The program of my region

Select your region or print the program.

17 results
Dolenjska, Škocjan

Park Škocjanske jame

12 Matavun 6215 Divača

https://www.park-skocjanske-jame.si/

Škocjan s ponorom Reke v podzemlje ter slikovitimi udornimi dolinami že od nekdaj predstavlja pomemben prostor srečanj. Tokrat se bomo srečali na vodenem sprehodu, tekom katerega bomo spoznavali pomen tega prostora, kot se nam kaže skozi arheološka najdišča.

Discovery tour

Jame - preprosta zavetišča? Spoznavanje pomena arheoloških jamskih najdišč Škocjana.
Potek poti: Informacijski center parka Škocjanske jame – razgledišče – Tominčeva jama v Veliki dolini – Škocjan – arheološka muzejska zbirka - informacijski center parka.
Dolžina poti: 2 km
Škocjan s ponorom Reke v podzemlje ter slikovitimi udornimi dolinami že od nekdaj predstavlja pomemben prostor srečanj. Tokrat se bomo srečali na vodenem sprehodu, tekom katerega bomo spoznavali pomen tega prostora, kot se nam kaže skozi arheološka najdišča.
Dobili se bomo na informacijskem centru parka Škocjanske jame. Od tam se bomo odpravili do Štefanjinega razgledišča, kjer se odpira razgled preko udornih dolin z Reko vse do Vremščice. Nadaljevali bomo s spustom v Veliko dolino. Na poti bomo videli vhode v manjše jame, iz katerih so znane posamične arheološke najdbe. So bila to priročna zavetišča za mimoidoče skupine, sezonska bivališča ali obredni prostori? Ustavili se bomo pri arheološkem najdišču Tominčeva jama, ki se nahaja v neposredni bližini vhoda Reke v podzemlje. Skušali bomo razumeti kakšen pomen so imele jame v preteklosti in kako jih razumemo danes.
Iz Velike doline se bomo popeljali z vzpenjačo, nato pa peš nadaljevali še do samega prazgodovinskega gradišča, ki leži na mestu današnje vasi Škocjan. Sredi gradišča se odpira brezno Okroglica, ob kateri se bomo spomnili lokalnih zgodb t.i. škocjanskih kaplancev. Sprehod bomo zaključili z ogledom muzejske zbirke, v kateri bomo zgodbo škocjanskega prostora spoznali še skozi arheološke najdbe.

Potrebna terenska obleka in obutev ter zaščitna maska.
Za lažjo organizacijo prosim sporočite svojo udeležbo na elektronski naslov: spela.prunk@psj-gov.si.
Zaradi preprečevanja širjenja korona virusa je potrebno imeti s seboj zaščitno masko, ki jo bomo rabili v prostorih muzejske zbirke.

Free

Saturday 20 June de 9:00 à 12:00

Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Dolenjska, Novo mesto

Dolenjski muzej Novo mesto

7 Muzejska ulica 8000 Novo mesto

https://www.dolenjskimuzej.si/si/

Dolenjski muzej Novo mesto je eden od večjih in pomembnih muzejev v Sloveniji. Ustanovljen je bil leta 1950 in predstavlja preteklost Novega mesta in velikega dela Dolenjske s sledečimi razstavami:Arheološka razstava, Etnološka razstava, Razstava novejše zgodovine, Spomeniško območje Kočevski rog in Galerija Jakčev dom.

Guided tour

Žele(z)na dama. Kneginja s Kapiteljske njive
Vodeni ogled občasne razstave Žele(z)na dama. Kneginja s Kapiteljske njive.Po razstavi, ki je posavljena v Knezovi sobi v Dolenjskem muzeju Novo mesto vas bo vodila kustosinja Petra Stipančič.

Free

Saturday 20 June de 22:00 à 23:00

Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Gorenjska, Škofja Loka

Loški muzej Škofja Loka

13 Grajska pot 4220 Škofja Loka

https://www.loski-muzej.si/

Loški muzej ima svoje prostore na Loškem gradu, ki s svojo mogočno podobo vlada nad mestom. Bogate muzejske zbirke pričajo o zgodovini in sodobnosti ozemlja ob Selški in Poljanski Sori, ki je nekdaj tvorilo loško gospostvo pod oblastjo škofov iz bavarskega Freisinga (973–1803).

