Tartu, Elva

Aakre Kivivare muistised

Free of chargeSaturday 20 June

Kivivarre, Palamuste küla

https://aakretarandkalme.wordpress.com/
add

Aakre Kivivare muististekompleks koosneb linnusest, asulakohast ja kivikalmest. Kõiki kolme on uuritud ning andnud olulist infot nii paiga kasutajate eluolu, kaubavahetuse kui ka matmiskommete kohta. Muistisekompleksi vanimad jäljed ulatuvad 2000 aasta tagusesse aega ning piirkond on olnud aktiivses kasutuses mitmel ajalooperioodil, millest igaüks on maastikule jälje jätnud.

The complex site of Aakre Kivivare comprises a hill-fort, settlement site and stone grave. The research on the site has provided information about the life, trade relations, and burial practices of the people using the site. The area was first in use at least 2000 years ago and during many centuries, each of which has left a mark on the landscape.

Guided tour

Guided tour

Jalutuskäik Aakre Kivivare muististel/ A guided walk on Aakre Kivivare complex site

Arheoloogid Maarja Olli ning Anu Lillak tutvustavad Aakre muististekompleksi: tarandkalmet, linnust ning asulakohta. Tutvustus toimub ekskursiooni vormis ja vabas looduses. Kogunemine toimub tarandkalmel.

Archaeologists Maarja Olli and Anu Lillak offer a guided tour on the sites of Aakre Kivivare: the stone grave, hill-fort, and settlement site. The tour will be held on the sites and the gathering site is the stone grave.

Free

Saturday 20 June de 16:00 à 17:30

Children, Family, Adults, General public

Press contact:

Eve Rand

eve.rand@muinsuskaitseamet.ee

00372 56494632

  • 2014 uuritud tarand leidudega
    M. Olli
  • Aakre muistised
    M. Lillak

Access map

26.23109 58.076742