Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Rotselaar

Molenstraat

Gratuitsamedi 20 juin

Spelen in een teletijdmachine
Molenstraat - Dijlestraat (nieuwe straat Fazantenweg)
3110 Rotselaar

https://www.archeologiedagen.be/agenda/search
ajouter

Tijdens het voorjaar van 2016 onderzochten archeologen van het Vlaams Erfgoed Centrum in opdracht van Durabrik deze terreinen. De opgraving leverde een nederzetting uit de midden bronstijd (ca. 1800 – 1100 v. Chr.) op met twee of drie woonstalhuizen en diverse bijgebouwen en kuilen. De grootste verrassing bleek de aanwezigheid van meer dan vijftig hutkommen - een rechthoekig gedeeltelijk ingegegraven gebouw uit de volle middeleeuwen (ca. 1050 – 1250 n. Chr.). In deze hutten werd een opmerkelijk groot aantal molenstenen gevonden. Dergelijke vindplaatsen met hutkommen uit de volle middeleeuwen zijn tot nu toe niet bekend in Vlaanderen. Het gaat dus om een unieke archeologische vindplaats, waar op vrij grote schaal molenaars graan gemalen hebben vanaf het midden van de 8ste eeuw tot de late 11de eeuw.

Circuit découverte

Circuit découverte

Spelen in een teletijdmachine

De intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst WinAr vond in verkavelaar Durabrik een bereidwillige partner om deze mooie resultaten te materialiseren in een speelplek. Belangrijk was dat het niet enkel een plek werd waar een paar speeltoestellen stonden als een soort reconstructie van de opgegraven sporen, maar dat het ook gevoelsmatig de bezoeker terugbracht naar een periode die ver achter ons gelegen is. Hiervoor was het gebruik van duurzame materialen en streekeigen groenbeplanting van essentieel belang. Daarnaast maakte de plaatsing binnen de verkaveling, grenzend aan de tuin van een woon en verzorgingstehuis voor bejaarden, dat dit plekje ook een ontmoetings- en rustplaats kon worden voor alle buren. Gezinnen met kinderen kunnen zo een gesprek aangaan met de bewoners van het seniorenverblijf aan de picknicktafel. En terwijl de jongsten spelen op het klimrek in het dak van de bronstijdwoning, rondjes draaien op de rosmolen of verstoppertje spelen in de hutkom kunnen opa en oma hun fysio-oefeningen doen op het houten bruggetje waarna ze even kunnen rusten op het bankje aan de waterspeelplek. Al bij al wordt dit hopelijk een plek waar buren mékaar in het heden maar met een knipoog naar verleden ontmoeten.

Na de officiële opening wordt de speeltuin ingespeeld kan je een kijkje nemen bij enkele echte middeleeuwse ambachtslieden en ondertussen genieten van een sneetje authentiek Wijngaardbrood.

Daarnaast worden er tussen 15 en 16u30 in de cafetaria aan het aangrenzend rust- en verzorgingshuis lezingen gegeven die de resultaten van de opgravingen meer toelichten én de site in zijn regionale en historische context plaatsen.

Gratuit

samedi 20 juin de 14h00 à 18h00

Tous publics

Contact presse :

Pascal RATIER

pascal.ratier@inrap.fr

331627356711

  • 6373_vignette_381f57d1-2da7-4ab0-b072-55a2bb36a1ee.gif

Plan d'accès

4.716649999999959 50.953