The program of my region

Select your region or print the program.

1 results
Jihočeský, Kovářov

Zážitkový park Zeměráj

201, Kovářov
39855 Kovářov

https://www.zemeraj.cz

The Nature Adventure Park Zeměráj is situated between Central and Southern Bohemia, covers an area of 9 hectares and surrounds a former farmhouse with a preserved timbered house dating back to 1640. Zeměráj mainly consists of an Archaeological Park of an Early Mediaeval Slavic village surrounded by gardens, fields and pastures, a pagan sanctuary and a burial mounds, animated by its inhabitants and animals. Furthermore, there are archaeological and palaeontological simulated sites. It was constructed according to the model of European interactive open-air museums, resp. ecomuseums, on the basis of modern methods of live interpretation of cultural and natural heritage. The Archaeological Park is a member of the EXARC.

Demonstration

European Archaeology Days
You will learn about the specific work of an archaeologist, about selected archaeological findings and the essentials of protecting archaeological heritage. You can search for relics of a specific period in a simulated archaeological site, put together “broken“ pottery or wooden building blocks of a log house, learn about the burial means in the early Middle Ages using a model of a skeleton grave, decorate your own pottery using ancient ornaments, make your own clay amulet according to the prehistoric templates. The event also includes a complex live interpretation of the lives of inhabitants in an early medieval Slavic village.
This event is realized with the financial support of the South Bohemian Region.

5.00 €

Saturday 15 June
de 10:00 à 18:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability

Demonstration

Evropské dny archeologie
Seznámíte se s konkrétní prací archeologa, s vybranými archeologickými nálezy a nezbytností ochrany archeologického dědictví. Můžete vyhledávat repliky dobových artefaktů v simulovaném archeonalezišti, sestavovat „rozbité“ keramické nádoby, poznávat způsoby pohřbívání v raném středověku prostřednictvím modelu kostrového hrobu, ozdobit si vlastní keramickou nádobu pravěkými ornamenty nebo si vyrobit hliněný amulet podle pravěkých vzorů. Součástí akce je i komplexní živá interpretace života obyvatel raně středověké slovanské vesnice.
Akce realizována s finanční podporou Jihočeského kraje.

5.00 €

Saturday 15 June
de 10:00 à 18:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability