Teleorman, Alexandria

Muzeul Județean Teleorman

FreeFriday 18 June

str. 1848, nr.1
140033 Alexandria

http://muzeulteleorman.ro
add

La data de 1 mai 1952 s-a deschis Muzeul Raional Alexandria, în care erau expuse documente privind întemeierea oraşului, monede, ceramică, dovezi materiale din diferite epoci istorice.

Din anul 1974, Muzeul Orăşenesc de Istorie Alexandria devine Muzeul Judeţean de Istorie Teleorman şi, ulterior, Muzeul Judeţean Teleorman.

Exhibition

Exhibition

Vizitarea expoziției temporare „Cercetări arheologice în județul Teleorman - decada 2011-2020”

Expoziţia, deschisă la 23 decembrie 2020, reuneşte rezultatele obţinute în cea mai mare parte a cercetărilor arheologice – sistematice şi preventive, derulate în ultimii 10 ani pe teritoriul judeţului, atât de către specialişti ai Muzeului Judeţean Teleorman.

Free

Friday 18 June de 09:00 à 17:00 (ultimul vizitator admis la 16.30)

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Exhibition

Exhibition

Vizitarea expoziției permanente de arheologie „Înapoi în timp - arheologie şi numismatică în judeţul Teleorman”

Introducerea se realizează prin intermediul sălii dedicate epocii neolitice (6100-4900 î.Hr.). Sunt prezentate culturile arheologice care aparţin neoliticul din zonă şi vechimea fiecăreia în parte.

Următoarea sală este dedicată epocii eneolitice (4900-3700 î.Hr.). Un panou cronologic prezintă culturile eneolitice din zonă iar pe o hartă sunt așezările plane și tell-urile. Exponatele prezentate aparțin culturii Gumelnița iar cea mai mare parte a lor provin din așezarea de tip tell de la Vitănești „Măgurice”, cercetată începând din anul 1993.

Free

Friday 18 June de 09:00 à 17:00 (ultimul vizitator admis la 16.30)

Children, Family, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Vizită ghidată

Press contact:

Mirea Pavel

muzjudteleorman@yahoo.com

0040726435

 • expo neo-eneoliticul.jpg
  „Sala Multimedia” si accesul spre cele două săli în care sunt organizate expozițiile permanente „Neoliticul” și „Eneoliticul”. Foto: MJT
 • atelier olar.jpg
  Zona de lucru a unui olar din neoliticul timpuriu (cca. 6100-6000 î.Hr.). Foto: MJT
 • locuinta temporara.jpg
  Recostituirea la scară (1:2) a unei locuințe temporare, semiîngropate, din neoliticul dezvoltat (cca. 5500-5000 î.Hr.). Foto: MJT
 • vase cu picior.jpg
  Diferite vase cu picioare (4 sau 5 picioare) sau postament din neoliticul dezvoltat (de tip Karanovo III), descoperite la Măgura „Buduiasca”, județul Teleorman. Foto: MJT
 • plastica antropomorfa.jpg
  Plastică antropomorfă gumelnițeană provenită de pe deferite așezări de tip tell din județul Teleorman (Ciolăneștii din Deal, Siliștea, Vitănești). Foto: MJT

Access map

25.3267 43.9718