The program of my region

Select your region or print the program.

30 results
Dolnośląskie, Głogów

Archaeological and Historical Museum in Glogow

Ul. Brama Brzostowska 1
67-200 Głogów

http://muzeum.glogow.pl/

The museum started its activity on October 7, 1967 as the Museum of Metallurgy and Foundry of Non-ferrous Metals.

From the very beginning, the seat of the Museum was the Castle of the Princes of Głogów, then still in ruins.

The first director and organizer of the Museum was the archaeologist Mieczysław Kaczkowski. Thanks to excavations carried out by Kaczkowski, the Museum quickly gained a large collection of archaeological collections. Since 1992, the Museum has operated under the Archaeological and Historical Museum in Głogów. The museum is entered into the State Museum Register under number 97.

Digital offers

Skarby przeszłości ukryte w ziemi. Zagrożenia i dewastacja stanowisk archeologicznych.
Archeologia, jako nauka zajmująca się badaniem przeszłości, odtwarza i rekonstruuje społeczne i kulturowe zjawiska dotyczące ludzi na podstawie materialnych pozostałości działań człowieka.
Najczęściej w świadomości człowieka archeologia postrzegana jest poprzez zabytki ruchome, czyli przedmioty, które można podziwiać. Stanowić one mogą część kolekcji czy eksponaty na wystawach i pokazach.
Znacznie ważniejszą częścią odkryć archeologicznych z perspektywy nauki i ochrony dziedzictwa są jednak nieruchome zabytki archeologiczne, takie jak stanowiska archeologiczne. Są to obszary, na których występują źródła archeologiczne wraz z otaczającym je kontekstem, czyli bezpośrednim otoczeniem. Są to np. grodziska, cmentarzyska, pozostałości dawnych osad, nawarstwienia miast, nawarstwienia związane z funkcjonowaniem zamków, osad, itd. Zabytkiem archeologicznym jest każdy ślad działalności człowieka znajdujący się w ziemi lub pod wodą.

Niestety nieruchome zabytki archeologiczne narażone są na destrukcję. Przyczyniają się do tego czynniki atmosferyczne, geologiczne i przyrodnicze. Do tego dołącza się również człowiek ze swoją działalnością gospodarczą i użytkową. Niebezpieczna stała się również działalność rabunkowa i poszukiwawcza – hobbystyczna. Przy próbach pozyskania przedmiotów bardzo często ulegają zniszczeniu źródła historyczne wraz z otaczającym je kontekstem.

Free

General public

Dolnośląskie, Głogów

Center for Archaeology and Numismatics

ul. Portowa 1c
67-200 Głogów

https://www.facebook.com/oan.glogow

Center for Archaeology and Numismatics is a Departament of the Archaeological and Historical Museum in Głogów, located in Portowa Street since 2010.

There are three laboratories in the center : one dealing with archaeology, one with conservation of artifacts and one with numismatic collections. The center stores documentation from excavations and archaeological collections from the region.

Digital offers

Na tropie archeologii
Każdy z nas zetknął się kiedyś z archeologią, ponieważ na ogół kojarzy się ona z tajemnicami i odkrywaniem pradawnych skarbów. Wielu marzy, by studiować tę dyscyplinę nauki, ale tylko garstka ma okazję w praktyce poznać tajniki tego zawodu.

Gros osób kojarzy słowo archeologia, ale nie do końca wie jak wygląda praca archeologa. Czy wszyscy archeolodzy ubierają się w skórzane kurtki i fedory niczym słynny Indiana Jones? Czy wszyscy biorą udział w tajnych i niebezpiecznych misjach w zapomnianych zakątkach świata? I w końcu, czy archeolodzy mają coś wspólnego z dinozaurami?

Na te i inne pytania odpowiedzą starsi i młodsi pasjonaci oraz zawodowi archeolodzy, przybliżając nas do odpowiedzi na pytanie – czym tak naprawdę zajmuje się ta nauka.

Free

General public

Kujawsko-pomorskie, gmina Gąsawa

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Biskupin 3
88-410 Gąsawa

www.biskupin.pl

The Archaeological Museum in Biskupin is one of the largest and most recognizable archaeological reserves in Europe.

There are rich traces of settlement from the Stone Age to the early Middle Ages, including the remains of a defensive settlement from the Late Bronze Age and the Early Iron Age, which, due to the exceptionally good state of preservation of wooden structures, were called “Polish Pompeii “.

Due to their special value for the cultural heritage as well as scientific and didactic importance, the area of the Biskupin peninsula and its surroundings has been recognized as a Historical Monument since 1994. Thus, it was included in the group of the most valuable historic areas in Poland.

Discovery tour

From an archaeological excavation to a reconstructed building - how we study wooden monuments
During the two-hour trip, you will learn about the path of archaeological wood from archaeological research to the presentation of reconstructed buildings.

Visiting the archaeological wood preservation laboratory will be a unique opportunity to see the scientists' workshop and treatments for archaeological finds.

17.00 PLN, There are discounted rates

Saturday 19 June de 11:00 à 13:00 et de 15:00 à 17:00 (the maximum number of people in each group is 10)Friday 18 June de 11:00 à 13:00 et de 15:00 à 17:00 (the maximum number of people in each group is 10)

Adults

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

Kujawsko-pomorskie, Izbica Kujawska

Parkach kulturowych : Wietrzychowice, Sarnowo i Gaj

Parki kulturowe :
Wietrzychowice, Sarnowo
87-865 Izbica Kujawska

Start rajdu :
ul. Narutowicza 63, Izbica Kujawska

Rajd rowerowy po parkach kulturowych : Wietrzychowice, Sarnowo i Gaj.

Discovery tour

Rajd rowerowy po parkach kulturowych : Wietrzychowice, Sarnowo i Gaj
W trakcie wycieczki zaprezentujemy najstarsze z zabytków architektury w Polsce, czyli monumentalne grobowce kujawskie, powstałe w epoce kamienia (ok. 5500 lat temu).

Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Miejsko- Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej oraz Klubem Turystyki Rowerowej Horyzont.

Free

Sunday 20 June de 10:00 à 15:00

Children, Family, Adults, General public

Długość trasy: 40 km

Trasa: Izbica Kujawska - Gaj Stolarski - Grochowiska - Kozjaty - Czamanin - Sarnowo - Wiktorowo - Lubomin - Wietrzychowice.

Rozpoczęcie rajdu - 10.00 w Izbicy Kujawskiej, ul. Narutowicza 63

Zakończenie rajdu - 15.00 w Wietrzychowicach.

Na zakończenie rajdu przewidywany jest poczęstunek dla uczestników (grill) - godz. 13.30 - 15.00.

Organizator zapewni także ubezpieczenie uczestników NNW (2 zł.).

Rajd będą zabezpieczać – 4 osoby kierujące ruchem na drodze i prowadzące grupy na trasie (grupy po 15 osób. )

Lubelskie, Lublin

Institute of Archaeology, Maria Curie-Skłodowska University

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

https://www.umcs.pl/pl/archeo.htm

The meeting will be held in the form of a video presentation.

Digital offers

Stone Age Artefacts
The collections of the Institute of Archaeology of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin encompass a numerous artefacts related to the Stone Age.

As part of the meeting, we intend to get you near the subject of the prehistory of our Land through stories and presentation of the collections.

Free

Friday 18 June de 17:00 à 17:20

General public

Digital offers

Spindle whorl – a small thing, the big revolution
As part of the meeting, our student will present the method of thread spinning with use of a spindle. The presentation will be combined with a display of Prehistoric and Early Medieval spindle whorls from our collections.

Free

Friday 18 June de 18:00 à 18:20

General public

Digital offers

Bronze, just bronze
During the meeting, we will present selected artefacts from the collections of the Institute of Archaeology of the Maria Curie-Skłodowska University, discussing various interesting facts about these objects and the entire Bronze Age.

