Vlaanderen, Antwerpen, Turnhout

Taxandria Museum

Payantsamedi 15 juin, dimanche 16 juin

Taxandriamuseum
Begijnenstraat 28
2300 Turnhout

https://www.archeologiedagen.be/agenda/search
ajouter

Het Taxandriamuseum bevindt zich in het 'Huis metten Thoren', een imposant zestiende-eeuws gebouw dat doorheen de geschiedenis onderdak bood aan voorname heren en dames uit de entourage van de hertogen van Brabant.

Atelier

Atelier

Glitter en glamour op je blouse

Textiel en archeologie: het is niet de beste combinatie, maar ook een slecht huwelijk kan mooie kinderen opleveren. Het Taxandriamuseum bewaart een prachtige schijfvormige fibula uit de Merovingische periode, afkomstig uit een graf. Met glitters, edelstenen en prints van stof die in de lopende expo ‘Handwerk Bandwerk’ te zien zijn, maak je een eigen hedendaagse versie van de mantelspeld. Alle ingrediënten zijn aanwezig om je kledij te pimpen!Voor kinderen, vergezeld van hun (groot)oudersDuur: ongeveer een half uur

Payant

dimanche 16 juin de 14h00 à 16h30

samedi 15 juin de 14h00 à 16h30

Famille

Contact presse :

Pascal RATIER

pascal.ratier@inrap.fr

331627356711

Plan d'accès

4.9477262 51.3254631