Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Haacht

Den Box

Gratuitsamedi 20 juin

In 2017 werd er, alvorens de aanleg van de sportterreinen achter de polyvalente box aan te vatten, een archeologische opgraving uitgevoerd. Er bleken voornamelijk sporen van een nederzetting uit de Romeinse tijd in de ondergrond aanwezig te zijn. Daarnaast was sprake van vuursteen uit het Mesolithicum, enkele kuilen en opslagplaatsen uit de (Late) IJzertijd, een gebouw uit de Vroege Middeleeuwen, paalkuilen en een waterput uit de Volle Middeleeuwen en laat- en post-middeleeuwse greppels en karresporen.
Om de bezoeker en toevallige passant meer info over deze site te bieden zijn er infoborden voorzien die officieel voorgesteld worden tijdens de Archeologiedagen.

zaterdag 15 juni 2019 van 10:30 tot 12:00

Contact presse :

Pascal RATIER

pascal.ratier@inrap.fr

331627356711

Plan d'accès

4.6387673 50.9578961