The City of Zagreb, Općina Donji grad

Arheološki muzej u Zagrebu | Archaeological Museum in Zagreb

Digital offerings - Virtual tours
Digital offerings - Games
Digital offerings - Download resources
Digital offerings - Mobile applications
Digital offerings - Others
  • Difficultés motrices / fauteuil roulant
  • Handicap auditif

Trg Nikole Šubića Zrinskog 19
10000 Zagreb

https://www.amz.hr/hr/naslovnica/
add

Današnji Arheološki muzej u Zagrebu jedan je od izravnih sljedbenika nekadašnjeg Narodnog muzeja iz sredine 19. st. Isprva se Arheološki odjel osamostalio, ali još uvijek je djelovao u sklopu Narodnog muzeja. Tek je s vremenom postao samostalni Arheološki muzej s pet odjela, a danas se nalazi u nekadašnjoj palači Vranyczany Dobrinović.

Digital offerings - Download resources

Digital offerings - Download resources

Radionica halštatske hrane & kuharica / Kaptol Hallstatt food workshop and cookbook

Kuharica je jedan od rezultata projekta Iron Age Danube. Recepti su nastali kao rezultat mašte, ali sastojci koji su korišteni za njihovu pripremu su dokazani paleobotaničkim i paleozoološkim analizama provedenim na uzorcima pronađenim na stariježeljeznodobnom lokalitetu Kaptol nedaleko Požege.
Na ovom linku možete preuzeti kuharicu na hrvatskom jeziku:
https://www.amz.hr/media/1yxlhiyk/kuharica_interreg_kaptol_amz_hr.pdf

This cookbook is one of results of project Iron Age Danube. The recipies themselves are a product of the participants’ imagination, but the groceries were selected in accordance with actual archaeobotanical and archaeo zoological finds discovered in Iron Age graves from one of the most significant Early Iron Age sites on the territory of Croatia – Kaptol near Požega.

Free

Sunday 21 June de 00:01 à 23:59

Saturday 20 June de 00:01 à 23:59

Friday 19 June de 00:01 à 23:59

Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Hearing disability

Digital offerings - Download resources

Digital offerings - Download resources

Doživi željezno doba / Iron Age Experience

Publikacija Doživi željezno doba - edukativne radionice i muzejski programi projekta Iron-Age-Danube namijenjena je za daljnju uporabu u školama i muzejima.

U sklopu projekta uveden je novi format: međunarodni arheološki kampovi koji su bili organizirani u osam mikroregija. Ovi su kampovi nudili jedinstven način kombiniranja znanstvenih istraživanja te aktivnosti vezanih za podizanje javnog interesa za arheološku baštinu. Tijekom kampova organiziranih u Austriji, Hrvatskoj, Sloveniji i Mađarskoj, razvijeno je i testirano nekoliko edukativnih radionica i muzejskih programa s posebnim naglaskom na odnos eksperimentalne arheologije te mlađih generacija posjetitelja muzeja i arheoloških parkova školske dobi.
Publikacija je dostupna i na hrvatskom jeziku:
https://www.amz.hr/media/sm1d1mdv/dozivi_zeljezno_doba_hr_web.pdf

The project Monumentalised Early Iron Age Landscapes in the Danube river basin, abbreviated as Iron-Age-Danube, is part of the Interreg Danube Transnational Programme (DTP) of the European Union. It focuses on the monumental archaeological landscapes of the Early Iron Age, characterised, for example, by fortified hilltop settlements and large tumulus cemeteries, from the era between roughly the 9th–4th centuries BC, corresponding to the Hallstatt period.

The project involves a partnership between twenty institutions from Austria, Croatia, Hungary, Slovakia and Slovenia, which also have the necessary expertise in archaeological heritage management and cultural tourism. It builds on a shared vision of and joint approaches to researching, managing and protecting complex (pre)historic landscapes and their integration into sustainable tourism.

As part of the project, a new communication format was introduced in the Danube region: International Archaeological Camps in eight micro-regions. These camps offered a unique mode of combining research with public interest in archaeological heritage and scientific research. During the camps organised in Austria, Croatia, Slovenia and Hungary, several educational workshops and museum programmes focusing on experimental archaeology were developed and tested, particularly with the younger generation, in museums, archaeological parks and local schools. This booklet is made for further use in schools and museums.

Free

Sunday 21 June de 00:01 à 23:59

Saturday 20 June de 00:01 à 23:59

Friday 19 June de 00:01 à 23:59

Children, Adults, General public

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Hearing disability

Digital offerings - Download resources

Digital offerings - Download resources

Klinci željeznoga doba / Iron Age Kids

Publikacija Klinci željeznoga doba jedan je od rezultata aktivnosti projekta Iron-Age-Danube. Glavna namjena ove publikacije je educirati djecu školskog uzrasta o svim zasad poznatim i znanstveno utemeljenim segmentima života tijekom starijeg željeznog doba (o odijevanju, ishrani, pogrebnim običajima, naseljima i sl.), ali i o arheologiji kao znanosti.

