Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Ename

Provinciale erfgoedsite Ename

Gratuitsamedi 15 juin, dimanche 16 juin

Provinciale erfgoedsite Ename
Lotharingenstraat 1
9700 Ename (Oudenaarde)

ajouter

Skeletten dragen veel geheimen mee. Niet alleen de manier waarop mensen begraven zijn en wat ze meenamen in hun graf. Ook vertellen skeletten meer over eetgewoonten en ontbering, ziekte en ongevallen, arbeid en vertier, kortom het menselijk leven. Hoe gaat de archeoloog tewerk bij het vinden van menselijke resten? En wat na de opgravingen? Bewaren in het depot? Bestuderen? Herbegraven?

14 uur en 16 uur: lezing door dr. Jessica L.A. Palmer, ‘Hoe de dood ons scheidt’
Archeoloog Jessica bestudeert skeletten als de meest directe bron over het leven in het verleden. Ze neemt je mee naar Aalst na de middeleeuwen. Hoe was het om er te leven en te sterven? Wat at men zoal en wat voor ziekten kreeg men? Wie werd waar begraven, en waarom?

15 uur: lezing door historica Marga Bonte, ‘Uit de grond’
Historica Marga werkt al jaren met de archeologische resten die in de kerk van Ename en op de abdijsite opgegraven zijn. Ze registreert en verpakt ze volgens de hedendaagse normen. Want de kennis over het bewaren van menselijk botmateriaal in een erfgoeddepot is enorm geëvolueerd.

za 15 juni 2019 van 14:00 tot 14:30
za 15 juni 2019 van 15:00 tot 15:30
za 15 juni 2019 van 16:00 tot 16:30
zo 16 juni 2019 van 14:00 tot 14:30
zo 16 juni 2019 van 15:00 tot 15:30

Contact presse :

Pascal RATIER

pascal.ratier@inrap.fr

331627356711

Plan d'accès

3.6327382 50.858334