Podujatie je vhodné aj pre rodiny s deťmi. Odporúčame vziať si pevnú obuv.
Prechádzka sa uskutoční v prípade priaznivého počasia.

Podujatie pripravuje Pamiatkový úrad SR v spolupráci s OZ Hradisko Zobor.

Vstup voľný

nedeľa 19. júna de 10:00 à 13:00

školáci, Rodina, Verejnosť

Nitriansky, Nitra

Ponitrianske múzeum v Nitre

Štefánikova tr. č. 1, 949 01 Nitra
Slovenská republika

www.muzeumnitra.sk

Primárnym cieľom výstavy je ilustrovanie života pravekého človeka na území dnešnej Nitry (s regionálnym presahom), pričom cieľovú skupinu predstavujú deti a učiaca sa mládež. Pozornosť je upriamená na bývanie, odievanie, spôsob obživy, vieru a umenie pravekého človeka so zámerom demonštrovať postupný rozvoj a skvalitňovanie životných podmienok, ako aj význam a účel existencie vystavených hmotných svedectiev. Ide o interaktívnu múzejnú prezentáciu, ktorá predstavuje doplnok školského vyučovania, vytvára podmienky na neformálnu edukáciu formou objektového učenia sa v priamom kontakte s autentickými nositeľmi kultúrnohistorického odkazu .

Výstava

Expedícia Pravek
Interaktívna výstava Expedícia Pravek je prvým podujatím z cyklu “Nitra v labyrinte času“. Postupne bude Ponitrianske múzeum v Nitre sprístupňovať výstavné prezentácie zážitkového charakteru s osobitým dôrazom na cieľovú skupinu rodina s deťmi a školská mládež. Zároveň sa vytvorí atraktívna programová ponuka pre rodiny s deťmi, ktoré prichádzajú do mesta Nitra počas letných mesiacov ako turisti a chcú spoznať históriu mesta. Celý cyklus je zameraný na históriu mesta od praveku po súčasnosť. Aktuálne ide o prvú výstavu, ktorá zachytáva mesto Nitra a región v období praveku a to od paleolitu po dobu bronzovú.

1.00 €

nedeľa 19. júna de 14:00 à 15:00

Rodina, školy

-->