Projektni partneri zajedničkim su snagama osmislili i realizirali koncept čitave publikacije, a izdavač je Archaeolingua za partnere na projektu Iron-Age-Danube. Izvornik ovog izdanja napisan je na engleskom jeziku, punog naziva Iron Age Kids, a dostupna je i hrvatska verzija prevedena od strane Arheološkog muzeja u Zagrebu
https://www.amz.hr/media/j2bdaeet/iron-age-kids_hr_for-website.pdf

Free

Sunday 21 June de 00:01 à 23:59

Saturday 20 June de 00:01 à 23:59

Friday 19 June de 00:01 à 23:59

Children, Family, Adults, General public

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Hearing disability

Digital offerings - Mobile applications

Digital offerings - Mobile applications

Aplikacija Iron Age Danube

Što je arheologija?
Što rade arheologinje i arheolozi?
Saznajte putem besplatne mobilne aplikacije koja će vam na zabavan način približiti pojedinosti o ovom detektivskom poslu istraživanja naše prošlosti.
Provjerite svoje znanje kroz igru.
Ova aplikacija nastala je kao jedan od rezultata Interreg projekta Iron Age Danube

Free

Sunday 21 June de 00:01 à 23:59

Saturday 20 June de 00:01 à 23:59

Friday 19 June de 00:01 à 23:59

Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Hearing disability

Digital offerings - Games

Digital offerings - Games

Bakreno doba

Bakreno doba ili eneolitik (lat. aeneus = mjeden, bakren; grč. lithos = kamen) traje od druge polovice 5. do 3. tisućljeća pr. Kr. a temeljno obilježje mu je uporaba metala, i to bakra i zlata, za izradbu nakita, oružja i oruđa.

Od 5. tisućljeća pr. Kr. područje kontinentalne Hrvatske i cijele Europe bilo je zahvaćeno burnim događanjima povezanim s velikim migracijama, prouzročenim lančanim kretanjem balkansko-maloazijskih i stepskih indoeuropskih naroda iz euroazijskih prostora i naknadnim prodorima iz srednje i zapadne Europe, koji su uništili neolitičke kulture, asimilirali neolitičko stanovništvo te tako donekle prekinuli etnički i kulturni kontinuitet.
Pogledajte video o vučedolskoj kulturi, a potom riješite kviz i provjerite znanje. Također, zabavite se slažući puzzle.

Free

Sunday 21 June de 00:01 à 23:50

Saturday 20 June de 00:01 à 23:50

Friday 19 June de 00:01 à 23:50

Children, Family, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Hearing disability

Digital offerings - Virtual tours

Digital offerings - Virtual tours

Iz školskih udžbenika povijesti - remix

Najbrojnija publika Arheološkog muzeja u Zagrebu učenici su osnovnih i srednjih škola koji dolaze vidjeti sve ono o čemu uče na nastavi povijesti. U ovoj virtualnoj izložbi prikazani su oni najpoznatiji predmeti koji se pojavljuju fotografijom u svim hrvatskim udžbenicima za nastavu povijesti. Svaki prikazani predmet ima i svoje poveznice koji potiču prema daljnjem istraživanju. Virtualna izložba "Iz školskih udžbenika povijesti - remix” je edukacijska, interaktivna i didaktička. Namijenjena je svima, posebno djeci i mladima te nastavnicima povijesti, koji će sigurno pronaći puno zanimljivih materijala u pripremanju svoje nastave. Autorica izložbe je Zorica Babić.

Free

Sunday 21 June de 00:01 à 23:59

Saturday 20 June de 00:01 à 23:59

Friday 19 June de 00:01 à 23:59

Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Hearing disability

Digital offerings - Virtual tours

Digital offerings - Virtual tours

Aliena pecunia. Zbirka antičkog novca zaplijenjena u Ustaškom logoru Požega / Aliena pecunia. The collection of Roman coins confiscated in the Ustashe Požega Camp

Numizmatički odjel Arheološkog muzeja u Zagrebu, među više od četvrt milijuna predmeta, čuva i numizmatičku zbirku konfisciranu od strane režima kvislinške NDH tijekom Drugog svjetskog rata.
Numizmatičkom analizom dijela zbirke koji obuhvaća antički novac utvrđeno je da zbirka najvjerojatnije potječe iz područja istočnog dijela Savsko-Dravsko-Dunavskog međurječja, koje danas pripada Republici Hrvatskoj. Istovremeno, arhivsko istraživanje rezultiralo je pronalažanjem podataka i donošenjem zaključaka koji se podudaraju s onima dobivenima numizmatičkom analizom.
Moguće su dvije verzije rekonstrukcije okolnosti oduzimanja zbirke: prema vjerojatnijoj varijanti, ona je zaplijenjena u Iseljeničkom i useljeničkom logoru Slavonska Požega tijekom ljeta 1941. godine, no postoji i mogućnost da je oteta nekom lokalnom požeškom kolekcionaru židovske vjere i/ili etničke pripadnosti u gradskoj ispostavi Ustaškog pokreta.
Impresum:
Organizator / Organized by: Arheološki muzej u Zagrebu / Archaeological Museum in Zagreb
Autor virtualne izložbe / Author of the virtual exhibition: Tomislav Bilić
Stručni suradnici / Collaborators: Miroslav Nađ, Anja Bertol Stipetić
Fotografije / Photographs: Igor Krajcar
3D virtualna šetnja / 3D virtual walk: Powered by Matterport/Presented by Tornado 360
Platforma virtualne izložbe / Platform used for the creation of the virtual exhibition: Genial.ly
Marketing i odnosi s javnošću / Marketing and public relations: Davorka Maračić

The Numismatic Department of the Archaeological Museum in Zagreb holds more than a quarter of a million objects. As part of its Collection of Roman Imperial bronze coins, the Department keeps a numismatic collection confiscated by the quisling regime of the Independent State of Croatia during the Word War II.
The numismatic analysis of Greek and Roman coins in the collection has shown that the eastern part of the Sava-Drava-Danube region in the territory of the modern Republic of Croatia is the most likely provenance of the collection. At the same time, archival research has resulted in the recovery of information and the formation of conclusions complementary to those obtained through the numismatic analysis.
Two possible reconstructions of the circumstances of the collection’s confiscation were established: it is likely that it was confiscated in the Slavonska Požega Concentration Emigration and Immigration Camp during the summer of 1941, but it is also possible it was confiscated in the Ustashe Požega organization, originally belonging to a local collector of Jewish (confessional or ethnic or both) ancestry.

Free

Sunday 21 June de 00:01 à 23:59

Saturday 20 June de 00:01 à 23:59

Friday 19 June de 00:01 à 23:59

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Hearing disability

Digital offerings - Others

Digital offerings - Others

Vodiči kroz stalni postav muzeja

Nudimo vam vodiče kroz pretpovijesnu i egipatsku zbirku Arheološkog muzeja u Zagrebu. Vodiči su u pisanom obliku popraćene pojedinim fotografijama.

Free

Sunday 21 June de 00:01 à 23:59

Saturday 20 June de 00:01 à 23:59

Friday 19 June de 00:01 à 23:59

Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Hearing disability

Digital offerings - Others

Digital offerings - Others

Razgled 3D modela arheoloških predmeta

Pozivamo sve posjetitelje da nam se pridruže u online razgledu 3D modela predmeta iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu.
Projekt 3D skeniranja arheoloških predmeta Arheološki muzej u Zagrebu ostvaruje u suradnji s Katedrom za fotogrametriju i daljinska istraživanja na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Free

Sunday 21 June de 00:01 à 23:59

Saturday 20 June de 00:01 à 23:59

Friday 19 June de 00:01 à 23:59

General public

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Hearing disability

Digital offerings - Virtual tours

Digital offerings - Virtual tours

3D virtualna šetnja stalnim postavom / 3D Virtual Museum tour

Stalni izložbeni postav prikazuje razvoj pretpovijesnih materijalnih i duhovnih kultura, odnosno kultura koje ne poznaju pismo te povijesne kulture i civilizacije kod kojih je raširena uporaba pisma.
Muzejski fundus sistematiziran je u odgovarajućim zbirkama (pretpovijesna, antička, srednjovjekovna, egipatska i numizmatička zbirka).
S obzirom na trenutno zdravstveno stanje u svijetu, a i zbog snažnog potresa od 22. ožujka 2020. godine (5,5 prema Richteru) koji je pogodio zgradu Arheološkog muzeja u Zagrebu te prouzročio brojna oštećenja, kako na samoj zgradi, tako i u stalnom postavu, muzej je trenutno zatvoren za javnost.
Iz tog razloga, svim posjetiteljima nudimo razgled stalnog postava Arheološkog muzeja u Zagrebu snimljenog u 3D tehnici.

Free

Sunday 21 June de 00:01 à 23:59

Saturday 20 June de 00:01 à 23:59

Friday 19 June de 00:01 à 23:59

General public

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Hearing disability

Press contact:

Anja Bertol Stipetić

abertol@amz.hr

+385996981659

  • Detalj stalnog postava Arheološkog muzeja u Zagrebu
    Arheološki muzej u Zagrebu

Access map

15.977324 45.810984