Free

Saturday 19 June de 17:00 à 17:20

General public

Digital offers

Malbork-Wielbark, “The Witcher“ of the Gothic Cemetery
The grave 2019/56 is one of the most interesting features discovered so far in this huge cemetery. The buried man must have been someone special in the local community: in his grave three swords were discovered! Therefore, relation to The Witcher – a character from novel and TV-series goes without saying.

Our presentation will bring an incredible opportunity to see those unique discovery.

Free

Sunday 20 June de 17:00 à 17:20

General public

Digital offers

The happiness of the happy archaeologist – how the Vandals from Africa came to Lublin
I considered the discovery of the Goths in the Hrubieszów Basin as the highest reward I have received from archaeology. One day an elegant lady who had lived a large part of her life in Tunisia, knocked to my door. She donate the University with a small collection of engraved gems, picked in the ruins of Utica. The city was built by the Phoenicians; ruled Romans, and before the Arabs came it was occupied by Vandals. One of them turned out to be Vandal origin. That's what my story is about.

Free

Sunday 20 June de 18:00 à 18:20

General public

Lubelskie, Gmina Karczmiska

Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Chodliku / Early Medieval settlement complex in Chodlik

Chodlik 78
24-310 Chodlik

Chodlik.edu.pl

The Early Medieval settlement complex in Chodlik (dated to 8th-10th century) is located in the western part of the Lublin Voivodeship, near the city of Kazimierz Dolny.

The main site of this settlement complex is one of the oldest and the largest tribal stronghold in the area of historical Lesser Poland.

For over a century, the settlement has been a place of archaeological research. For last decade, research has been carried out by the Institute of Archeology and Ethnology PAS and the Society of Antiquities in Chodlik (organizers of EAD). In the building of the former school in Chodlik village, there is an archaeological base where the results of the latest scientific research will be presented.

Co-organizers: Karczmiska Commune, PAS Museum of the Earth, “Pasja” Historical Society.

Guided tour

Wycieczka po grodzisku w Chodliku z archeologami
Oprowadzanie przez archeologów pod grodzisku w Chodliku, opowiadanie o zabytku oraz badaniach.

Free

Sunday 20 June de 11:00 à 12:00 et de 16:00 à 17:00

General public

Lecture

Cykl wykładów popularnonaukowych
3 wykłady popularnonaukowe o historii badań w Chodliku i Kotlinie Chodelkiej w budynku szkoły.

1. Dr Łukasz Miechowicz (IAE PAN) o badaniach archeologicznych w Chodliku i w Kłodnicy.

2. Mgr Anna Kacprzak (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym) o badaniach w Żmijowiskach.

3. Mgr Grzegorz Skrzyński (PAN Muzeum Ziemi) o archeobotanice z pokazem flotacji wczesnośredniowiecznych szczątków roślinnych odkrytych na grodzisku w Kłodnicy.

Free

Saturday 19 June de 16:00 à 18:00

General public

Exhibition

Wystawa zabytków archeologicznych
Wystawa archeologiczna zabytków z badań Misji Archeologicznej w Chodliku w bazie archeologicznej - Chodlik 78.

Zaprezentowane zostaną najnowsze odkrycia oraz tablice edukacyjne na temat badań.

Free

Sunday 20 June de 13:00 à 18:00 Saturday 19 June de 13:00 à 18:00

General public

Workshop

Warsztaty i zajęcia edukacyjne
Warsztaty i zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia prowadzone będą przez archeologów oraz animatorów z Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach, przy budynku bazy archeologicznej w Chodliku.

Free

Saturday 19 June de 13:00 à 18:00

Children, Family, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years)

Lubuskie, Świdnica

Archaeological Museum of the Central Odra River Area

ul. Długa 27
66-008 Świdnica

http://www.muzeum-swidnica.org/

Our museum is located in the Kittlitz family palace which was built in the renaissance style at the beginning of the 17th century. The Museum shows the archaeological heritage of the Central Odra River region from the Upper Paleolithic to the Late Medieval Period.

Museum organizes science and popular science events for children and adults f.ex. Day of Archaeology, Long Night of Museums or Medieval Culture Day. It also stages educational workshop for children and youth.

Digital offers

Report from the excavations in the Former Augustinian Monastery in Żagań / Relacja z badań wykopaliskowych na terenie Poaugustiańskiego Zespołu Klasztornego w Żaganiu
Zapraszamy do obejrzenia relacji z badań w Poaugustiańskim Zespole Klasztornym w Żaganiu.

Będzie to opowieść o historii obiektu oraz o naszych badania na terenie zespołu klasztornego.

Więcej szczegółów:
https://www.facebook.com/events/956486198448274/?ref=newsfeed

https://www.youtube.com/watch?v=6DqKDa8gNsY

Link do relacji: https://youtu.be/ahogO9GHpXM

Free

General public

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Mazowieckie, Mława

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie (Museum of the Zawkrze Land)

ul. 3 Maja 5
06 - 500 Mława

muzeum.mlawa.pl

The museum was opened on December 8, 1929. It was destroyed during the war, and reactivated on December 2, 1963.

The museum has over 17,000 exhibits, some of them are presented at permanent exhibitions: art, archaeology, nature and history.

The museum is located in the historic city center.

Workshop

Archeobranie
Family workshops.

Free

Sunday 20 June de 11:00 à 17:00

Family

Accessibility

Mental disability

Guided tour

Curatorial tour
Visiting the permanent exhibition “Archeologia Ziemi Zakrzeńskiej“.

Free

Sunday 20 June de 11:00 à 17:00 Saturday 19 June de 14:00 à 17:00

General public

Accessibility

Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Demonstration

Archaeological picnic
All stages of archaeologists' work will be presented at the stands in front of the museum. Each person will be able to “touch“ the past and learn about the various items discovered during excavations.

Free

Saturday 19 June de 10:00 à 15:00

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Open house

Grand opening
Opening of the permanent exhibition “Archeologia Ziemi Zawkrzeńskiej“.
Période(s) archéologique(s) :

Protohistory, Middle Age, Mésolithique, Néolithique, Âge du bronze

Free

Friday 18 June de 18:00 à 20:00

General public

Accessibility

Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Workshop

Archaeological educational workshops
Classes will be conducted with students at Primary School No. 7 in Mława.

Free

Friday 18 June de 09:00 à 13:00

Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Mazowieckie, Warsaw

Faculty of Archaeology, University of Warsaw

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

www.archeologia.uw.edu.pl

Faculty of Archaeology, University of Warsaw is the largest academic Institution of its kind in Poland, one of the largest in Europe. It employs over 80 researchers and lecturers representing a many number of specialties. The Faculty offers studies (in Polish and English) in most branches of modern archaeology and related sciences.

In 1919, the Department of Prehistoric Archaeology was established at the University of Warsaw, which gave rise to the Institute of Archaeology, transformed in 2020 into the independently functioning Faculty of Archaeology of the University of Warsaw.

Digital offers

Virtual Exhibition “Archaeological Research of the University of Warsaw in Europe“
We invite you to the exhibition that presents the most important discoveries related to excavations carried out in Europe by researchers from the Faculty of Archeology, University of Warsaw.

Since the establishment of the first archaeological research unit at the University of Warsaw in 1919, archaeologists employed at the University have conducted excavations of over 300 archaeological sites in Poland and about 150 sites around the world (several dozen in Europe).

Free

Sunday 20 June de 07:00 à 23:59 Saturday 19 June de 07:00 à 23:59 Friday 18 June de 07:00 à 23:59

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Workshop

Archaeological workshops
Participants of the workshops will have the opportunity to learn about prehistoric craftsmanship related to the production of the oldest lithic tools, ceramic pottery, and glass artefacts. They will learn what aerial archaeology is, and how to find archaeological objects from the air. It will also be possible to play archaeological games created by students from the University of Warsaw.

Workshops are co-organized with the Children's University of Interesting History: DUCH

Free

Saturday 19 June de 09:00 à 14:00

Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years)

Practical classes on ancient techniques of molding ceramics, recreating glass beads and aerial archeology.