Z arheološko, zgodovinsko, kulturnozgodovinsko, umetnostno, etnološko, prirodoslovno, športno zbirko in muzejem na prostem predstavljamo kulturno dediščino loškega območja in jo hkrati umeščamo v širši slovenski in evropski kontekst.

Show

Lubnik – gora velikanov. Pripovedovalski dogodek in ogled razstave
V Okroglem stolpu Loškega muzeja je na ogled razstava Lubnik – gora velikanov, na kateri predstavljamo poselitev gore Lubnik v arheoloških obdobjih in je del skupnega projekta muzejev na Gorenjskem Neverjetne gore.
Poznate legendo o nastanku naše priljubljene vzpetine? Ste si že ogledali razstavo v Okroglem stolpu Loškega muzeja, katere rdeča nit je, poleg resnejših arheoloških dejstev, v stripu upodobljena legenda o bratih velikanih, ki sta »glavna krivca« za nastanek Lubnika?
Vabimo vas na dvorišče Loškega muzeja, kjer vas bomo pocrkljali s kratko pripovedko o bratih velikanih, pripovedovala bo pravljičarka Karla B. Rihtaršič.
In ker so stripovske sličice v Loškem muzeju zaživele ne le na razstavi, temveč tudi na uporabnih muzejskih spominkih, kot so bombažne vrečke, kapucarji in dežniki, vam jih bomo ob tej priložnosti predstavili in ponudili na grajski stojnici.

In the Round Tower of the Škofja Loka Museum, there is an exhibition Lubnik - Mountains of Giants, which presents the settlement of Mount Lubnik in archaeological periods and is part of a joint project of museums in Gorenjska Incredible Mountains.
Do you know the legend of the origin of our favorite hill? Have you already seen the exhibition in the Round Tower of the Škofja Loka Museum, whose common thread is, in addition to more serious archaeological facts, the comic depicts the legend of the giant brothers, who are the “main culprits“ for the creation of Lubnik?
We invite you to the courtyard of the Škofja Loka Museum, where we will tell you a short story about the giant brothers, told by the storyteller Karla B. Rihtaršič.

Free

Friday 19 June de 17:00 à 18:00 (Na grajskem dvorišču je svežega zraka in prostora več kot dovolj, tako da naj vas ne skrbi, lahko bomo ostali na primerni razdalji. Primerno za staro in mlado, res lepo vabljeni!)

Children, Family, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years)

Pripovedlovalski dogodek

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Gorenjska, Žirovnica

Ajdna nad Potoki

Ajdna nad Potoki, Moste

Ajdna nad Potoki je arheološko najdišče v Karavankah, postavljeno na 1046 mnm. Bila je večkrat poseljena in ponovno opuščena. V nemirnem in nevarnem poznoantičnem času se je prebivalstvo umikalo iz nižjih na višje ležeče točke, kjer se je v zavetju cerkva nadaljevalo novo življenje. Iz tega časa so ohranjene stavbe, med katerimi je dominirala cerkev, hiše so bile enoprostorne ali dolge, predeljene v več prostorov. Najdbe pričajo o intenzivnem življenju od 4. do konca 6. stoletja, iz 9. stoletja izhajajo posamezne najdbe frankovske in slovanske vojaške opreme. Predavateljici bosta Barbara Hofman, univ.dipl.arheologinja in ddr. Verena Perko.

Discovery tour

Ajdna nad Potoki
Vodenje po arheološkem poznoantičnem najdišču Ajdna nad Potoki: predstavitev najdišča v poznoantičnem  dogajanju.

