The program of my region

Select your region or print the program.

10 results
Banska Bystrica, Banská Bystrica

Archeológia v Stredoslovenskom múzeu

Matejov dom
Námestie Š. Moysesa 20
97401 Banská Bystrica

https://ssmuzeum.sk/

Stredoslovenské múzeum je regionálnou inštitúciou s komplexnou dokumentáciou vývoja spoločnosti a prírody stredného Slovenska. Na základe prieskumu zhromažďuje, spravuje, ochraňuje a sprístupňuje zbierkové predmety ako súčasť kultúrneho a prírodného dedičstva.
Počas Európskych dní archeológie prinesie Stredoslovenské múzeum predstavenie archeologickej vedy formou prednášok a komentovaných prehliadok.
Návštevníkov prosíme o telefonické nahlásenie účasti na podujatí na tel. č. +421 484 125 577.

Guided tour

Archeológia v Stredoslovenskom múzeu
Počas európskych dní archeológie prinesie Stredoslovenské múzeum predstavenie archeologickej vedy formou prednášok a komentovaných prehliadok.

Návštevník si môže vypočuť prednášku o archeológii v súvislosti s obliekaním obyvateľstva v období sťahovania národov a v úvodnej etape včasného stredoveku. Zameriame sa predovšetkým na oblasť nášho územia. Pozornosť sa sústredí na zbierkové predmety obsiahnuté v archeologickom fonde Stredoslovenského múzea.

4.00 €, There are discounted rates

Saturday 19 June de 14:30 à 15:30 et de 16:30 à 17:30Sunday 20 June de 14:30 à 15:30 et de 16:30 à 17:30

Family, Adults, General public

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Banska Bystrica, Rimavská Sobota

Gemersko - malohontské múzeum Rimavská Sobota

Nám. M. Tompu 14/5 SK
979 01 Rimavská Sobota

www.gmmuzeum.sk

The lecture entitled Latest Archaeological Research will present the remarkable results of archaeological research in the Gemer-Malohont region.

Archaeologist PhDr. Alexander Botoš through a lecture on the latest archaeological research of the museum. In his lecture he will present remarkable results of his latest archaeological research, such as research of the Art Nouveau Petrivalský villa in Hnúšť, research of the Gothic church in Žíp, research of the Bronze Age burial ground in the center of Rimavská Sobota, research of the defunct Pauline monastery in Slavec - Gombasek or research of the defunct Širkovce - Kapla castle.

Banska Bystrica, Banská Štiavnica

Staré mesto - Glanzenberg

Glanzenberg
969 01 Banská Štiavnica

www.muzeumbs.sk

Pešia výprava na významnú banskoštiavnickú archeologickú lokalitu Staré mesto – Glanzenberg.
S exkluzívnym komentárom archeológa Dr. Jozefa Labudu.
Čo uvidíte a čo sa dozviete?

Získate komplexný pohľad na hodnoty archeologickej lokality Glanzenberg – Ligotavá hora. Objavíte najstaršie bane – povrchové dobývky. Zakonzervované ruiny kráľovského stredovekého hradu a gotickej hradnej kaplnky, mohutné valové opevnenie, hradnú cisternu. Dom skúšača rúd a zvyšky taviacej pece. Baštu so strieľňou. Pôsobivé výhľady na Banskú Štiavnicu, Sitno a podsitniansky kraj.

Kde: Banská Štiavnica
Kedy: sobota 19.júna 2021 o 14.00 hod
Štart: Námestie Sv. Trojice 6 – pred Informačným centrom
Trvanie: cca 2 hodiny, nenáročná turistika
Vstupné a iné informácie: www.muzeumbs.sk

Guided tour

Za tajomstvami Glanzenbergu!
Pešia výprava na významnú banskoštiavnickú archeologickú lokalitu Staré mesto – Glanzenberg.
S exkluzívnym komentárom archeológa Dr. Jozefa Labudu.
Čo uvidíte a čo sa dozviete?

Získate komplexný pohľad na hodnoty archeologickej lokality Glanzenberg – Ligotavá hora. Objavíte najstaršie bane – povrchové dobývky. Zakonzervované ruiny kráľovského stredovekého hradu a gotickej hradnej kaplnky, mohutné valové opevnenie, hradnú cisternu. Dom skúšača rúd a zvyšky taviacej pece. Baštu so strieľňou. Pôsobivé výhľady na Banskú Štiavnicu, Sitno a podsitniansky kraj.

5.00 €

Saturday 19 June de 14:00 à 16:00

Children, Family, Adults, General public

Pešia výprava na významnú banskoštiavnickú archeologickú lokalitu Staré mesto – Glanzenberg.

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Pešia výprava na významnú banskoštiavnickú archeologickú lokalitu Staré mesto – Glanzenberg.

