Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Beveren

PolderMAS

Gratuitsamedi 20 juin

PolderMAS
Ouden Doel-dijk 13
9130 Doel (Beveren)

https://www.archeologiedagen.be/agenda/search
ajouter

Ben je benieuwd naar archeologie, wou jij ook ooit archeoloog worden of ben jij een toekomstig archeoloog?
Tijdens de Archeologiedagen 2019 biedt het PolderMAS de bezoeker een kijk op archeologie en de omgang met artefacten. De diverse vondstcategorieën en de omgang ermee: glas, bot, natuursteen, bouwkeramiek, aardewerk, metaal en organisch materiaal worden jullie uit de doeken gedaan °)
Hoe ze te behandelen bij blootlegging/vondst; wat zijn gidsfossielen? Hoe dragen ze bij tot de datering en wat zijn de conservatienoodzaken…?
HANDEN UIT DE MOUWEN
° We zeven grondstalen op zoek naar vuursteen bewerkt door onze verre voorouders
° We laten onze metaaldetector zoeken naar "metaal”: munten en andere metalen voorwerpen
° We sorteren aardewerkscherven en trachten deze terug samen te stellen tot zijn oorspronkelijke vorm: een pot, een kruik, een bord…
Beleef het even mee, even naar het verleden, op onze fijne Archeologiedagen voor jong en oudere jongeren van geest°)

zaterdag 15 juni 2019 van 10:00 tot 18:00

Contact presse :

Pascal RATIER

pascal.ratier@inrap.fr

331627356711

Plan d'accès

4.2356983 51.3350342