Free

Saturday 20 June de 11:00 à 12:30

Family, Adults, General public

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Gorenjska, Kamnik

Medobčinski muzej Kamnik

13 Muzejska pot 1241 Kamnik

https://www.muzej-kamnik-on.net/

Medobčinski muzej Kamnik s spoznavanjem, zbiranjem, ohranjanjem, dokumentiranjem, razumevanjem, raziskovanjem in predstavljanjem regionalne kulturne raznolikosti ter življenja ljudi, ki jih je zaznamovala večtisočletna zgodovina, obiskovalcem omogoča, da na svojstven način doživljajo vse bogastvo kulturne dediščine, ki se je ohranila. S svojimi zbirkami, dokumentacijo, razstavami in prireditvami spodbuja pozitiven odnos do lastne kulturne dediščine, ki izhaja iz bogate tradicije in zgodovine na zgodovinsko zaključenem ozemlju. S svojo odprtostjo in dostopnostjo, z znanjem in izkušnjami pa je nepogrešljiv vir spoznavanja preteklosti, ki omogoča razumevanje sedanjosti širšega osrednjeslovenskega prostora.

Tasting session

Antika skozi vsa čutila - Okusi rimske kuhinje
Okusi rimske kuhinje
Polona Janežič bo odkrivala skrivnosti rimske kuhinje, predjedi, glavnih jedi in sladic. Kdo je kaj jedel, koliko in kdaj? Kakšne začimbe, meso, priloge, sadje in zelenjavo so uporabljali? Pomagali boste pri pripravi nekaj preprostih jedi. Sledila pokušina rimskih jedi.

Tastes of Roman cuisine
Polona Janežič will discover the secrets of Roman cuisine, appetizers, main dishes and desserts. Who ate what, how much and when? What spices, meat, side dishes, fruits and vegetables were used? You will help prepare some simple dishes. The tasting of the dish follows.

Free

Saturday 20 June de 18:45 à 20:30

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Guided tour

Antika skozi vsa čutila - Javno vodstvo po občasni razstavi
Iskanje Izgubljene rimske poštne postaje z arheologinjo Janjo Železnikar.

Antiquity through all the senses
Public guided tour of the occasional exhibition
Search for the Lost Roman Post Office with archaeologist Janja Železnikar.

Free

Saturday 20 June de 18:00 à 18:45

Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Goriška, Nova Gorica

Grad Kromberk - Goriški muzej

1 Grajska cesta 5000 Nova Gorica

https://goriskimuzej.si/stalne-zbirke/grad-kromberk

Grad Kromberk, le nekaj kilometrov oddaljen od Nove Gorice, je osrednji razstavni prostor Goriškega muzeja in je tudi prostor srečevanja, druženja ter novih spoznanj. V pritličju in prvem nadstropju se nahajajo stalne postavitve umetnostne ter kulturne zgodovine. V drugem nadstropju je prostor za občasne razstave, predavanja, simpozije in druge dejavnosti. Grad obdaja čudovit park z amfiteatrom in lapidarijem na prostem.

Guided tour

Dom v prazgodovini.
Dom v prazgodovini. Predstavitev notranjosti hiše v železni dobi in ogled manjše razstave.
Home in prehistory. Introductory presentation of the Iron Age house interior and visit of a small exhibition

Free

Friday 19 June de 19:30 à 20:30

Children, Family, Adults, General public

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Koroška, Ravne na Koroškem

Arheološki park Turške šance, Koroški pokrajinski muzej

letni kino na Prežihovi bajti
13 Preški vrh 2390 Ravne na Koroškem

https://www.kpm.si/predavanje-arheoloski-park-turske-sance-sance-za-zanamce/

Koroški pokrajinski muzej je osrednja muzejska ustanova na Koroškem, ki izvaja javno službo varovanja premične kulturne dediščine na območju dvanajstih občin Koroške regije in se s posebnimi programi povezuje s Slovenci na avstrijskem Koroškem. Poslanstvo in zbiralna politika sta usmerjena zlasti v varovanje, zbiranje, proučevanje, prezentacijo in popularizacijo, konservacijo železarske, rudarske in druge tehnične dediščine, etnološke dediščine in lokalno značilne ljudske kulture, zbiranje umetnostnega in kulturnozgodovinskega gradiva starejših obdobij s posebnim poudarkom na varovanju predmetov arheološke dediščine ter sistematično raziskovanje in izpopolnjevanje zbirk novejše zgodovine.