Bratislava, Modra

Sprevádzanie po pozostatkoch rudnej banskej činnosti v Modre-Harmónii

Modra-Harmónia
Zastávka autobusov

V katastri mesta Modra sa nachádza približne 20 podzemných a niekoľkokrát viac nadzemných banských diel, čo je po Pezinku a Perneku najvyšší počet na západnom Slovensku. Napriek tomu sa modranské baníctvo začalo dostávať do povedomia občanov väčšmi až po roku 2010. Cieľom sprevádzania je 12 podpovrchových banských diel a niekoľko povrchových.

Akciu organizuje Pamiatkový úrad SR a Krajský pamiatkový úrad Trnava. Počas sprievodu sa odprezentujú aj združenia, ktoré sa venujú baníctvu.

Discovery tour

Priebeh trasy
Sprevádzanie začne v Modre-Harmónii pri autobusovej zastávke. Odtiaľ sa pôjde k vodnej nádrži, od nej strmým brehom na zelenú turistickú značku, po ktorej sa príde na Tri kopce a odtiaľ po modrej turistickej trase na červenú turistickú trasu na druhej strane údolia späť do Harmónie k autobusovej zastávke.

Začiatok : 10.00 hod. Odhadovaná doba trvania je 4 - 5 hodín vrátane obedovej pauzy.

Odporúčame pevnú turistickú obuv, repelent a dostatok tekutín.

Vstup do podzemia je bez povolenia zakázaný, preto účastník podujatia môže do podzemia iba nazrieť.

Free

Saturday 19 June de 10:00 à 14:30 (trvanie cca 4 - 5 hodín vrátane prestávky na obed)

General public

Bratislava, Bratislava

SNM - Archeologické múzeum

Žižkova ul. 12 - 16
81006 Bratislava

https://www.snm.sk/am

V sobotu 19.6.2021 Vám poskytnú výklad k výstavám naši kurátori. Prvých 20 platiacich návštevníkov s deťmi dostane tvorivý balíček s archeologickou napodobeninou na dotvorenie doma. Radi Vás privítame v čase otváracích hodín od 10:00 do 17:00 (posledný vstup 16:30).

Guided tour

Sprevádzanie múzeom
Návštevníkov radi prevedieme výstavami v našom múzeu.

Najnovšia výstava Poklady z Malých Karpát
Výstava Laterarius - Dejiny tehliarstva na Slovensku
Interaktívna výstava pre rodiny s deťmi - Ako sa žilo v Bratislave 4000 rokov pred Kr
Výstava Stĺp Marca Aurelia a Slovensko
Výstava Prírastky v zbierkach SNM - Archeologického múzea
Lapidárium

3.00 €, There are discounted rates

Saturday 19 June de 10:00 à 17:00 (posledný vstup 16:30)

General public

Bratislava, Bratislava

SNM - Archeologické múzeum

Žižkova ul. 12 - 16
81006 Bratislava

https://www.snm.sk/am

Videá ku Kabinetnej zbierke evanjelického lýcea v Bratislave.
Pripravili sme pre Vás nové videá, ktoré si môžete pozrieť na našom Youtube kanáli.

Digital offers

Nové videá k pripravovanej reinštalácii Kabinetnej zbierky evanjelického lýcea v Bratislave
4 videá, ktoré predstavujú významné pamiatky tejto zbierky.
Čoskoro sa môžete tešiť na jej reinštaláciu.
Za tvorbu videí ďakujeme nášmu mediálnemu partnerovi - UP STUDIO media agency - https://upstudio.pro/sk

Linky na videá:
https://youtu.be/aPZk6Nd0y-Q
https://youtu.be/Xo6zYGCzLRk
https://youtu.be/RIau8RuTbto
https://youtu.be/DLmYmJgCDoI

Free

Friday 18 June de 10:00 à 10:00 (premiéra)

General public

Bratislava, rôzne regióny

Nové digitálne 3D modely zaujímavých archeologických nálezísk

rôzne katastre

https://sketchfab.com/Pamiatkovy_Urad_SR/collections/lidar

Pamiatkový úrad SR pri príležitostí Európskych dní archeológie 2021 vytvoril a sprístupnil nové 3D modely terénu zaujímavých archeologických nálezísk na platforme Sketchfab:

Digital offers

Nové digitálne 3D modely terénu archeologických nálezisk, sprístupnené na platforme Sketchfab:
- včasnostredoveký mohylník v Skalici v polohe Kopečnica

- hrad Devín - národná kultúrna pamiatka

- hradisko v Zemianskom Podhradí

- hrádok Dlžín - národná kultúrna pamiatka

- ryžoviská zlata pri Malinovej

- hrádok v Slovenskom Pravne

- hrad Tekovská Breznica

- hradisko Plešovica v Slovenskej bráne

- hrádok Kamenín - národná kultúrna pamiatka

- komitátny hrad Gemer

Novo spracované modely sú dostupné spolu so staršími modelmi na linku: https://sketchfab.com/Pamiatkovy_Urad_SR/collections/lidar

Free

General public

Nitra, Nitra

Poznávacia prechádzka na hradisko Zobor

Nitra-Zobor

https://sketchfab.com/3d-models/hradisko-zobor-narodna-kulturna-pamiatka-dd4a1743ea4149eea2b58861cc2

Národná kultúrna pamiatka hradisko Zobor bolo vybudované v neskorej dobe bronzovej okolo vrchov Pyramída a Zobor. V roku 2008 tu bol otvorený náučný chodník v dĺžke takmer 2 km, vedúci po korune valu hradiska.

