Vlaanderen, Limburg, Tessenderlo

Museum De Kelder

Museum De Kelder
Markt 15a
3980 Tessenderlo

https://www.archeologiedagen.be/agenda/search
ajouter

In de kelder onder het gemeentehuis bevindt zich het streekarcheologisch museum, evenals het Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD). De LAD en de archeologische vereniging TESTA vzw laten de bezoeker kennis te maken met de geschiedenis van Tessenderlo.

Museum De Kelder is verdeeld in:

tentoonstellingsruimte: hier is een permanente expositie ingericht. In vitrinekasten wordt een levendige en herkenbare voorstelling van het oude "Looi” gegeven vanaf
80 000 voor Christus tot de 21e eeuw. Centraal staat de geschiedenis van de gewone man;

ruimte voor lezingen en archiefonderzoek: de middenruimte van de kelder kan benut worden voor het geven van voordrachten. Ook scholen en groepen kunnen hier terecht voor een geleid bezoek;

Exposition

Exposition

Ontdek uw archeologische schatten

Uitzonderlijke tentoonstelling van akkervondsten zoals metalen voorwerpen, aardewerkscherven en steentijdartefacten met toelichting over de aard, het type, de functie, de samenstelling,…
Determinatie en datering van meegebrachte vondsten.
Verkoop van boeken en tijdschriften over archeologie en aanverwante thema’s.
Uitleg over het archeologisch onderzoek van het Hof van Goor aan de hand van plannen en vondsten, voornamelijk uit de 16de eeuw.

Het bodemarchief is een belangrijke aanvulling op het historisch archief, meer nog, waar het papieren archief ophoudt is het bodemarchief bepalend voor de kennis over het leven van onze voorouders. Maar dikwijls vertellen de opgegraven of gevonden voorwerpen een heel ander verhaal dan bekend is van het historisch archief. Ieder voorwerp levert dus een schat aan informatie op over het leven van onze voorouders. En de bodem zit vol met dergelijke archeologische schatten, in de loop der eeuwen achtergelaten door onze voorouders. Met schatten worden alle mogelijke volledige of restanten van gebruiksvoorwerpen bedoeld. Speelgoed zoals knikkers en bikkels kwijtgespeeld in de competiviteit van het spel, munten mogelijk ontglipt uit een kapotte broekzak, musketkogels die het doel net gemist hebben, stenen pijlpunten verloren geschoten in het struikgewas, een vingerring ontsnapt tijdens het vrijen, metalen jasknopen afgescheurd tijdens een ruzie, een boekbeslag restant van een boekverbranding, potscherven getuigend van de plundering van een hoeve, een kop van een kleipijp gebroken op een stenen vloer, … Andere akkervondsten zijn onder meer fragmenten van glazen bekers en flessen, gespen, gepolijste bijlen, schrabbers, vingerhoeden, muntgewichten, patacons, insignes, zegelloodjes, … en je kan het vinden in de bodem. Iedere vondst heeft een eigen verhaal.

Gratuit

samedi 20 juin, dimanche 21 juin de 09h00 à 12h00

Tous publics

Contact presse :

Pascal RATIER

pascal.ratier@inrap.fr

331627356711

  • 5806_vignette_f4884cef-9889-4788-96ad-43aef6033e6c.jpeg

Plan d'accès

5.0881478 51.0680276