Lecture

Predavanje Arheološki park Turške šance – Šance za zanamce
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru je v šolskem letu 2019/20 uspešno kandidirala na javnem razpisu Evropskega socialnega sklada preko posredniškega organa, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS, in izvajalca, Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS, in pridobila Študentski inovativni projekt za družbeno korist – ali krajše projekt ŠIPK. Sodelovala sta dva zunanja partnerja, in sicer Občina Ravne na Koroškem in Koroški pokrajinski muzej. V okviru projekta so študenti v sodelovanju z mentorji raziskali zgodovinske vire o Turških šancah v Podgori pri Kotljah in ugotovili najverjetnejšo podobo stražnih stolpov ter palisad, ki naj bi jih konec 15. stoletja postavili zaradi obrambe pred Turki. Na izbrani šanci smo izvedli arheološki testni izkop. Območje smo posneli z dronom in izdelali digitalni 3D-model celotnega območja ter 3D-model stražnega stolpa.
Predavala bosta dr. Rok Kamnik in Saša Djura Jelenko v okviru Evropskih dnevov arheologije EAD 2020.

Če bo deževalo, bo predavanje v muzejskem razstavišču Na gradu 2, Ravne na Koroškem.

Free

Friday 19 June de 21:00 à 22:00

Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

Osrednjeslovenska, Ljubljana

Spletne platforme Študentskega Arheološkega Društva

Študentsko arheološko društvo, Zavetiška ulica 5, 1000 Ljubljana

https://www.facebook.com/studentsko.arheoloskodrustvo

Študentsko arheološko društvo združuje študente arheologije, diplomirane arheologe ali samo ljubitelje arheologije.

Digital offerings - Games

Arheološka dediščina na družbenih omrežjih – ''arheološki izziv''
Promocija arheološke dediščine preko družabnih omrežij
Objavljanje arheoloških najdišč in zanimivosti za širšo javnost na družbenih omrežjih

Študentsko arheološko društvo vabi arheologe in študente arheologije k ''arheološkemu izzivu'' oz. k objavljanju arheoloških najdišč ali zanimivosti, vezanih na arheologijo. Izziv poteka tako: v času trajanja Evropskih arheoloških dni naj vsak objavlja poljubno število arheoloških najdišč ali zanimivosti (najmanj tri – zaželena je vsaj ena objava na dan) in pri tem ''nominira'' svoje kolege za sodelovanje pri izzivu. Zaželena je tudi nominacija kolegov iz tujine, s čimer se bo izziv z nekaj sreče razširil po vsej Evropi.

Free

Sunday 21 June de 00:01 à 23:59 Saturday 20 June de 00:01 à 23:59 Friday 19 June de 00:01 à 23:59

Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Hearing disability

Osrednjeslovenska, Ljubljana

Emona in Zgodnjekrščanski center, Mestni muzej Ljubljana - MGML

Mirje 4, 1000 Ljubljana

https://mgml.si/sl/mestni-muzej/

Mestni muzej Ljubljana od ustanovitve leta 1935 domuje v Turjaški palači. V muzeju hranimo več desettisoč muzealij, med katerimi izstopa najstarejše lesno kolo z osjo na svetu. Med odmevnejšimi projekti preteklih let so razstave KOLO 5200, VODA, Emona: mesto v imperiju, Nova doba prihaja! Industrija-delo-kapital ter Srednjeveška Ljubljana.

Guided tour

RIMLJANI V LJUBLJANI
Drage družine! Obiščite arheološki park Zgodnjekrščansko središče in stopite z nami 2000 let v preteklost. Spoznajte rimskega učitelja, legionarja, matrono in duhovnika ter med ruševinami antične predhodnice Ljubljane izbrskajte zgodbe starodavnega mesta Emone.

Dear families! Visit the Early Christian Center Archaeological Park and travel with us 2000 years into the past. Meet a Roman teacher, legionnaire, and priest, and find the stories of the ancient city of Emona among the ruins of the ancient predecessor of Ljubljana.