Guided tour

The early medieval hillfort Bródno Stare (Warsaw) – a guided tour
We invite you for a guided tour of the hillfort Bródno Stare in Warsaw, which is under the supervision of the State Archaeological Museum in Warsaw.

Dr. Dariusz Błaszczyk (Faculty of Archaeology, University of Warsaw) will talk about buildings and interesting facts from the life of the inhabitants of the early medieval settlement.

Meeting point : hillfort Bródno Stare
Guided tours in Polish

Free

Sunday 20 June de 11:00 à 12:00 et de 12:00 à 13:00

Children, Adults, General public, Schoolchildren

Mazowieckie, Warsaw

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

Pałac Staszica
Ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

http://www.iksiopan.pl/index.php/pl/

The Institute of Mediterranean and Oriental Cultures of the Polish Academy of Sciences (IMOC PAS) was established in September 2010 as a result of a merger of two renowned research institutions – the Research Centre for Mediterranean Archaeology PAS and the Centre for Studies on Non-European Countries PAS.

The three main fields of research conducted by the Centre were : archaeology of Egypt, archaeology of Nubia, as well as archaeology of the Near East in the Hellenistic and Roman periods. The research programmes of the Centre were connected with excavation projects of Michałowski’s Polish Centre of Mediterranean Archaeology UW, as well as field work of foreign institutions conducted on Cyprus, in Egypt, Israel, Sudan and Syria.

Lecture

Bones, stones, manuscripts. The world of Buddhist relics
The subject of the lecture is the cult of Buddha’s relics, which is very common practice in Buddhism. During the lecture, we will talk about the figure of the historical Buddha, his death and funeral ceremonies, as well as the extraordinary fate of his relics, which are present - in various forms - in every Buddhist place of worship called stupa. The cult of relics is one of the most characteristic elements of Buddhist religiosity, regardless of what part of the Buddhist world we talk about. During the lecture, you will learn more about amazing archaeological discoveries and the colonial struggle for power, about the Buddha Tooth temple in Sri Lanka and about manuscript funerals in ancient Afghanistan.

Lecturer: Krzysztof Gutowski, MA

Free

Saturday 19 June de 12:00 à 13:00 (Polish language, place: Pałac Staszica, Sala Staszica, nr 166, p.I)

Adults, Schoolchildren

Lecture

The secrets of the pharaohs and the world’s oldest ‘book’ carved in stone
The lecture will be devoted to the world oldest religious “book”, namely, the Pyramid Texts written by the ancient Egyptians on the walls of the pyramids. The author will introduce the audience to what the texts she studied are, when they were written and where. She will also present many secrets concerning the life of the pharaoh in the Beyond as described in the texts. The lecture will be richly illustrated, and the lecturer will be happy to answer your questions.

Lecturer: Joanna Popielska-Grzybowska, PhD. Online

Free

Sunday 20 June de 15:00 à 16:00 (On platform MS Teams: https://teams.microsoft.com/_#/l/meetup-join/19:JUi6gpC_54EV_0PlNSRyu68q4mDwW-1YXxbRqXQ9wSA1@thread.tacv2/1623784438241?context=%7B%22Tid%22:%22abb382b5-4fc2-422d-9386-8aaca2b985)

General public

Lecture

Researching an ancient Egyptian borderscape
Did you know that ancient Egypt was the first territorial state in history? Like all our modern nations also ancient Egypt had borders, but they did not have police checkpoints or walls like ours. A new project at IKSIO-PAN, funded by the Norway Grants, is researching how the formation of the ancient state transformed the life of the people living at the Egyptian southern border, the region of modern-day Aswan.

Join Dr Maria Gatto (IKSIO-PAN) for an introductory lecture, followed by a premier view of a virtual tour of one of the most important rock art sites of the region, where a king of the period of the state formation, possibly Narmer, the pharaoh who unified Egypt, depicted a series of scenes representing rituals performed to celebrate the royal jubilee. A small inscription in hieroglyphs tells also of tax collecting. You can navigate the virtual tour and discover the site, the meaning of each scene and the 3D reconstruction of the panels. Children can enjoy colouring some of the ancient drawings, including the king wearing the White Crown.

The lecture will be in English. Lecturer: Maria Carmela Gatto, PhD

Free

Saturday 19 June de 14:00 à 15:00 (English language, place: Pałac Staszica, Sala Staszica, nr 166, p.I)

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years)

Workshop

Egyptian hieroglyphs workshop
The attendants will have the opportunity to write selected hieroglyphic signs and learn the basics of the Egyptian writing history.

Lecturer: Ewa Józefowicz, PhD

Free

Friday 18 June de 14:00 à 15:00 (Polish language, place: Pałac Staszica, arkady przed głównym wejściem)

General public

Digital offers

Music in ancient Egypt and its beginnings - Latest research in music archaeology (lecture including live music)
In the Old Kingdom, a great number of textual and iconographic documents refer to music and musicians, and even a complex hierarchy of musicians. Music was not only an entertaining factor, but played a major role in ritual context, be it in temples or tombs, and at the royal court.
But the earliest evidence for music in Egypt is much older and dates back to the 5th millennium BC. The lecture, showing the current research results of ancient Egyptian music archaeology, deals with the origins in Neolithic, Predynastic and Early Dynastic Times that allowed the development of the complex system as attested in the Old kingdom.
Moreover, the musical instruments attested in Ancient Egypt per se will be presented: Heidi Köpp-Junk shows 5000 years of ancient Egyptian music history with over 25 instruments (replicas of ancient Egyptian instruments and modern equivalents), including the so-called dancer's lute from the time of Thutmosis III (ca. 1400 BC) as well as song texts such as the Song of the palanquin bearers, the Harper’s song or the love song “Travel to Memphis”.

Lecturer: Heidi Köpp-Junk, PhD; a music archaeologist and a trained singer (opera, art song)

Free

Friday 18 June de 19:00 à 20:00 (English language, online: https://www.facebook.com/IKSiOPAN)

General public

Digital offers

The Hieroglyphs : A True Key to the Understanding of the Ancient Egyptian Civilisation
The hieroglyphs are undoubtedly one of the most recognisable writing systems ever created.

Small signs representing humans, animals, plants as well as many other objects fascinated the outsiders since the Antiquity, often leading them to fantastic interpretations.

Almost 200 hundred years after the decipherment of the hieroglyphs by Jean-François Champollion the Egyptian writing system is still full of mysteries. Some of them will be unravelled during the lecture in order to demonstrate the widespread use of hieroglyphs in ancient Egypt, which in many ways transcends our simple notion of ‘writing’. The lecture will be given in Polish.

Lecturer : Filip Taterka, PhD

Free

Friday 18 June de 17:00 à 18:00 (Polish language, online: https://www.facebook.com/IKSiOPAN)

General public

Małopolskie, Cracow

Archaeological Museum in Krakow

3 Senacka Street, 31-002 Krakow

http://www.ma.krakow.pl/aktualnosci/

During the EUROPEAN ARCHAEOLOGY DAYS we present the project “Archaeological Atlas of Małopolska“, which will be available in autumn.
Another presentation of the new website “Archaeological Atlas of Małopolska“ shows the archaeological site and artifacts from the early Bronze Age. These are 240 beads made of clam shells from Święcice, site 8

Demonstration

Archaeological Atlas of Małopolska
During the EUROPEAN ARCHAEOLOGY DAYS we present the project “Archaeological Atlas of Małopolska“, which will be available in autumn.
Another presentation of the new website “Archaeological Atlas of Małopolska“ shows the archaeological site and artifacts from the early Bronze Age. These are 240 beads made of clam shells from Święcice, site 8.

Free

Saturday 19 June de 09:00 à 00:00 et de 09:00 à 00:00 (all time)

General public

Małopolskie, Cracow

Archaeological Museum in Krakow

3 Senacka Street, 31-002 Krakow

http://www.ma.krakow.pl/aktualnosci/

During the EUROPEAN ARCHAEOLOGY DAYS we present the project “Archaeological Atlas of Małopolska“, which will be available in autumn.
In Biskupice, site 4, a treasure of many bronze objects has been found. In the next presentation of “Archaeological Atlas of Malopolska“ you can read about one of these objects - a scoop.

