Tartu, Tartu

Liivi muuseum

FreeSunday 21 June

Rupsi küla Peipsiääre vald Tartumaa

https://muusa.ee/
add

Liivi Muuseumis on vaadata kirjanike Juhan ja Jakob Liivi kodutalu, püsinäitus "Oleksin ma luuletaja”, samuti Kodavere kihelkonna ajalugu ja etnilisi gruppe tutvustav püsinäitus "Kodavere – hää mürakas kihelkonda.”

Open house

Open house

Suvealguse ajaloopiknik/ History picnic

Töötatakse välja arheoloogiamäng Alatskivi lossipargi matkarajal. Rajal on valitud 5 punkti, kus saab QR-koodi skaneerides vaadata infovideot piirkonna ajaloolise kujunemise kohta. Video lõpus tuleb ette valikvastustega küsimus. Kui vastata õigesti kõigile 5 küsimusele, siis on võimalik Liivi muuseumist saada auhinnaks meene.

21.06 kell 12.00 toimub Liivi muuseumis suvealguse ajaloopiknik, mille raames Krista Karro räägib muinasaegsetest matmiskommetest ja nende esinemisest Kodavere kihelkonnas/Peipsiääre vallas. Seejärel tutvustatakse arheoloogiamängu ning pärast toimub Andrus Kasemaa raamatu „Vanad uudised – Kokora valla lood" esitlus.

Talk about prehistoric burial customs and interesting new finds of the area by Krista Karro.
Introduction of landscape game "Along the river of time".
Selected sections from the book "Vanadest uudistest" ("Old News") by Andrus Kasemaa.
Picnic and bonfire night.

Free

Sunday 21 June de 12:00 à 18:00

Children, Family, Adults, General public

Press contact:

Eve Rand

eve.rand@muinsuskaitseamet.ee

00372 56494632

  • Alatskivi linnus Kalevipoja säng
    M. Pakler 1976

Access map

27.123014 58.571292