The program of my region

Select your region or print the program.

1 results
Podkarpackie, Tarnobrzeg

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega

ul. Sandomierska 27
39-400 Tarnobrzeg

https://mhmt.pl/

W dniach 15-16 czerwca w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega odbędzie się piknik archeologiczny poświęcony kulturze przeworskiej.
Nasze Muzeum mieści się w dawnej rezydencji hrabiów Tarnowskich - zamku w Dzikowie. W swoich zbiorach posiada między innymi kolekcję zabytków archeologicznych od epoki kamienia po czasy nowożytne. Szczególnym obiektem jest okazały grób wojownika konnego kultury przeworskiej, który stał się impulsem do zorganizowania naszej imprezy.

On June 15-16, The Historical Museum of Tarnobrzeg City will host an archeological picnic dedicated to the roman period.
Our Museum is housed in the Dzików Castle - a former residence of the Tarnowski counts. Museum collection contains, among others, archaeological artifacts dated from the stone age to modern times.

Demonstration

Piknik archeologiczny
Żelazo było dla ludności kultury przeworskiej surowcem o szczególnym znaczeniu. Wykonywano z niego nie tylko broń, narzędzia czy okucia, ale także ozdoby i biżuterię. Niewykluczone, że jego produkcja miała wręcz charakter sakralny.
W trakcie dwudniowych prezentacji można będzie obejrzeć, a nawet wziąć udział w wytopie żelaza prowadzonym w zrekonstruowanym piecu kotlinkowym, a w kolejnym dniu zobaczyć proces wykuwania miecza z uzyskanej łupki żelaznej. Dalsze stanowiska przybliżą zwiedzającym tajniki wytopu miedzi z rud i warsztat brązownika, a także techniki tkackie oraz wyroby tekstylne wzorowane na tych z epoki żelaza. Całość uzupełni ekspozycja militariów oraz przedmiotów codziennego użytku kultury przeworskiej

Free

Saturday 15 June
, Sunday 16 June de 10:00 à 18:00

Children, Family, Adults, General public

Demonstration

Archaeological picnic
Iron was a commodity of particular importance to the Przeworsk culture population. Not only weapons, tools or fittings were made of it, but also decorations and jewelry. It seems reasonable to claim that its production had even a sacral character.
During the two-day presentation visitors will be able to see and even take part in the iron smelting process carried out in the reconstructed slag-pit bloomery furnace, and the next day see the process of forging the sword from obtained iron bloom. Further booths will familiarize visitors with the secrets of copper smelting, bronzesmith workshop, as well as weaving techniques and textile products modeled on those from the Iron Age. The whole will be complemented by the exhibition of weapon and everyday objects of Przeworsk culture people.

Free

Saturday 15 June
, Sunday 16 June de 10:00 à 18:00

Children, Family, Adults, General public

Exhibition

Wystawa muzealna
Na ekspozycji w Muzeum można będzie zobaczyć zmodernizowaną wystawę archeologiczną, uzupełnioną o nieeksponowane wcześniej elementy wyposażenia grobu wojownika, a także wykonaną z żelaza dymarskiego rekonstrukcję miecza z tego zespołu.

Oprócz tego do dyspozycji zwiedzających będą pozostałe ekspozycje stałe i czasowe prezentowane w naszym Muzeum w tym zbiory dzieł sztuki z Kolekcji Dzikowskiej oraz wnętrza zamkowe.

4.00 €, There are discounted rates

Saturday 15 June
, Sunday 16 June de 10:00 à 18:00

Children, Family, Adults, General public

Exhibition

Museum exhibition
At the exhibition in the Museum, You will see modernized archaeological exhibition with previously unpublished elements from the warrior's grave equipment , as well as a reconstruction of the sword from this set made out of bloomery iron

To the disposal of the visitors there will be other permanent and temporary exhibitions presented in our museum, including works of art from Tarnowski Collection and the castle interiors.

4.00 €, There are discounted rates

Saturday 15 June
, Sunday 16 June de 10:00 à 18:00

Children, Family, Adults, General public