Demonstration

Archaeological Atlas of Małopolska
During the EUROPEAN ARCHAEOLOGY DAYS we present the project “Archaeological Atlas of Małopolska“, which will be available in autumn.
In Biskupice, site 4, a treasure of many bronze objects has been found. In the next presentation of “Archaeological Atlas of Malopolska“ you can read about one of these objects - a scoop.

Free

Sunday 20 June de 07:00 à 00:00 et de 07:00 à 00:00 (all time)

General public

Małopolskie, Krakó

Archaeological Museum in Krakow

3 Senacka Street, 31-002 Krakow

http://ma.krakow.pl/aktualnosci

The Archaeological Atlas of Małopolska is a popular science portal that is a repository of knowledge about the prehistory and Early Middle Ages of Małopolska. The portal, developed by archaeologists from the Archaeological Museum in Krakow, presents nearly 400 of the most interesting sites in Małopolska in detail, along with digitally mapped artefacts, archives, maps and photos of sites.
Portal users will visit Małopolska according to their interests based on a modern map. Sample tours around archaeological sites and specially designed archaeology lessons can be helpful.
ArcheoAtlas (shortened name of the website) will also be available as a free application on Google Play and the App Store.

Demonstration

Archaeological Atlas of Małopolska
The Archaeological Atlas of Małopolska is a popular science portal that is a repository of knowledge about the prehistory and Early Middle Ages of Małopolska. The portal, developed by archaeologists from the Archaeological Museum in Krakow, presents nearly 400 of the most interesting sites in Małopolska in detail, along with digitally mapped artefacts, archives, maps and photos of sites. ArcheoAtlas (shortened name) will also be available as a free application on Google Play and the App Store.

Free

Friday 18 June de 09:00 à 00:00 et de 09:00 à 00:00

General public

Opolskie, Byczyna

Warsztaty, Obiekt Pałacowo-Parkowy w Gołkowicach, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Spółdzielnia Socjalna "Perunica"

Gołkowice 4
46-220 Byczyna

http://historia.uni.opole.pl/

“Zielnik Czarodziejski“ J. Rostafińskiego, warsztaty, Obiekt Pałacowo-Parkowy w Gołkowicach, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Spółdzielnia Socjalna “Perunica“;

Degustacja potraw i ziół prezentowanych w Magicznym Zielniku Józefa Rostafińskiego.

Warsztaty prowadzi dr Magdalena Przysieżna-Pizarska, pracownik naukowy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Opolskiego.

Na podstawie przeprowadzonych badań rozpoznano roślinność na kultowych stanowiskach archeologicznych, którą we wczesnym średniowieczu uznawano za magiczne zioła.

Workshop

“Magic Herbarium“ by J. Rostafiński, workshops
Tasting of dishes and herbs presented in Józef Rostafiński's Magic Herbarium.

The workshops are conducted by Dr. Magdalena Przysieżna-Pizarska, a researcher at the Historical Institute of the University of Opole.

On the basis of the conducted research, vegetation in iconic archaeological sites was recognized, which in the early Middle Ages were considered magical herbs.

Free

Saturday 19 June de 17:00 à 20:00

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

workshops

Accessibility

Visual disability, Hearing disability

Opolskie, Byczyna

Obiekt Pałacowo-Parkowy w Gołkowicach, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Spółdzielnia Socjalna "Perunica"

Gołkowice 4
46-220 Byczyna

http://historia.uni.opole.pl/

“O czym mówią kości“, Obiekt Pałacowo-Parkowy w Gołkowicach, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Spółdzielnia Socjalna “Perunica“.

Wystawa zdjęć pochodzących z badań naukowych archeologicznych prowadzonych na terenie miasta Byczyna w latach 2009-2014.

Exhibition

O czym mówią kości - wystawa zdjęć z badań archeologicznych prowadzonych w Byczynie
Badania archeologiczne prowadzone w Byczynie były głównie na terenie cmentarzyska wczesnośredniowiecznego.

Odkryto ponad 1087 pochówków szkieletowych. Wśród nich dorośli, dzieci, młode kobiety w ciąży.

Szczególną uwagę przykuwały pochówki zbiorowe oraz pochówki z kamieniami na klatce piersiowej (antywampiryczne).

Free

Saturday 19 June de 17:00 à 20:00

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

wystawa

Accessibility

Visual disability, Hearing disability, Mental disability, Visit in French Sign Language (LSF)

Opolskie, Byczyna

Obiekt Pałacowo-Parkowy w Gołkowicach, Instytut Historii Uniwersytetu opolskiego, Spółdzielnia Socjalna "Perunica"

Gołkowice 4
46-220 Byczyna

http://historia.uni.opole.pl/

Prezentacja ziół pozyskanych w trakcie badań archeobotanicznych, Obiekt Pałacowo-Parkowy w Gołkowicach, Instytut Historii Uniwersytetu opolskiego, Spółdzielnia Socjalna “Perunica“.

Podczas badań archeologicznych, dla uzyskania pełnego obrazu społeczności zamieszkującej jakiś teren, wykonuje się dodatkowe badania, np. gleby, aby przeanalizować jaka roślinność była wykorzystywana. Jest to ważny element rekonstrukcji krajobrazu przyrodniczego daje społeczności.

Wśród roślin, które reprezentują dany okres, często zdarzają się zioła, które stosowano w lecznictwie czy w kuchni. Warto je zaprezentować.

Show

Prezentacja ziół pozyskanych w trakcie badań archeobotanicznych
Podczas badań archeologicznych, dla uzyskania pełnego obrazu społeczności zamieszkującej jakiś teren, wykonuje się dodatkowe badania, np. gleby, aby przeanalizować jaka roślinność była wykorzystywana.

Jest to ważny element rekonstrukcji krajobrazu przyrodniczego daje społeczności.

Wśród roślin, które reprezentują dany okres, często zdarzają się zioła, które stosowano w lecznictwie czy w kuchni.

Warto je zaprezentować.

Free

Saturday 19 June de 17:00 à 20:00

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

wykład

Accessibility

Visual disability, Hearing disability

Opolskie, Byczyna

Obiekt Pałacowo-Parkowy w Gołkowicach, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Spółdzielnia

Gołkowice 4
46-220 Byczyna

http://historia.uni.opole.pl/

„Wiła wianki i wrzucała je do falującej wody“ - dawne wierzenia dotyczące Nocy Sobótkowej, Obiekt Pałacowo-Parkowy w Gołkowicach, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Spółdzielnia.

Wierzena przedchrześcijańskie były dużo bogatsze od naszych współczesnych.

Mżna wyróżnić kilka, które zachowały się w pamięci do dnia dzisiejszego.

Jednym z nich jest Noc Kupały i Noc Sobotkowa.

To dwa ró1)ne obrzędy i warto pokazać ich różnice.

Stanowiska archeologiczne odkrywają tajemnice nie tylko osadnicze czy przyrodnicze, ale również obrzędowe.

Coraz częściej dostrzegamy elementy kultu dawnych wierzeń, warto o nich opowiedzieć.

Lecture

„Wiła wianki i wrzucała je do falującej wody“ - dawne wierzenia dotyczące Nocy Sobótkowej
Wierzena przedchrześcijańskie były dużo bogatsze od naszych współczesnych.

Mżna wyróżnić kilka, które zachowały się w pamięci do dnia dzisiejszego.

Jednym z nich jest Noc Kupały i Noc Sobotkowa.

To dwa ró1)ne obrzędy i warto pokazać ich różnice.

Stanowiska archeologiczne odkrywają tajemnice nie tylko osadnicze czy przyrodnicze, ale również obrzędowe.

Coraz częściej dostrzegamy elementy kultu dawnych wierzeń, warto o nich opowiedzieć.

