Koroška, Slovenj Gradec

Cerkev sv. Jurija - Šmartno pri Slovenj Gradcu

FreeSaturday 15 June

  • Difficultés motrices / fauteuil roulant

Glavni trg 24
2380 Slovenj Gradec

http://www.kpm.si/razstave/cerkev-svetega-jurija/
add

Jeseni leta 1993 so arheologi iz ZVKDS, OE Maribor ob zamenjavi dotrajanega tlaka v podružnični cerkvi Sv. Jurija na Legnu naleteli na ruševinske ostanke starejših sakralnih objektov in grobove. Med omenjenimi arheološkimi raziskavami so odkrili dve starejši gradbeni fazi – predromansko in romansko iz 1. pol. 12. stoletja. Iz obdobja 1. polovice 9. do 1. polovice 10. stoletja so bili odkriti temelji zgodnje srednjeveške cerkve. Sočasni staroslovanski grobovi, odkriti ob južni in vzhodni strani te cerkve (26 grobov) glede na pridane grobne najdbe pripadajo ketlaški kulturni skupini oz. mlajši kulturi alpskih Slovanov.
Vrhunsko prezentacijo odkritih arheoloških ostalin s stekleno in ogrevano hodno površino ter klimatiziranim spodnjim prostorom je leta 1994 mojstrsko izvedel arhitekt Kovač.

Guided tour

Guided tour

Javno vodstvo po cerkvi Sv. Jurija

Vabimo vas, da se nam pridružite na javnem vodstvu po cerkvi Sv. Jurija. Z vami bo arheologinja Koroškega pokrajinskega muzeja Anja Mihelič Pogorelčnik.

Free

Saturday 15 June
de 10:30 à 11:30

Family, General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Press contact:

Anja Vintar

info@arheoportal.si

+386 51 211 117

  • Cerkev sv.Jurija
    Tomo Jeseničnik

Access map

15.108153 46.500943