The program of my region

Select your region or print the program.

Download the program in pdf

  • Tartu
3 results
Tartu, Tartu

Eesti Rahva Muuseum

Muuseumi tee 2

https://erm.ee/et/events/giidituur-ermis-ja-raadil-avastades-arheoloogiat?t=13:00&m=20.%20Juuni

Rahvusvahelisel arheoloogiapäeval 20. juunil kutsub ERM kaasahaaravale tuurile: näitusel „Kohtumised“ tutvume põnevamate esemeleidudega ja meetoditega, mis annavad teadmisi meie esivanemate igapäevaelust. Hea ilmaga jalutame õues, räägime Raadi arheoloogilisest minevikust ning proovime omal käel muistseid töövõtteid.

ERM invites people to a tour: on the exhibition “Encounters“ visitors will get acquainted with interesting items and methods giving insight about the everyday lives of our ancestors. In case of good weather, there will be a walking tour outside the museum presenting archaeology of the Raadi area and there will be a possibility to try out ancient craft techniques.

Guided tour

Giidituur: avastades arheoloogiat/ Guided tour: discovering archaeology
Tuur algab kell 13 ERMi A-infoleti juurest, selle pikkus on u 90 minutit. Osavõtt on püsinäituse „Kohtumised“ sooduspiletiga (täiskasvanutele 8 eurot, lastele 4 eurot). Soovi korral võib pärast tuuri näitust omal käel edasi avastada.

Osalemine on eelregistreerimisega, kohti on piiratud arv: https://www.erm.ee/et/content/eesti-rahva-muuseumi-giidituurid

Registration is needed, the number of participants is limited: https://www.erm.ee/et/content/eesti-rahva-muuseumi-giidituurid

8.00 €, There are discounted rates

Saturday 20 June de 13:00 à 14:30 (Algus ERMi Ainfoleti juures/ Start from information counter A)

Children, Family, Adults, General public

Tartu, Tartu

Liivi muuseum

Rupsi küla Peipsiääre vald Tartumaa

https://muusa.ee/

Liivi Muuseumis on vaadata kirjanike Juhan ja Jakob Liivi kodutalu, püsinäitus “Oleksin ma luuletaja”, samuti Kodavere kihelkonna ajalugu ja etnilisi gruppe tutvustav püsinäitus “Kodavere – hää mürakas kihelkonda.”

Open house

Suvealguse ajaloopiknik/ History picnic
Töötatakse välja arheoloogiamäng Alatskivi lossipargi matkarajal. Rajal on valitud 5 punkti, kus saab QR-koodi skaneerides vaadata infovideot piirkonna ajaloolise kujunemise kohta. Video lõpus tuleb ette valikvastustega küsimus. Kui vastata õigesti kõigile 5 küsimusele, siis on võimalik Liivi muuseumist saada auhinnaks meene.

21.06 kell 12.00 toimub Liivi muuseumis suvealguse ajaloopiknik, mille raames Krista Karro räägib muinasaegsetest matmiskommetest ja nende esinemisest Kodavere kihelkonnas/Peipsiääre vallas. Seejärel tutvustatakse arheoloogiamängu ning pärast toimub Andrus Kasemaa raamatu „Vanad uudised – Kokora valla lood“ esitlus.

Talk about prehistoric burial customs and interesting new finds of the area by Krista Karro.
Introduction of landscape game “Along the river of time“.
Selected sections from the book “Vanadest uudistest“ (“Old News“) by Andrus Kasemaa.
Picnic and bonfire night.

Free

Sunday 21 June de 12:00 à 18:00

Children, Family, Adults, General public

Tartu, Elva

Aakre Kivivare muistised

Kivivarre, Palamuste küla

https://aakretarandkalme.wordpress.com/

Aakre Kivivare muististekompleks koosneb linnusest, asulakohast ja kivikalmest. Kõiki kolme on uuritud ning andnud olulist infot nii paiga kasutajate eluolu, kaubavahetuse kui ka matmiskommete kohta. Muistisekompleksi vanimad jäljed ulatuvad 2000 aasta tagusesse aega ning piirkond on olnud aktiivses kasutuses mitmel ajalooperioodil, millest igaüks on maastikule jälje jätnud.

The complex site of Aakre Kivivare comprises a hill-fort, settlement site and stone grave. The research on the site has provided information about the life, trade relations, and burial practices of the people using the site. The area was first in use at least 2000 years ago and during many centuries, each of which has left a mark on the landscape.

Guided tour

Jalutuskäik Aakre Kivivare muististel/ A guided walk on Aakre Kivivare complex site
Arheoloogid Maarja Olli ning Anu Lillak tutvustavad Aakre muististekompleksi: tarandkalmet, linnust ning asulakohta. Tutvustus toimub ekskursiooni vormis ja vabas looduses. Kogunemine toimub tarandkalmel.

Archaeologists Maarja Olli and Anu Lillak offer a guided tour on the sites of Aakre Kivivare: the stone grave, hill-fort, and settlement site. The tour will be held on the sites and the gathering site is the stone grave.

Free

Saturday 20 June de 16:00 à 17:30

Children, Family, Adults, General public