Free

Saturday 19 June de 17:00 à 20:00

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Wykład

Accessibility

Visual disability, Hearing disability

Podkarpackie, Rzeszów

Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego | Institute Archaeology Rzeszów University

Moniuszki 10
35-015
Rzeszów
Poland

https://www.facebook.com/archeologiaUR/

Głównym kierunkiem badawczym w Instytucie Archeologii UR jest kwestia wschodnich rubieży środkowoeuropejskiej prowincji kulturowej. Na pograniczach odmiennych kultur dochodziło do ważnych procesów kulturowych, np. wymiany dóbr i przenikania idei, manifestujących zarówno ich odrębność, jak i podobieństwa. Obecne tam zjawiska pozwalają ocenić, w jaki sposób różne społeczności mogły ze sobą współegzystować i jaki miały one wpływ na siebie. W działalności Instytutu Archeologii można wyróżnić dwa główne tematy badawcze: “Wschodnie pogranicze środkowoeuropejskiej prowincji kulturowej w pradziejach“ i “Pogranicze polsko-ruskie i formowanie się Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej“

W ramach tych tematów realizowany są różne projekty badawcze. Zapraszamy do zapoznania się z nimi!

Screening

Chotyniec - grodzisko scytyjskiego kręgu kulturowego
W 2016 roku, w ramach grantu NCN realizowanego przez IA UR „Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny” zostały zrealizowane pierwsze badania terenowe w miejscowości Chotyniec. Ich celem było rozpoznanie chronologii istniejącego w tym miejscu grodziska. Wynikiem tych badań było odkrycie wielkiego grodziska kultury scytyjskiej. Prace archeologiczne kontynuowano w 2017 roku i wówczas odkryto tzw. zolnik oraz jedyną w Polsce amforę grecką, która stała się znakiem rozpoznawczym ekspedycji chotynieckiej.

Tu zobaczysz nasze publikacje

Free

Sunday 20 June de 8:00 à 00:00 Saturday 19 June de 8:00 à 00:00 Friday 18 June de 8:00 à 00:00

General public

Screening

Gordineşti II - eneolityczna osada obronna z drugiej połowy IV tys. p.n.e.
Gordineşti II - jedna z najważniejszych i najbardziej znanych osad obronnych późnego etapu kultury Cucuteni-Trypole (3300-3000 p.n.e.) w Europie Wschodniej. Dzięki współpracy Instytutu Archeologii UR i Mołdawskiej Akademii Nauk w Kiszyniowie rozpoczętej w maju 2016 r. podjęte zostały kompleksowe badania tego cennego dla europejskiego dziedzictwa stanowiska. Od 2019 r. jest ono badane w ramach grantu NCN „Gordinesti-Stinca goala jako modelowy przykład rozwoju i schyłku obronnych osiedli kultury trypolskiej z końca IV tys. BC”. Kilkuletnia owocna kooperacja polsko-mołdawskich badaczy doprowadziła do identyfikacji kilku budynków mieszkalnych wraz z ich zapleczami gospodarczymi. Podczas prac wykopaliskowych natrafiono także na wiele cennych zabytków (m.in. wysokiej jakości malowaną ceramikę, figurki antropomorficzne, czy przedmioty wykonane z kamienia, krzemienia i rogu). Badania Instytutu Archeologii UR i Mołdawskiej Akademii Nauk w Kiszyniowie w Gordineşti mają charakter interdyscyplinarny. Istotny nacisk kładziony jest m.in. na problematykę chronologii absolutnej osiedla, jego środowiskowy “entourange“ oraz techniki gospodarcze stosowane przez jego mieszkańców.

Tu zobaczysz nasze publikacje

Free

Sunday 20 June de 8:00 à 00:00 Saturday 19 June de 8:00 à 00:00 Friday 18 June de 8:00 à 00:00

General public

Screening

Grody Czerwieńskie
Jednymi z najważniejszych stanowisk archeologicznych Polski wschodniej są grody w miejscowościach Czermno i Gródek. W ostatnich latach realizowano szereg projektów naukowych związanych z tymi stanowiskami. W latach 2014-2018, w ramach NCN realizowano grant “Sfinks słowiańskiej sfragistyki – plomby typu drohiczyńskiego z Czermna na wschodnioeuropejskim tle porównawczym“. Od 2019 prowadzone są natomiast prace w ramach projektu “Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie), część II. Dokończenie prac dokumentacyjnych (2019-2021)“ Celem jego jest przygotowanie dwóch monografii pt. „Ceramika z badań dawnych w Gródku (1952-55) na tle znalezisk z Polski i Rusi. Studium interdyscyplinarne” a także „Czermno w świetle znalezisk z badań w latach 2010-2011. Chronologia, powiązania kulturowe, funkcja grodu”.

Tu zobaczysz nasze publikacje

Free

Sunday 20 June de 8:00 à 0:00 Saturday 19 June de 8:00 à 0:00 Friday 18 June de 8:00 à 0:00

General public

Screening

Wydobycie pieca garncarskiego sprzed 1500 lat
Malhowice 9 – rozległa osada w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej na terenie Podkarpacia. Podczas badań prowadzonych przez Instytut Archeologii UR rozpoznano tam interesujące relikty prehistorycznego osadnictwa datowanego od II do V w. n.e. Jednymi z najciekawszych zabytków odkrytych podczas wykopalisk były piece służące do wypału ceramiki. Podczas badań odsłonięto ich ruszty i wloty w których rozpalano ogień. Następnie jeden z nich został w sposób efektowny wydobyty i przetransportowany na teren Instytutu Archeologii UR. To nowatorskie w skali Europy Środkowo-Wschodniej zadanie logistyczne miało na celu pełną ochronę obiektu i udokumentowanie go za pomocą najnowocześniejszych technologii 3D. Finalnie zabytek ten będzie kolejną atrakcją archeologiczno-turystyczna w tej części Europy.

Free

Sunday 20 June de 8:00 à 0:00 Saturday 19 June de 8:00 à 0:00 Friday 18 June de 8:00 à 0:00

General public

Podlaskie, Suwałki

Muzeum Okręgowe w Suwałkach (District Museum in Suwalki)

Ul. Kościuszki 81
16-400 Suwałki

https://muzeum.suwalki.pl/

Established in 1956, District Museum in Suwałki is located in a historic landmark built in 1912-1913 called Resursa (Old Civic Club).

Among its wide and extensive range of activity the Museum offers permanent exhibitions dedicated to prehistory, the city and region history as well as the works of Alfred Wierusz-Kowalski, a prominent Munich School painter born in Suwałki. The Museum also presents various temporary exhibitions devoted to archeology, ethnology, art, history and literature.

Since the beginning of its activity, the museum has been involved in archaeological research concerning north-eastern Poland and neighbouring territories, from the Stone Age to the early Middle Ages.

Workshop

Become an archaeologist!
An outdoor excavation research workshop.

Under the supervision of an archaeologist, participants learn methods of exploration and documentation during excavations.

Free

Saturday 19 June de 11:00 à 17:00

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability

The simulated archaeological site is located on a paved area with good access for wheelchairs. Visually impaired visitors can participate in workshops under the guidance of an archaeologist.

Pomorskie, Gdańsk

Spichlerz "Błękitny Baranek"

ul. Chmielna 53
80-748 Gdańsk

https://archeologia.pl/

Miłośnicy archeologicznych odkryć już zacierają ręce. W dniach 18, 19 i 20 czerwca, czyli przez cały weekend, będziemy obchodzić Europejskie Dni Archeologii 2021.

Z tej okazji Muzeum Archeologiczne w Gdańsku zaprasza na specjalne wydarzenia organizowane w Spichlerzu “Błękitny Baranek“. Wśród atrakcji są spotkania z archeologami, warsztaty dla dzieci, a także zwiedzanie z przewodnikiem.