Free

Saturday 20 June de 18:00 à 19:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Delni dostop za gibalno ovirane

Guided tour

RIMLJANI V LJUBLJANI
Obiščite arheološki park Zgodnjekrščansko središče in stopite z nami 2000 let v preteklost. Pridružite se Rimljanom in Rimljankam ter med ruševinami antične predhodnice Ljubljane izbrskajte zgodbe starodavnega mesta Emone.


Visit the Early Christian Archaeological Center and travel with us 2000 years into the past. Join the Romans and explore the stories of the ancient city of Emona among the ruins of the ancient predecessor of Ljubljana.

Free

Saturday 20 June de 21:00 à 22:00

Adults, General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Delni dostop za gibalno ovirane

Discovery tour

EMONA. Po rimski Ljubljani, krožna arheološka pot po središču Ljubljane EMONA. Roman trail of Ljubljana, circular archaeological trail in the centre of Ljubljana
Podajte se na pot po 2000 let stari dediščini Emone. Odkrijte starodavne mestne skrivnosti na krožni poti po rimski Ljubljani. Obiščite Emono v dveh arheoloških parkih: Emonska hiša in Zgodnjekrščansko središče.

Take a trail tracing the 2000–year–old heritage of Emona. Discover the ancient town’s mysteries along a circular trail of Roman Ljubljana. Visit Emona. Enter a house from the Roman period. Locate Ljubljana’s first baptistery. Touch a Roman wall.

Free

Saturday 20 June de 10:00 à 20:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

delni dostop za gibalno ovirane

Osrednjeslovenska, Medvode

Domačija Pr' Lenart na Belem pri Katarini

1 Belo 1215 Medvode

https://www.facebook.com/pg/Doma%C4%8Dija-Pr-Lenart-270216723155788/about/?ref=page_internal

Domačija Pr' Lenart je kulturni spomenik lokalnega pomena. Z različnimi umetniškimi projekti, kulturnimi in izobraževalnimi dejavnostmi odpiramo vrata domačije in nagovarjamo lokalno skupnost.

Lecture

Prazgodovinska gradišča v Polhograjskem hribovju - mag. Barbara Hofman
Kakšna je bila poselitev Polhograjskega hribovja v prazgodovini? Kaj nam odkrivajo arheološke najdbe in kaj lahko razberemo iz topografije in pisnih arheoloških virov? Vabljeni na predstavitev arheoloških najdišč med Sorškim poljem in Ljubljanskim barjem, kamor vas bo popeljala mag. Barbara Hofman.
Javno predstavitev za širšo javnost organizira Domačija Pr' Lenart, ki je kulturni spomenik lokalnega pomena. Z različnimi dejavnostmi odpirajo vrata domačije in nagovarjajo lokalno skupnost.
* V primeru slabega vremena bo dogodek odpovedan.

Free

Sunday 21 June de 19:00 à 20:00

Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

Podravska, Rače-Fram

Turistična ekološka kmetija Pri Baronu

6 Planica 2313 Fram

https://www.pribaronu.si/

Ljubitelji domače, z ljubeznijo pripravljene hrane ste prišli na pravi naslov!
Za kosilo lahko izbirate med različnimi meniji (tudi vegetarijanskimi, veganskimi, presnimi, dietnimi…), ki so pripravljeni na tradicionalen sezonski način. V Baronovi kuhinji uporabljamo veliko avtohtonih, kultiviranih in divjih rastlin, da je jedilnik zares pester in zanimiv v vsaki sezoni. Smo pa tudi prvi slovenski ponudnik zgodovinskih jedi pod blagovno znamko Heriterra. Zgodovinske jedi temeljijo na lokalni arheološki dediščini.

Tasting session

S Heriterro na EKO IDILI na POHORJU
V prijetnem okolju ekološke turistične kmetije pri Baronu boste lahko ob spremljavi etno-glasbene skupine okusili dediščino kot preplet arheologije, botanike, ekološkega kmetijstva in kulinarike! Pod okriljem znamke Heriterra so v preteklih letih arheologi, botaniki in specialisti v turizmu ter gostinstvu ustvarili jedi, ki v sebi združujejo razvoj kmetijstva in narave ter prehrane v preteklosti, vse od prazgodovine do srednjega veka. Ob jedeh bodo čutila razvajale tudi dišeče pijače, kulinarični sprehod pa bodo popestrili tudi keramični in kovinski rokodelski izdelki, ki jih je navdahnila arheologija Štajerske. Sprehodite se z nami skozi tisočletja okusov!
17.00 dobrodošlica: srednjeveški eliksir za dolgo življenje in kratek ogled ekološke kmetije
17.30 predstavitev znamke HERITERRA in arheološke dediščine okolja
18.00 glasbeni program: etno skupina ZALE
18.30 delavnica priprave prazgodovinskih kruhkov na kamnu ob ognju in priprava namaza iz divjih rastlin
19.30 uri degustacijska večerja s 5 hodi: historične jedi ob degustaciji oranžnih vin eko kmetije Valentan

Menu na osebo je 35 eur.

Za lažjo organizacijo prosimo za rezervacijo na naslov info@pribaronu.si ali na telefonsko številko 051 317 104.

35.00 EUR

Friday 19 June de 17:00 à 20:30

Adults, General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability

Podravska, Ptuj

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož

1 Muzejski trg 2250 Ptuj

https://pmpo.si/

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož je splošni muzej z zbirkami in oddelki za arheologijo, zgodovino, kulturno zgodovino, etnologijo, z restavratorskimi delavnicami in drugimi službami. Njegov nastanek sega v leto 1893, ko so na Ptuju ustanovili Muzejsko društvo in razstavili arheološke najdbe v tedanji nižji gimnaziji.Leta 1963 je dobil naziv Pokrajinski muzej Ptuj. Sedaj deluje na širšem območju Ptuja in Ormoža, ki slovi po bogatih prazgodovinskih in antičnih najdiščih (rimska Petoviona), obdobju preseljevanja ljudstev, srednjeveških in novoveških pričevanjih o kulturnem in gospodarskem pomenu Ptuja in zaledja ter slikovitem ljudskem izročilu.

Digital offerings - Virtual tours

Vodeni ogled razstave OSRČJE PETOVIONE / PTUJ V RIMSKI DOBI
Vodeni ogled razstave OSRČJE PETOVIONE / PTUJ V RIMSKI DOBI, posnetek na YouTube kanalu PMPO.
Osrčje Petovione nam bo v posnetku razkrila soavtorica razstave, arheologinja Aleksandra Nestorović.
Nous publions également une vidéo de la visite guidée de l’exposition en cours Osrčje Petovione (Cœur de Petovione) sera révélée dans la vidéo du co-auteur de l'exposition, l'archéologue Aleksandra Nestorović le 20 mai 2020.

Free

Saturday 20 June de 20:00 à 21:00

Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Podravska, Hajdina

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož

37a Spodnja Hajdina 2288 Hajdina (I. Mitrej)

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož je splošni muzej z zbirkami in oddelki za arheologijo, zgodovino, kulturno zgodovino, etnologijo, z restavratorskimi delavnicami in drugimi službami. Njegov nastanek sega v leto 1893, ko so na Ptuju ustanovili Muzejsko društvo in razstavili arheološke najdbe v tedanji nižji gimnaziji.Leta 1963 je dobil naziv Pokrajinski muzej Ptuj. Sedaj deluje na širšem območju Ptuja in Ormoža, ki slovi po bogatih prazgodovinskih in antičnih najdiščih (rimska Petoviona), obdobju preseljevanja ljudstev, srednjeveških in novoveških pričevanjih o kulturnem in gospodarskem pomenu Ptuja in zaledja ter slikovitem ljudskem izročilu.

