The City of Zagreb, Zagreb

Institut za arheologiju / Institute of Archaeology | Institute of Archaeology

Digital offerings - Games
Digital offerings - Others

32 Ljudevita Gaja 10000 Zagreb

http://www.iarh.hr/hr/naslovnica/
add

Institut za arheologiju znanstvena je institucija koja svojom djelatnošću obuhvaća sva razdoblja, od prapovijesti do novoga vijeka. U sklopu Europskih dana arheologije pridružite nam se u interaktivnim radionicama koje se organiziraju u sklopu projekata financiranih od strane Hrvatske zaklade za znanosti te u zabavnim aktivnostima za mlađu djecu (bojanka i dvojezična osmosmjerka).

The Institute of Archeology is a scientific institution whose activities cover all periods, from Prehistory to the modern period. As part of the European Archaeology Days, join us in interactive workshops organized in the scope of the projects financed by the Croatian Science Foundation and in fun activities for younger children (colouring book and bilingual words game).

Digital offerings - Others

Digital offerings - Others

IGRA: PRIČE I SLIKE O DJECI U PROTOPOVIJESTI/GAME: STORIES AND PICTURES ABOUT CHILDREN IN PROTOHISTORY

KAKAV ŽIVOT SU DJECA TADA ŽIVJELA?
O životu djece u tom razdoblju malo znamo, a arheološki izvori u kojima se mogu prepoznati tragovi djece su grobovi. Arheolozi prema predmetima u grobu određuju vrijeme kada je grob nastao i tumače zašto su baš ti predmeti stavljeni u grob. Arheolozi pričaju priče o prošlosti. Ispričaj i ti svoju priču o djetetu koje je stvarno postojalo u dalekoj prošlosti.
Napiši priču ili nacrtaj zgodu iz života svoga lika prema arheološkim podacima, sam možeš pretpostaviti kojeg spola je bio i možeš dati i ime djetetu iz kasnog brončanog ili mlađeg željeznog doba.
WHAT WAS LIFE LIKE FOR CHILDREN BACK THEN?
We know little about the life of children in that period; the archaeological sources for their traces are graves. Archaeologists examine the objects in the graves to determine the time when a grave was made and interpret why particular objects were placed in the grave. Archaeologists tell stories about the past. Tell your own story about a child who really existed in the distant past.
Write a story or draw a scene from your character’s life. You can choose the gender and give a name to this child from the Late Bronze Age or the Late Iron Age.

Free

Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Digital offerings - Others

Digital offerings - Others

Rimska vojska – Interaktivni plan rimskog vojnog logora / Roman army – Interactive plan of the Roman military camp

Radionica se sastoji od uvodnog opisa vojnog logora na koji se nastavlja interaktivna podloga kojom se saznaje više o dijelovima logora. Svaka poveznica uz kratak opis vodi do još jedne aktivnosti – križaljka, memory, informacija o lokalnoj atrakciji itd.

Workshop consists of an introductory description of the military camp, which is followed by an interactive platform that provides more information about parts of the camp. Each link with a short description leads to another activity - a crossword puzzle, memory, information about a local attraction etc.

Free

General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

Digital offerings - Others

Digital offerings - Others

Rimska vojska – Interaktivna karta Dunavski limes u Hrvatskoj / Roman army – Interactive map of Danube limes in Croatia

Radionica se sastoji od uvodnog opisa dunavskog limesa na koji se nastavlja interaktivna podloga kojom se saznaje više o lokalitetima na limesu. Svaka poveznica uz kratak opis vodi do još jedne aktivnosti – križaljka, memory, informacija o lokalnoj atrakciji itd.

Workshop consists of an introductory description of the Danube limes, which is followed by an interactive platform that provides more information about limes sites. Each link with a short description leads to another activity - a crossword puzzle, memory, information about a local attraction etc.

Free

General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

Digital offerings - Others

Digital offerings - Others

Radionica za djecu Oboji svog avarskog ratnika! / Workshop for children Paint your own Avar warrior!

Na radionici djeca će se moći upoznati s Avarima, ranosrednjovjekovnim ratnicima, bojanjem/stvaranjem svojeg ratnika.

In this workshop, children will be able to get acquainted with the Avars, early medieval warriors, by coloring / creating their own Avar warrior.

Free

Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years)

Digital offerings - Games

Digital offerings - Games

Dvojezična osmosmjerka / Bilingual words game

Neolitička dvojezična osmosmjerka – pronađite deset arheoloških neolitičkih riječi i naučite ih na engleskom!
Neolithic bilingual words game – find ten archaeological Neolithic words and learn them in Croatian!

Free

Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years)

Press contact:

Ivana Ožanić Roguljić

iozanic@iarh.hr

0038516150250

  • Djeca u protopovijesti - Dijete iz Zvonimirova/ Children in protohistory - Child from Zvonimirovo
  • Limes

Access map

15.976169 45.8079583