Guided tour

Oprowadzanie po Spichlerzu “Błękitny Baranek“
Niedawno Spichlerz „Błękitny Baranek” powrócił na mapę atrakcji kulturalnych Gdańska. W ostatnich latach ten zabytkowy budynek, którego historia sięga XVI wieku, przeszedł gruntowną renowację. Najwyższy czas zobaczyć go na własne oczy! A jeśli zwiedzać, to najlepiej z przewodnikiem i za darmo.

Atrakcyjność „Błękitnego Baranka” polega zarówno na zabytkowej architekturze, jak i na wystawach, które znajdują się w środku. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku zaprasza na cztery ekspozycje stałe, urządzone na dwóch kondygnacjach spichlerza: „Miasto pod miastem”, „Średniowieczna uliczka hanzeatycka”, „Gdańsk w świecie Hanzy”, „Wyspa Spichrzów w Gdańsku”. Aktualnie można zwiedzać także wystawę czasową: „Między Słupią a Wierzycą – cmentarzyska z wczesnej epoki żelaza…”.

Oprowadzanie jest bezpłatne, ale obowiązują zapisy.

Maksymalna liczebność grupy: 10 osób (limit wynikający z przepisów epidemicznych).

TERMINY
18.06 (piątek) o godz. 13:30
19.06 (sobota) o godz. 11:30
19.06 (sobota) o godz. 13:30
20.06 (niedziela) o godz. 11:30
20.06 (niedziela) o godz. 13:30

JAK SIĘ ZAPISAĆ
Wyślij e-mail na adres: promocja@archeologia.pl. W treści maila podaj termin, na który chcesz się zapisać – datę i godzinę. Zapisy będą prowadzone najpóźniej do 17 czerwca w miarę dostępności miejsc.

Free

Friday 18 June de 13:30 à 15:00 Saturday 19 June de 11:30 à 13:00 Saturday 19 June de 13:30 à 15:00 Sunday 20 June de 11:30 à 13:00 Sunday 20 June de 13:30 à 15:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Lecture

Spotkania z archeologami - wystąpienia popularnonaukowe
Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii. Jednak za zamkniętymi drzwiami muzeum trwała praca. Archeolodzy realizowali projekty badawcze, opracowywali materiały i przygotowywali książki do druku. Teraz wreszcie można pochwalić się wynikami!

Zapraszamy miłośników historii i archeologii na spotkania, podczas których zaprezentujemy w przystępny sposób wyniki najnowszych badań dotyczących przeszłości Gdańska, Kaszub i Kociewia.

PROGRAM WYSTĄPIEŃ

10:00–10:30 | Olgierd Felczak: „Wczesny i środkowy neolit na Pojezierzu Starogardzkim w świetle badań nad dolną Wierzycą i Janką”

10:45–11:15 | Piotr Fudziński: „Między Słupią a Wierzycą – cmentarzyska kultury pomorskiej z obszaru Kaszub i Kociewia”

11:30–12:00 | Małgorzata Tuszyńska: „Kamienica Szlachecka. Cmentarzysko kultury wielbarskiej na Pojezierzu Kaszubskim”

12:15–12:45 | Bogdan Kościński: „Lastadia – najstarsza stocznia Gdańska w świetle badań archeologicznych”

Free

Friday 18 June de 10:00 à 12:45

Adults

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Workshop

Warsztaty dla dzieci - magnetyczne zakładki do książek
Dział Edukacji Archeologicznej zaprasza na warsztaty dla dzieci. Wspólnie wykonamy magnetyczne zakładki książkowe ozdobione średniowiecznymi motywami.

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci, które umieją posługiwać się nożyczkami i klejem. Muzeum zapewnia komplet materiałów potrzebnych do wykonania zakładki. Obowiązują zapisy (szczegóły niżej).

TERMINY
18 czerwca o godz. 14:00
18 czerwca o godz. 15:00

Czas trwania zajęć: ok. 45 minut.

MIEJSCE: Spichlerz „Błękitny Baranek”

CENA: 8 zł za dziecko (opiekun wchodzi za darmo), płatne na miejscu.

Prosimy pamiętać, że dzieciom do 12 roku życia musi towarzyszyć osoba dorosła. Nie ma możliwości pozostawienia dziecka bez opieki na czas zajęć.

LICZEBNOŚĆ GRUPY WARSZTATOWEJ: maks. 10 osób.

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY. Wyślij e-mail na adres: promocja@archeologia.pl. W treści maila podaj godzinę warsztatów oraz liczbę osób (dzieci i opiekunów), które wezmą udział. Zapisy będą prowadzone najpóźniej do 17 czerwca w miarę dostępności miejsc.

BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE: według obowiązującego prawa uczestnicy zajęć powinni nosić maseczki zakrywające nos i usta. Z tego obowiązku zwolnione są dzieci do 5 roku życia. Muzeum nie organizuje maseczek dla gości, ale dba o to, by pomieszczenia były wywietrzone, a przedmioty odkażone.

8.00 PLN

Friday 18 June de 14:00 à 14:45 Friday 18 June de 15:00 à 15:45

Children, Family, Schoolchildren

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Pomorskie, Sopot

Grodzisko w Sopocie

ul. Jana Jerzego Haffnera 63
81-715 Sopot

https://archeologia.pl/

Zapraszamy do urokliwego skansenu, czyli muzeum na wolnym powietrzu. Na sopockim wzgórzu, pośród bujnej zieleni i szumiących strumyków wznosi się zrekonstruowana osada z wczesnego średniowiecza...

Demonstration

Przywitanie lata
Grodzisko w Sopocie zaprasza na otwarte wydarzenie plenerowe pod hasłem „Przywitanie lata”. W sobotę 19 czerwca w zrekonstruowanej osadzie z wczesnego średniowiecza będzie można poczuć żywą historię. Pojawią się odtwórcy, rzemieślnicy, kramarze i bajarze – wszyscy w strojach z epoki. Wśród planowanych atrakcji są też zajęcia warsztatowe z plecenia wianków oraz garncarstwa – bezpłatne, ale obowiązują zapisy.

ATRAKCJE dostępne w godzinach 10:00–16:00

⇒ Żywa historia – rekonstruktorzy odtwarzający życie codzienne we wczesnym średniowieczu. Podczas pokazów będzie można posłuchać opowieści o tym, jakie ubrania nosili dawniej ludzie, jakiego uzbrojenia używali oraz jakim rzemiosłem się parali.

⇒ Kramy rzemieślników: biżuteria, wyroby płatnerskie i skórzane.

⇒ Baśnie i mity w muzycznej oprawie – spontaniczne występy wędrownych bajarzy z grupy Co Słyszał Jesion.

⇒ Wystawa prac laureatów konkursu plastycznego „Marzenia o Słowiańszczyźnie”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rodzimowierców Pomorskich – Jantar oraz Drzewo Przodków.

WARSZTATY na zapisy

⇒ Plecenie wianków – prowadzanie: Anna Wojciechowska – godz. 12:00, 13:00 i 14:00.

⇒ Garncarstwo – prowadzenie: Hubert Skrodzki – godz. 11:00 i 14:30.

Na warsztaty obowiązują zapisy telefoniczne: 58 340 66 00. Zajęcia odbywają się w małych, maksymalnie 10-osobowych grupach.

Free

Saturday 19 June de 10:00 à 16:00

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Pomorskie, Gdańsk

Skarby z morskich głębin - filmy online

Ołowianka 9-13
80-751 Gdańsk

https://www.nmm.pl/

Kanał YouTube i konto Facebook Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

https://www.youtube.com/c/+NarodoweMuzeumMorskie/videos
https://www.facebook.com/NarodoweMuzeumMorskie

Digital offers

Skarby z morskich głębin - online
18.06. (piątek)
9:00 - Wywiad z zabytkiem - gwizdek z poroża.

Zapraszamy na film o niezwykłym znalezisku archeologicznym jakim jest.. gwizdek! Nie jest to zwykły gwizdek, bo ma ponad 2000 lat! Tego jak wygląda, z czego jest wykonany, jak doszło do jego odkrycia oraz innych ciekawostek dowiecie się z opowieści dr Krzysztofa Kurzyka z Działu Badań Podwodnych NMM.

18:00 - Wrak P2- łódź bojowa z epoki wikingów.

Film prezentuje drogę unikatowego wraka P-2 z zatopionego średniowiecznego portu w Pucku na wystawę czasową Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. W trakcie badań archeologicznych został odsłonięty wrak łodzi bojowej z X wieku, który został wydobyty z dna Zatoki Puckiej, poddany konserwacji, dokumentacji cyfrowej oraz finalnie rekonstrukcji w specjalnie wykonanym stelażu odwzorowującym zrekonstruowany kształt.

19.06. (sobota)
9:00 Wywiad z zabytkiem - masło z XVIII-wiecznego wraka.

Czy masło może być zabytkiem? Co wspólnego ma masło z morzem i jak to się stało, że znalazło się ono na wystawie poświęconej archeologii podwodnej? Te i inne „maślane” tajemnice odkrywa przed nami Piotr Felkier z Działu Konserwacji Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

18:00 Wywiad z zabytkiem - beczka z wraka Miedziowca.

Jak się okazuje zwykła beczka również może mieć ciekawą historię. Zwłaszcza jeśli ma ona ponad 600 lat! O tym, co przez te wszystkie lata skrywała beczka oraz czego była świadkiem opowiada Piotr Dziewanowski z Działu Konserwacji Muzealiów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

20.06. (niedziela)
9:00 Wywiad z zabytkiem - bucik z wraka “General Carleton“.

Bucik z wraku statku „Generał Carleton” jest doskonałym przykładem tego, ile jeden mały zabytek niesie w sobie informacji o minionych czasach i o dawnych społecznościach. O tym, kto go nosił, dlaczego jest tak mały oraz w jakich okolicznościach został zgubiony opowiada Emilia Brotz z Działu Historii Żeglugi i Handlu Morskiego Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

18:00 Organizacja prac nurkowych na wraku „Helena”.

Zapraszamy na film, który pokazuje od kulis pracę nurków przygotowujących się do penetracji kolejnego bałtyckiego wraku. Wojciech Joński - kierownik prac nurkowych NMM – oprowadza po statku badawczym i dokładnie opisuje prace pokładowe towarzyszące archeologicznym badaniom podwodnym.

Free

Children, Adults, General public

Pomorskie, Gdańsk

Skarby z morskich głębin

Ołowianka 9-13
80-751 Gdańsk

https://www.nmm.pl/

Wydobyte z dna Morza Bałtyckiego, dotychczas anonimowe znaleziska, niemi świadkowie katastrof morskich, odkrywają swoje tajemnice w Spichlerzach na Ołowiance.

Zapraszamy na wystawę czasową przygotowaną przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, zatytułowaną: “Do DNA. 50 lat archeologicznych badań podwodnych Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku“. W wyjątkowej scenerii budującej magiczną aurę, wyjątkowe eksponaty snują fascynującą opowieść o niebezpieczeństwach związanych z pracą na morzu, walką ze sztormem w epoce żagla i pary, a także o morskich tragediach z okresu II wojny światowej. Opowiadają nam również o pokładowej codzienności, o marynarskich obowiązkach, rozrywkach i ubiorze.

Discovery tour

Skarby z morskich głębin
Zapraszamy na odkrywanie ukrytych „skarbów” na wystawie czasowej „Do DNA” poświęconej archeologii podwodnej (Gdańsk, Spichlerze na Ołowiance).

Nasze ukryte niespodzianki będą czekały na zwiedzających w sobotę i niedzielę (19-20.06.2021 od godz. 11.00). Każde dziecko z rodzicami może znaleźć i zabrać na pamiątkę do domu jeden podwodny „skarb”.

Serdecznie zapraszamy i życzymy wspaniałej zabawy!

12.00 PLN

Sunday 20 June de 11:00 à 18:00 Saturday 19 June de 11:00 à 18:00

Children, Family

Świętokrzyskie, Ostrowiec Świętokrzyski

Monety rzymskie

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki
Sudół 135 a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

W ramach Europejskich Dni Archeologii Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki przybliży temat “Monety rzymskie“.

Zaprezentujemy monety, które znajdują się w naszych zbiorach. Zapraszamy także na wykład online z możliwością zadawania pytań.

Digital offers

Wykład “Monety rzymskie“
Wykład online z możliwością zadawania pytań.

Wynalazek pieniądza w postaci monet był jednym z najbardziej znaczących osiągnięć cywilizacyjnych i technicznych w historii ludzkości. W zbiorach muzealnych całej Europy i Polski bardzo licznie reprezentowane są starożytne monety rzymskie. To właśnie im będzie poświecony wykład. Jego słuchacze dowiedzą się, kiedy powstały pierwsze rzymskie monety, jak rozwijało się rzymskie mennictwo w czasach Republiki i Cesarstwa, oraz skąd wzięły rzymskie monety znajdowane na obszarze Polski. Będą mogli posłuchać także o tym, co łączyło monety z propagandą rzymskich cesarzy i jakie było gospodarcze znaczenie pieniądza.

Free

Sunday 20 June de 16:00 à 17:00

General public

Digital offers

Prezentacja monet rzymskich ze zbiorów Muzeum
Prezentacja monet z okresu wpływów rzymskich znajdujących się w zbiorach Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki.

Free

General public

Świętokrzyskie, Kielce

Muzeum Narodowe w Kielcach

pl. Zamkowy 1
25-010 Kielce

www.mnki.pl

The National Museum in Kielce is an institution having more than 100 years of experience. Its collection includes valuable exhibits from the fields of painting, arts and crafts, folk art, literature, archaeology and nature.

Currently, the National Museum in Kielce consists of five departments: the Former Palace of Cracow Bishops, the Museum of Henryk Sienkiewicz in Oblegorek, the Museum of Stefan Żeromski's School Years, the Museum for Intercultural Dialogue and the Archaeological Museum in Wiślica.

The Museum organizes numerous temporary exhibitions, concerts, lectures, conferences, workshops for children and youth and family events. The long tradition obliges, and the museum keeps making efforts to become even more attractive and public-oriented.

Exhibition

Visiting the permanent exhibition Pradzieje i wczesne średniowiecze Ponidzia i Wiślicy
The exhibition presents monuments illustrating the rich history of the settlement of Wiślica and Ponidzie from the Stone Age to the early Middle Ages. They are a source of knowledge about ancient cultures and people who inhabited these areas, they present old ways of farming, funeral rites, beliefs and crafts. Guided tours of the exhibition are scheduled for 10, 12 and 2 o'clock on Friday. Visitors need to book in advance at 41 344 60 96 int. 302 or 307. The number of visitors is limited!

Free

Sunday 20 June de 08:00 à 16:00 et de 10:00 à 18:00Friday 18 June de 08:00 à 16:00 et de 10:00 à 18:00

General public

Digital offers

Gliniane naczynie wykonane techniką wałeczkową – film edukacyjny krok po kroku.
Description of activity: One of the oldest methods of handmade vessel making is the roller technique. It was based on forming the walls of a vessel with clay rolls, which were placed on top of each other. The contact area was primed and levelled with fingers or simple tools. In the video we will show how easy it is to make a Neolithic earthen vessel.

Free

Saturday 19 June de 10:00 à 11:00

General public

Digital offers

Słów kilka o romańskiej Płycie orantów z Wiślicy - podcast
Archaeological Museum in Wiślica will tell us about the Slab of Orants, which is one of the most valuable monuments of the place.

Free

Saturday 19 June de 16:00 à 17:00

General public

Digital offers

Spotkanie z kaligrafią – warsztat
Calligraphy is not only handwriting. It is defined as the art of drawing signs aesthetically. Learning the art was supposed to shape the character, accuracy and patience of the writer. Medieval books constitute an example of using beautiful writing in practice. In the video we will demonstrate how to write nicely with a quill pen.