Discovery tour

Vodeni ogled I. mitreja
Petoviona sodi med največja središča mitraizma v Evropi. Na Ptuju je bilo doslej odkritih kar pet Mitrovih svetišč. Mitra kot sončni bog bdi nad vesoljskim redom, dnevom in nočjo ter letnimi časi. Rojstvo Mitre, povezano s ponovnim rojstvom sonca, so praznovali v času zimskega solsticija. Povezave med ozvezdji, opisanimi v skrivnostnem kultu Mitre, se odražajo ravno pri zimskih in poletnih solsticijah. Letošnji poletni solsticij bo prav 20. junija.
Ptujski muzej vas vabi na brezplačni ogled dveh mitrejev, svetišč boga Mitre iz 2. in 3. stoletja, kjer vas bo arheologinja Iva Ciglar popeljala skozi življenje Rimljanov v antični Petovioni.

Petovione est l’un des plus grands centres du “culte à mystères“ de Mithra en Europe. A ce jour, déjà cinq sanctuaires mithriaques ont été découverts à Ptuj. Mithra, en tant que dieu du soleil, veille sur l’ordre cosmique, le jour et la nuit, et les saisons.
La naissance de Mithra, associée à la renaissance du soleil, ont été célébrées lors du solstice d’hiver. Les connections entre les constellations décrites dans le mystérieux culte de Mithra se produisent précisément aux solstices d’hiver et d’été. Cette année le solstice d’été aura lieu le 20 juin.
Le musée de Ptuj vous convie à une visite gratuite de deux mithrées, des sanctuaires du dieu Mithra des 2ème et 3ème siècles, avec l’archéologue Iva Ciglar qui vous guidera à travers la vie des Romains de l’ancienne Petovione.

Free

Friday 19 June de 17:00 à 19:00

Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Podravska, Ptuj

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož

5 K Mitreju 2250 Ptuj (III. Mitrej)

https://pmpo.si/

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož je splošni muzej z zbirkami in oddelki za arheologijo, zgodovino, kulturno zgodovino, etnologijo, z restavratorskimi delavnicami in drugimi službami. Njegov nastanek sega v leto 1893, ko so na Ptuju ustanovili Muzejsko društvo in razstavili arheološke najdbe v tedanji nižji gimnaziji.Leta 1963 je dobil naziv Pokrajinski muzej Ptuj. Sedaj deluje na širšem območju Ptuja in Ormoža, ki slovi po bogatih prazgodovinskih in antičnih najdiščih (rimska Petoviona), obdobju preseljevanja ljudstev, srednjeveških in novoveških pričevanjih o kulturnem in gospodarskem pomenu Ptuja in zaledja ter slikovitem ljudskem izročilu.

Discovery tour

Voden ogled III mitreja na Zgornjem Bregu
Petoviona sodi med največja središča mitraizma v Evropi. Na Ptuju je bilo doslej odkritih kar pet Mitrovih svetišč. Mitra kot sončni bog bdi nad vesoljskim redom, dnevom in nočjo ter letnimi časi. Rojstvo Mitre, povezano s ponovnim rojstvom sonca, so praznovali v času zimskega solsticija. Povezave med ozvezdji, opisanimi v skrivnostnem kultu Mitre, se odražajo ravno pri zimskih in poletnih solsticijah. Letošnji poletni solsticij bo prav 20. junija.
Ptujski muzej vas vabi na brezplačni ogled dveh mitrejev, svetišč boga Mitre iz 2. in 3. stoletja, kjer vas bo arheologinja Iva Ciglar popeljala skozi življenje Rimljanov v antični Petovioni.
Petovione est l’un des plus grands centres du “culte à mystères“ de Mithra en Europe. A ce jour, déjà cinq sanctuaires mithriaques ont été découverts à Ptuj. Mithra, en tant que dieu du soleil, veille sur l’ordre cosmique, le jour et la nuit, et les saisons.
La naissance de Mithra, associée à la renaissance du soleil, ont été célébrées lors du solstice d’hiver. Les connections entre les constellations décrites dans le mystérieux culte de Mithra se produisent précisément aux solstices d’hiver et d’été. Cette année le solstice d’été aura lieu le 20 juin.
Le musée de Ptuj vous convie à une visite gratuite de deux mithrées, des sanctuaires du dieu Mithra des 2ème et 3ème siècles, avec l’archéologue Iva Ciglar qui vous guidera à travers la vie des Romains de l’ancienne Petovione.