Pamiatkový úrad SR v spolupráci s OZ Hradisko Zobor si Vás v rámci podujatia Európske dni archeológie 2021 dovoľuje pozvať na poznávaciu prechádzku s komentovaným výkladom archeológa P. Bistáka a členov OZ Hradisko Zobor. Okrem informácií o hradisku na Zobore a ďalších opevnených sídlach v pohorí Tribeč sa účastníci budú mať možnosť zoznámiť aj s témami, ako sú ochrana archeologického dedičstva a využitie diaľkového výskumu zeme v archeológii.

Discovery tour

Poznávacia prechádzka na hradisko Zobor - praktické informácie
Stretneme sa v nedeľu 20.6.2021 pri Liečebnom ústave na Zobore o 14.00 hod. Predpokladané ukončenie je o 17.00 na Pyramíde.

Podujatie je vhodné aj pre rodiny s deťmi. Odporúčame vziať si pevnú obuv a dostatok tekutín.

Prechádzka sa uskutoční v prípade priaznivého počasia.

Free

Sunday 20 June de 14:00 à 17:00

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Presov, Kežmarok

Múzeum v Kežmarku

Hradné námestie 42
06001 Kežmarok

www.kezmarok.com

Múzeum v Kežmarku je regionálnou inštitúciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Jeho sídlom je malebný Kežmarský hrad.

Múzeum zhromažďuje, spravuje, ochraňuje a sprístupňuje hodnotný zbierkový fond z oblasti histórie, dejín umenia, etnografie a archeológie s dôrazom na okres Kežmarok.

Počas Európskych dní archeológie ponúkne pre školákov hravú archeológiu v podobe interaktívnej hodiny archeológie pre začiatočníkov, popularizačnú prednášku o tom, ako sa dá porozumieť kódovanej reči archeologických nálezov. Výber z uvedenej prednášky v podobe prezentácie bude dostupný na webstránke múzea.

School group visits

Hravo archeológom
Kombinácia komentovanej prehliadky a vyučovacej hodiny v odľahčenej forme má za cieľ interaktívnou formou zoznámiť deti s prácou archeológa, ako i jej výsledkami a prečo má zmysel sa archeológii venovať.

V priestoroch Kežmarského hradu sa deti hravou formou zoznámia s tým, čo nám archeologické nálezy vedia povedať o živote ľudí v minulosti a sami sa budú môcť zahrať na archeológov a obzrieť si originálne archeologické nálezy a pohrať sa s ich replikami.

Free

Friday 18 June de 09:00 à 14:00 (Vhodné pre skupiny do 15 osôb, nutná rezervácia na tel.č. 0917654113)

Children

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years)

Rôzne poznávacie aktivity, vhodné pre skupiny do 15 osôb

Accessibility

Mental disability

Prispôsobené aj pre deti s ľahším mentálnym znevýhodnením.

Lecture

Kódovaná reč archeologických nálezov
Popularizačná prednáška o tom, ako môžu iné vedné disciplíny pomôcť pri interpretácii výsledkov archeologických výskumov prostredníctvom ďalšieho skúmania archeologických nálezov.

Prednáška bude zameraná na konkrétne prípady z praxe a predstavenie práve prebiehajúceho projektu venovaného medziodborovému výskumu stredovekých objektov z lokality Švábovce – Sad.

Prednáška bude spojená s prezentáciou a menšou výstavou archeologických nálezov, ukončená bude jej komentovanou prehliadkou.

Free

Saturday 19 June de 16:00 à 17:00 (Popularizačná prednáška, odporúča sa rezervácia na tel.č. 0917654113)

Adults

Digital offers

Kódovaná reč archeologických nálezov
Výber z prednášky z predchádzajúceho dňa zameraný na prezentáciu a propagáciu prebiehajúceho interdisciplinárneho výskumu stredovekých objektov vo Švábovciach.

Prezentácia bude mať popularizačný charakter, jej cieľom, rovnako ako pri prednáške, bude oboznámiť laickú verejnosť jednak s doterajšími výsledkami archeologického výskumu, ako aj s možnosťami ďalšieho zhodnotenia výsledkov archeologického výskumu a archeologických nálezov metódami iných vedeckých odborov.

Free

Sunday 20 June de 10:00 à 23:00 (prezentácia bude dostupná na webstránke múzea)

Adults

Accessibility

Hearing disability

Zilina, Čadca

Kysucké múzeum

Kysucké múzeum
Moyzesova 50
02201 Čadca

www.kysuckemuzeum.sk

Videoprezentácia archeologického výskumu Jablunkovských šancí na Kysuciach.

Digital offers

Videoprezentácia
Videprezentácia archeologických výskumov Jablunkovských šancí na Kysuciach.

Free

General public