Free

Sunday 20 June de 18:00 à 19:00

General public

Lecture

Biżuteria to więcej niż tylko ozdoba – o precjozach z I-IV w. po Chr. na Krymie
During the lecture, Beata Polit from the Archaeology Department of the National Museum in Kielce will take us on a long journey to the Akerman Steppe. The topic of the story will be the fashion and ornaments of the Barbary people living in the Crimea in the period from the 1st century AD to the 4th century AD. The topic of the paper is the result of project no. 2014/13/N/HS3/04575 funded by the National Science Centre.

Free

Sunday 20 June de 12:00 à 13:30 (Meeting places: The Museum for Intercultural Dialogue, Rynek 3, 25-303 Kielce)

General public

Wielkopolskie, Poznań

Archeological Reserve Genius Loci

ul. ks.I. Posadzego 3
61-108 Poznań

https://rezerwat.muzarp.poznan.pl/en

The Archaeological Reserve Genius Loci is a place which combines tradition with modern technology.

A fully interactive exhibition, equipped with multimedia kiosks and holographic projectors, takes visitors on a tour around the 10th-century architecture of Ostrów Tumski. The exhibition begins in the cinema room, where a 3D film about the origins of Poznan and archaeological research carried out in the area is screened. Then one moves on to the rooms with glass floors, under which the ramparts of the Poznań stronghold from the 10th century and the foundations of the wall of Bishop Jan Lubrański are exposed.

The aim of the Archaeological Reserve is to provide visitors with direct contact with the historical relics of the beginnings of the Polish state and the oldest fortifications.

Demonstration

Archeological Works on Ostrów Tumski
Description of archeological works on few sites localized on Ostrów Tumski peninsula.

Free

General public

Digital offers

Virtual tour
Experience Reserve exhibitions online !

Free

General public

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Zachodniopomorskie, Stargard

The Archaeological and Historical Museum in Stargard

Rynek Staromiejski 2-4
73-110 Stargard

www.muzeum-stargard.pl

The Archaeological and Historical Museum in Stargard is the only museum in town.

The collections gathered in the Museum for scientific, research and exhibition purposes are relics in the field of: archaeology, archival science, ethnography, photography, military, numismatics and many other areas of museology.

Exhibition

Pobite gary
For the first time, our museum presents fragments of ceramic objects, considered non-exhibition, but of high substantive value.

It is about them that research works are created, thanks to which the history of Stargard was introduced into the scientific circulation and takes its place on the European map of centers focusing their interests around urban archaeology.

http://muzeum-stargard.pl/pl/wystawy/czasowe/Pobite-gary_868

1.00 PLN, There are discounted rates

Sunday 20 June de 10:00 à 18:00 et de 10:00 à 18:00Saturday 19 June de 10:00 à 18:00 et de 10:00 à 18:00Friday 18 June de 10:00 à 18:00 et de 10:00 à 18:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Digital offers

Archaeology in 3D
Selected archeological monuments in 3D.

Free

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Selected archeological monuments in 3D.

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Digital offers

Archaeology in 3D

Free

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Selected archeological monuments in 3D.

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Digital offers

Archaeology in 3D
Selected archeological monuments in 3D.

Free

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Digital offers

Procession of items
Centuries pass, generations come and go, but the idea never dies!

The digital presentation is to show the changes in the form and aesthetics of given groups of objects over the centuries.

Free

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Łódzkie, Łódź

Museum of Archeology and Ethnography

Plac Wolności 14
91-415 Łódź, Pologne

https://www.maie.lodz.pl/

18 czerwca 2021– zapraszamy szkoły na lekcje on-line (dla klas VI-VII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych)

Zgłoszenia odbywają się za pomocą formularza dostępnego na stronie. Ilość lekcji ograniczona, nie czekaj zgłoś swoją klasę. https://www.maie.lodz.pl/pl/lekcje-muzealne-online

School group visits

Lekcja muzealna „Crime story? Archeologia w świetle zagadek przeszłości”.
18 czerwca 2021– zapraszamy szkoły na lekcje on-line (dla klas VI-VII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych)

Detektyw i archeolog. Czy te dwa zawody mają ze sobą coś wspólnego? W jakich sytuacjach policja prosi o pomoc archeologa? Skąd wiadomo gdzie szukać i jak rozpoznać właściwy ślad? Podczas zajęć porozmawiamy o metodach pracy archeologa i wykorzystywanych przez tę dziedzinę nauk pomocniczych. Zawód ten zaprezentujemy na przykładach wykopalisk ze stanowisk od epoki brązu po okres II wojny światowej.

Zgłoszenia odbywają się za pomocą formularza dostępnego na stronie. Ilość lekcji ograniczona, nie czekaj zgłoś swoją klasę. https://www.maie.lodz.pl/pl/lekcje-muzealne-online

2.00 PLN

Friday 18 June de 09:00 à 10:00 et de 11:00 à 12:00

Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Łódzkie, Aleksandrów Łódzki

Rezerwatu przyrody Torfowisko Rąbień

Torfowa 95
95-069 Aleksandrów Łódzki

https://www.maie.lodz.pl/

11.00-13.00- spacer edukacyjny.

Ze względu na limit miejsc prosimy o zgłoszenia na adres mailowy: edukacja@maie.lodz.pl Uczestnicy otrzymają mailową informację o miejscu zbiórki

Discovery tour

Spacer edukacyjny po terenie Torfowiska Rąbień
Na terenie rezerwatu Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi przez kilkanaście sezonów prowadziło badania wykopaliskowe. Podczas prac odkryto na tym obszarze wiele bardzo ciekawych zabytków, z których najstarsze pochodzą sprzed 12 tysięcy lat!
Zapraszamy wszystkich chętnych na spacer, podczas którego omówione zostaną wyniki przeprowadzonych badań archeologicznych. Dodatkową atrakcją towarzyszącą wycieczce, będzie spotkanie z rekonstruktorem, który opowie o głównych zajęciach ludności z epoki kamienia. Dowiemy się o metodzie wykonywania krzemiennych narzędzi, łucznictwie, łowiectwie, garbarstwie.
Zapraszamy wszystkich chętnych! Ze względu na limit miejsc prosimy o zgłoszenia na adres mailowy: edukacja@maie.lodz.pl
Uczestnicy otrzymają mailową informację o miejscu zbiórki.

Free

Saturday 19 June de 11:00 à 13:00

Children, Family, General public

Guided tour

Spacer edukacyjny po terenie Rezerwatu przyrody Torfowisko Rąbień (Gmina Aleksandrów Łódzki)
11.00-13.00- spacer edukacyjny.

Na terenie rezerwatu Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi przez kilkanaście sezonów prowadziło badania wykopaliskowe. Podczas prac odkryto na tym obszarze wiele bardzo ciekawych zabytków, z których najstarsze pochodzą sprzed 12 tysięcy lat!

Zapraszamy wszystkich chętnych na spacer, podczas którego omówione zostaną wyniki przeprowadzonych badań archeologicznych.

Dodatkową atrakcją towarzyszącą wycieczce, będzie spotkanie z rekonstruktorem, który opowie o głównych zajęciach ludności z epoki kamienia.

Dowiemy się o metodzie wykonywania krzemiennych narzędzi, łucznictwie, łowiectwie, garbarstwie.

Ze względu na limit miejsc prosimy o zgłoszenia na adres mailowy: edukacja@maie.lodz.pl Uczestnicy otrzymają mailową informację o miejscu zbiórki.

Free

Saturday 19 June de 11:00 à 13:00

Children, Family, Adults, General public

Łódzkie, Pabianice

Spacer Archeologiczny przez Pabianice

Orla, 14/23
95-200, Pabianice
Pabianicki, Łódzkie

Podczas spaceru zagłębimy się w dzieje naszego miasta.

Spacer zagłębi nas w dzieje miasta i przedstawi pradziejowe stanowiska na terenie miasta.

Przejdziemy przez miejsca gdzie znaleziono kości mamuta, rogowy toporek ( jeden z najstarszych zabytków w mieście), poznamy dzieje zamku, lokowania miasta i inne ciekawostki.