Free

Saturday 20 June de 10:00 à 12:00

Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Podravska, Črni vrh

Loncarski center Bahor: Otvoritev izobraževalnega vozlišča

Lončarski Center Bahor, zavod za razvoj in promocijo lončarstva
Kanji dol 4
5274 Črni vrh nad Idrijo
Slovenia

https://www.bahor.si/

Lončarski center Bahor, Inštitut za razvoj in promocijo lončarstva - imamo edinstven kraj, na prostem, kjer gradimo replike prazgodovinskih peči. Sodelujemo s študenti ljubljanske arheološke fakultete, da bi zagotovili prakso na temo keramike. Naša ekipa uporablja pripomočke, da ponuja široko raznolikost tečajev o materialni kulturi, starodavni tehnologiji in eksperimentalni arheologiji, vendar ne samo za odrasle - imamo veliko šol, učencev, s katerimi lahko sodelujemo.

Workshop

Loncarski center Bahor: Otvoritev izobraževalnega vozlišča
Za resnično doživetje krožne poti med turizmom, kulinariko in lončarstvom, bomo poskrbeli z avtentično degustacijo domačega piva iz replike rimske gubanke in kruhom po recepturi, ki izhaja iz obdobja srednjega veka. Skuhali bomo zeliščni čaj in ga postregli v replikah skodelic iz bronaste dobe, vse vsebine pa prepletli v poletnih delavnicah, ki jih napovedujemo za otroke in odrasle obiskovalce našega centra.
Podravska, Ptuj

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož

1 Muzejski trg 2250 Ptuj

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož je splošni muzej z zbirkami in oddelki za arheologijo, zgodovino, kulturno zgodovino, etnologijo, z restavratorskimi delavnicami in drugimi službami. Njegov nastanek sega v leto 1893, ko so na Ptuju ustanovili Muzejsko društvo in razstavili arheološke najdbe v tedanji nižji gimnaziji.Leta 1963 je dobil naziv Pokrajinski muzej Ptuj. Sedaj deluje na širšem območju Ptuja in Ormoža, ki slovi po bogatih prazgodovinskih in antičnih najdiščih (rimska Petoviona), obdobju preseljevanja ljudstev, srednjeveških in novoveških pričevanjih o kulturnem in gospodarskem pomenu Ptuja in zaledja ter slikovitem ljudskem izročilu.

Digital offerings - Virtual tours

Vodeni ogled razstave OSRČJE PETOVIONE / PTUJ V RIMSKI DOBI
S pomočjo youTube kanala PMPO si boste lahko ogledali razstavo Osrčje Petovione/Ptuj v rimski dobi.

Free

Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Podravska, Maribor

Maribor

28 Gosposka 2000 Maribor

https://www.bahor.si/

Lončarski center Bahor, zavod za razvoj in promocijo lončarstva združuje dejavnosti, ki imajo skupni cilj, razvoj in promocijo lončarstva v kulturi in umetnosti.
V centru delujejo:
Center za eksperimentalno arheologijo, Prodajalna, Center za raziskave in razvoj, Prototipna proizvodnja in Lončarska šola.

Open house

Arheološko / lončarsko potovanje v času
Novi izzivi, novi začetki! Ob odprtju novega izobraževalnega središča bo Lončarski center Bahor kot član EXARC-a in nosilec blagovne znamke Herittera na prvi dan Evropskih dnevov arheologije pripravil arheološko / lončarsko potovanje v času. Veliko otvoritev bo spremljal Max Zimani na glinenih inštrumentih in afriških bobnih. Privoščili vam bomo rimski kruh iz rimskih replik, srednjeveško pivo iz Šaleške pivovarne v replikah srednjeveške Šaleške pivske čaše. Prazgodovinski čaj pa bomo postregli v replikah skodelic iz bronaste dobe s tipičnim presegajočim ročajem.
Période(s) archéologique(s) :

Prehistory, Antiquity, Middle Age

Free

Friday 19 June de 17:00 à 19:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)